noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sanavalinnoilla on merkitystä: Yksinkertainen muutos rekrytointi-ilmoituksissa kasvatti merkittävästi naishakijoiden määrää teknologia-alalla

22 kesäkuuta 2021

ICT-sektorin työpaikoista vain noin 18 %* on naisten hallussa Euroopan unionin alueella, kun Pohjoismaissa tilanne on vain hieman parempi eli keskimäärin noin 21 %**. Haasteena osuuden kasvattamisessa on alhainen naishakijoiden määrä. TietoEVRY päätti tarttua haasteeseen ruohonjuuritasolta – muokkaamalla työpaikkailmoituksiaan. Vaihtamalla sukupuolittuneet ilmaisut työpaikkailmoituksissa neutraaleihin naispuolisten hakijoiden määrä kasvoi keskimäärin 32 %. Kokeilu on osa konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla TietoEVRY pyrkii saavuttamaan 50/50 sukupuolijakauman globaalisti vuoteen 2030 mennessä.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että maskuliinisiksi koettujen sanojen käyttö saa naiset epäröimään miesvaltaisille aloille hakeutumista, sillä ne saavat aikaan vaikutelman, että naiset eivät kuulu kyseiseen työympäristöön. TietoEVRY kävi rekrytointihistoriaansa läpi inklusiivisuusasiantuntijan kanssa ja analysoi ilmoituksista löytyviä tiedostamattomia ennakkoasenteita.

Analyysin perusteella yhtiö päätti taklata tämän ruohonjuuritason ongelman luomalla olemassa oleviin avoimiin työpaikkoihinsa uudet työpaikkailmoitukset käyttäen erilaisia sanavalintoja. Testatakseen uusien ilmoitusten toimivuutta yritys julkaisi kahdenlaisia työpaikkailmoituksia: osa entisen kaltaisia, epäsuoria ennakkoasenteita sisältäneitä, kun osasta nämä oli poistettu ja korvattu vähemmän sukupuolittuneella kielellä.

“Miesvaltaisella alalla toimivana edelläkävijänä meillä on velvollisuus etsiä aktiivisesti uusia ratkaisuja kasvattaaksemme naispuolisten työntekijöiden osuutta. Kyse ei ole ainoastaan tasapainoisen sukupuolijakauman saavuttamisesta, vaan myös osaajapotentiaalin hukkaamisesta. Näin tapahtuu, jos pätevät naishakijat eivät koe sopivansa yritykseemme”, kertoo TietoEVRY Suomen henkilöstöjohtaja Hanna Vuorikoski.

Naishakijoiden määrä kasvoi jopa 32 % yksinkertaisella muutoksella

TietoEVRY on asettanut tavoitteen kasvattaa naispuolisen työvoiman määrää 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Uudenlaiset työpaikkailmoitukset ovat yksi keino matkalla tavoitteen saavuttamiseen. Esimerkiksi front-end developerin työpaikkailmoituksessa sana pätevä vaihdettiin asioista perillä olevaan ja motivoitunut keskittyneeseen. Useissa ilmoituksissa sana itsenäinen korvattiin esimerkiksi itseohjautuvalla.

ET_data-fi.png

Saman tapaisilla yksinkertaisilla sanavalintojen muutoksilla yhtiö saavutti merkittävän muutoksen hakijoidensa demografiassa. Esimerkiksi front-end developerin paikkaa hakeneista 14 % oli naisia, kun työpaikkailmoituksessa käytettiin maskuliiniseksi koettuja sanoja. Samaan aikaan inklusiivisemmin muotoiltu työpaikkailmoitus sai aikaan sen, että 36 % työpaikkaa hakeneista oli naisia. Kokeilussa konsultoitiin Inklusiivia, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta työelämässä edistävää asiantuntijayhteisöä.

Sukupuolijakauman tasapaino on vakava haaste miesvaltaisilla aloilla, joilla monet yritykset yrittävät korjata tilannetta asettamalla sukupuolikiintiöitä tai prosentuaalisia tavoitteita. Kuitenkin näitä tavoitteita on mahdoton saavuttaa ilman organisaation kaikilla tasoilla toteutettavia käytännön ratkaisuja ja toimenpiteitä. Sukupuolijakauman epätasaisuus ja osaavan naispuolisen työvoiman menettäminen ICT-alalla on monimutkainen haaste, eikä sitä voi ratkaista pelkästään uudenlaisella rekrytointikielellä. Kuitenkin tällainen monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen liittyvä käytännön kokeilu voi paljastaa oleellisia ratkaisun avaimia. Näin yksinkertainen muutos voi vaikuttaa yhdentekevältä, mutta tulokset puhuvat puolestaan”, huomauttaa Laura Smith, VALIDEI Researchin perustaja ja Inklusiivin verkoston jäsen.

Inklusiivisen työpaikan rakentaminen vaatii tekoja

TietoEVRY suunnittelee kokeilusta opittujen keinojen laajentamista käytännön teoiksi yrityksen eri tasoilla. Tämän lisäksi yritys aikoo asettaa mitattavia ja läpinäkyviä tavoitteita tasapainoisen sukupuolijakauman saavuttamiseksi joka liiketoiminnan alueella ja tunnistaa mahdollisia seuraajia johtopaikoille sukupuolijakauma huomioiden. Yhtiön tavoitteena on myös laajentaa anonyymin, pelillistetyn rekrytointiprosessin käyttöä, jota Pohjoismaissa jo hyödynnetään esimerkiksi yhtiön graduate-ohjelmassa.

Sukupuolten tasa-arvo ei kuitenkaan ole ainoa haaste puhuttaessa tasa-arvosta ja inklusiivisuudesta työelämässä. TietoEVRY:n tavoitteena on ollut inklusiivinen työpaikka ja siksi yrityksessä on alettu systemaattisesti kouluttamaan ihmisiä esimerkiksi ennakkoasenteiden tunnistamisessa.

Meidän työmme ei ole missään nimessä valmista, kun puhutaan inklusiivisuudesta ja tasa-arvosta ICT-alalla.  Työskentelemme jatkuvasti luodaksemme työpaikan, jossa vähemmistöt ovat edustettuna tasa-arvoisesti. Toivomme, että voimme johtaa esimerkillä ja rohkaista muita yrityksiä kehittämään käytännön ratkaisuja, jotka auttavat koko alaa liikkumaan oikeaan suuntaan. Tekemällä pieniä tekoja yhdessä voimme saavuttaa suuren muutoksen”, summaa Vuorikoski.

*2019. Eurostat.
**Keskiarvo: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti. 2019. Eurostat

Lataa lehdistömateriaalit täältä

Lisätietoja:

Tietoevryn viestintä, news@tietoevry.com, 040 570 4072

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme. 

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

      

Haluatko kuulla lisää?

Hanna Vuorikoski

Global Head of People and Culture at Tietoevry Tech Services

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä