noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY asettaa kunnianhimoiset monimuotoisuustavoitteet – pyrkii kasvattamaan naisten osuuden henkilöstöstä puoleen 2030 mennessä 

05 maaliskuuta 2021

Osana kolmivuotista vastuullisuussuunnitelmaansa, TietoEVRY on julkaissut kunnianhimoiset tavoitteet sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyen. Yhtiö tavoittelee 50/50 sukupuolijakauman saavuttamista henkilöstönsä osalta maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä.

TietoEVRY julkaisi 2.3. uuden kolmivuotisen vastuullisuussuunnitelmansa, “Upgrading tomorrow”. Osana suunnitelmaa yhtiö julkaisi Diversity & Inclusion Charterin, jossa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet yrityksen monimuotoisuuden edistämiseksi tulevina vuosina.

“Monimuotoisuuden vahvistaminen on meille tärkeää. Erilaiset ihmiset, jotka edustavat eri sukupuolia, ikäryhmiä, seksuaalisia suuntautumisia, etnisyyksiä, uskontoja ja vakaumuksia, ovat kaikki yhtä arvokkaita – jokaisen ainutlaatuisuuden tunnistaminen luo pohjan hyvälle ja tasa-arvoiselle työkulttuurille. Erilaisilla näkökulmilla on myös merkittävä rooli innovoinnissa ja uuden luomisessa”, sanoo TietoEVRYn Suomen maajohtaja Satu Kiiskinen.

TietoEVRY on asettanut konkreettiset tavoitteet tasa-arvon saavuttamiseksi. Yhtiö pyrkii kasvattamaan naisten määrän 40 %:iin henkilöstöstään vuoteen 2026 mennessä ja 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä naisia yhtiön globaalista henkilöstöstä on 29 %. Yhtiö aikoo toteuttaa lukuisia toimenpiteitä eri alueilla tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Tavoitteemme ovat kunnianhimoisia, sillä naiset ovat edelleen voimakkaasti aliedustettuja teknologia-alalla. Ne kertovat kuitenkin sitoutumisestamme tasa-arvon edistämiseen pitkällä tähtäimellä. Tulemme seuraamaan tavoitteiden edistymistä eri mittarein liiketoiminta-alueittain, edistämme sukupuolineutraalisuutta rekrytointikäytännöissämme ja varmistamme, että johtotehtäviä täytettäessä mukana on aina nais- ja miesehdokkaita."

"Järjestämme myös henkilöstölle tiedostamattomien ennakkoasenteiden tunnistamiseen liittyvää koulutusta sekä lisäämme naisjohtajien kehitysohjelmia. Uskomme, että yhtenä Pohjoismaiden suurimmista IT-alan työnantajista voimme olla aidosti viemässä läpi muutosta toimialalla”, Kiiskinen jatkaa.

TietoEVRY mukana uuden tasa-arvoindeksin lanseerauksessa Suomessa

TietoEVRY on yhtenä ensimmäisistä yrityksistä Suomessa ottamassa SHE-tasa-arvoindeksiä käyttöön osana monimuotoisuuden kehitystyötään. SHE-indeksi on pohjoismainen riippumaton vastuullisuusindeksi, joka vertailee yrityksiä erilaisten tasa-arvomittareiden perusteella. SHE- Indeksi lanseerataan Suomessa maaliskuun aikana.

”Tarvitsemme Suomeen lisää riippumattomia mittareita, joilla vahvistetaan läpinäkyvyyttä sekä edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä. SHE-indeksi antaa tähän hyvän mittariston, jonka tulemme itsekin ottamaan käyttöön globaalisti. Haastammekin SHE-indeksin lanseerauksen myötä kaikki suomalaiset yritykset mukaan edistämään tasa-arvoa työelämässä ja kertomaan omasta toiminnastaan läpinäkyvästi ja vertailukelpoisesti muiden kanssa”, Kiiskinen toteaa.

"SHE-indeksin tavoitteena on vauhdittaa monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden kehitystä yrityksissä sekä johdon että henkilöstön osalta, tasa-arvoinen palkkaus sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino mukaan lukien. Indeksin avulla yritykset ovat ottaneet suuria edistysaskeleita näillä alueilla. Indeksi on nyt käytössä Norjassa, Ruotsissa, Suomessa sekä Tanskassa ja vuoden 2021 aikana suunnitelmamme on laajentua kaikkiin Euroopan maihin", SHE-yhteisön perustaja ja toimitusjohtaja Heidi Aven sanoo.

 

Lisätietoja:  

TietoEVRYn viestintä, news@tietoevry.com, 040 570 4072    

 

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme. 

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Börsissä. www.tietoevry.com       

Haluatko kuulla lisää?

Satu Kiiskinen

Managing Director, Tietoevry Tech Services

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä