noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fimea tehostaa ja digitalisoi asianhallintaansa ottamalla käyttöön VirastoVahva-järjestelmän

16 kesäkuuta 2020

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on ottanut keväällä onnistuneesti käyttöön uuden asianhallintajärjestelmän. Fimean uusi järjestelmä pohjautuu VirastoVahvaan, joka on Valtorin asiakkailleen tarjoama moderni ja käyttäjälähtöinen asian-, asiakirjan- ja arkistonhallintajärjestelmä.

VirastoVahva on tietoturvallinen ja sertifioitu TietoEVRYn Public 360° -tuotteeseen pohjautuva ratkaisu. VirastoVahva tuo organisaation toimintaan asiakirjahallinnon parhaat käytännöt kuten paikkariippumattoman työskentelyn, kasvaneen läpinäkyvyyden asiankäsittelyssä sekä tiedonhallinnan ja toiminnan tehostumisen tiedon ollessa käyttäjälle kohdistettua ja helposti löydettävissä.

VirastoVahva on saatavilla pilvipohjaisena SaaS-palveluna tai asiakkaan palvelinympäristössä. VirastoVahvaa kehitetään saumattomassa yhteistyössä ministeriöiden Vahva-järjestelmän kanssa, mikä mahdollistaa tarvittaessa integraatiot järjestelmien välille.

 ”Aiempaan asianhallintajärjestelmään nähden Vahvassa on useita asiantuntijoiden työtä helpottavia ominaisuuksia, se tekee järjestelmästä käyttäjäystävällisemmän. Ominaisuuksien ansiosta on voitu laajentaa järjestelmän käyttöä sellaisiin tehtäviin, joissa se ei ole ennen ollut mahdollista”, sanoo Fimean johtaja Sari Kujala.

”VirastoVahva on Valtorin asianhallinnan alustapalvelun avaintuote, jonka avulla organisaatio voi kehittää toimintaansa kohti paikkariippumatonta ja reaaliaikaista työskentelyä. Digitaalinen tiedonhallinta sen elinkaaren eri vaiheissa auttaa asiakasvirastoja tehostamaan niiden omaa toimintaa. Tänä päivänä on tärkeää, että asiakkaan käsittelemä tieto on yhtenäistä, käyttäjälle kohdistettua ja helposti löydettävää”, sanoo Valtorin palvelujohtaja Jari Virtanen.

”Fimean tiedonhallinta parantuu merkittävästi heidän ottaessaan käyttöön uuden sukupolven asianhallintajärjestelmän, joka tukee Fimean asiantuntijoita työssään entistä paremmin. Modulaarinen, skaalautuva ja helppokäyttöinen kokonaisuus tukee myös tiedolla johtamista tarvittavan datan ollessa helposti saatavilla”, sanoo TietoEVRYn myyntijohtaja Kimmo Hannus.

Lisätietoja:

Kimmo Hannus, Myyntijohtaja, TietoEVRY, kimmo.hannus@tietoevry.com, 040 524 5203

Jari Virtanen, Palvelujohtaja, Valtori, jari.virtanen@valtori.fi, 0295 50 5851

Sari Kujala, Johtaja, Fimea, sari.kujala@fimea.fi, 0295 22 3610

Fimea valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa. Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi.

Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ict-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja.

Valtori yhdistää palvelutuotannossa sekä omaa tuotantoa että markkinoilta hankittuja kumppanien palveluja. Saavuttaakseen asiakkailleen parhaiten soveltuvat palvelut saumaton yhteistyö valtorilaisten ja kumppanien välillä on Valtorin toiminnan ytimessä.

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

Haluatko kuulla lisää?

Torben Kristensen

Head of Public 360° Sales Nordic

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä