noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 4/2014 – Vakaa kannattavuuskehitys, vahva kassavirta

05 helmikuuta 2015

Tieto Oyj      OSAVUOSIKATSAUS       5.2.2015, klo 8.00

 • Pilvipalvelut IT-liiketoiminnassa kasvun ajurina
 • Kasvualueiden investointeja lisätty
 • Tuotekehityspalveluissa korkeat kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut yhtiön antaman ohjauksen mukaisesti

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa

Neljännen neljänneksen avainluvut

 • Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli 0,9 %      
 • IT-palveluissa orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli 3,5 %
 • Uusien tilausten määrä oli 672 (551) milj. euroa ja tilauskanta oli 1 784 (1 540) milj. euroa
 • Neljännen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 44,4 (42,0) milj. euroa eli 11,0 % (10,4) liikevaihdosta
 • Rahavirta kasvoi 90,2 (57,5) milj. euroon

Koko vuoden avainluvut

 • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski orgaanisesti 1,1 %
 • IT-palveluissa orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli 2,6 %
 • Koko vuoden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 150,2 (141,2) milj. euroa eli 9,9 % (8,8) liikevaihdosta
 • Osinkoehdotus 1,00 (0,90) euroa osakkeelta, nousua 11 %, lisäosinko 0,30 euroa
 • Osinkotuotto 6 %, ilman lisäosinkoa lähes 5 %
  10–12/
2014
10–12/
2013
2)
1–12/
2014
1–12/
2013
2)
Liikevaihto, milj. euroa 402,9    405,1   1 522,5   1 606,8  
    Muutos, % -0,6     n/a -5,3    n/a
    Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa, % 0,9   n/a -1,1   n/a
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa 9,7   18,2   62,1   89,4  
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta 2,4   4,5   4,1   5,6  
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 9,5   17,3   61,1   85,7  
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 2,4   4,3   4,0   5,3  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (EBIT) 1), milj. euroa 44,4   42,0   150,2   141,2  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (EBIT) 1), % liikevaihdosta 11,0   10,4   9,9   8,8  
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 6,7   15,0   35,0   62,2  
Osakekohtainen tulos, euroa 0,09   0,21   0,48   0,86  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 90,2   57,5   167,9   159,0  
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 7,1   12,0   7,1   12,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 3) 9,8   13,5   9,8   13,5  
Investoinnit, milj. euroa 12,9   23,6   43,5   71,7  
Korollinen nettovelka, milj. euroa -59,2   15,5   -59,2   15,5  
Nettovelka/EBITDA -0,4   0,1   -0,4   0,1  
Book-to-bill -suhdeluku 1,7   1,4   1,2   1,1  
Tilauskanta 1 784  
1 540  
1 784  
1 540  
Henkilöstö 31.12. 13 720   14 318   13 720   14 318  

1) Ilman myyntivoittoja, liikearvon alentumista ja uudelleenjärjestelyjen kuluja
2) Luvut muutettu IFRS 11:n (Yhteisjärjestelyt) mukaisiksi
3) Vuoden 2013 tunnusluku on muutettu vastaamaan uutta laskentatapaa.

Koko vuoden 2015 näkymät
Tieto arvioi, että sen koko vuoden liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä paranee edellisvuoden tasosta (150,2 milj. euroa vuonna 2014).

  
Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

“Olemme tyytyväisiä koko vuoden jatkuneeseen tulosparannukseen IT-palveluissa. Laadun parantuminen sekä toiminnan tehostaminen ovat edenneet hyvin vuoden aikana ja tukeneet kannattavuuden parannusta, mikä näkyi myös neljännen neljänneksen kehityksessä.

Vuonna 2014 kasvumme IT-palveluissa oli lähes 3 % paikallisissa valuutoissa. Uusien tilausten määrä parani 5 %, ja kasvu kiihtyi neljännellä neljänneksellä. IT-palveluissa kannattavuus parani uusiin palveluihin kohdistetuista investoinneista huolimatta. Samanaikaisesti Tuotekehityspalvelut -alueella toteutettiin merkittäviä muutoksia markkinaolosuhteiden vuoksi. Olemme tyytyväisiä start-up -toimintojemme kehitykseen. Tämä uusi ketterämpi toimintatapa mahdollistaa innovatiivisen yhteistyön asiakkaidemme kanssa ja edesauttaa Tiedon toimintakulttuurin uudistamista.

Tietotekniikkamarkkinat muuttuvat nopeasti asiakkaiden digitalisoidessa omaa liiketoimintaansa. Tämä nopea muutos tarjoaa myös meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia edellyttäen samalla jatkuvaa oman liiketoimintamme uudistamista. Tammikuun alussa kerroimme palvelujemme ja osaamisemme tulevista muutoksista, joiden tavoitteena on osaltaan parantaa kilpailukykyämme. Siirrymme strategiamme seuraavaan vaiheeseen, jossa tuloksellisuuden ja laadun lisäksi painotamme uusia palveluita ja kasvua. Uskon tämän olevan innostavaa sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme.”

  
Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa Asiakas-myynti
10–12/
2014
Asiakas-myynti
10–12/
2013
Muutos, % Liikevoitto
10–12
/
2014
Liikevoitto
10–12/
2013
Jatkuvat palvelut 131 129 1  8,2  0,4
Konsultointi ja integraatiopalvelut 107 102 5 10,4 -1,6
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 107 111 -4 17,4 28,3
Tuotekehityspalvelut 58 63 -8 -4,4 -1,3
Tukitoiminnot ja globaali johto       -22,1 -8,5
Yhteensä 403 405 -1 9,5 17,3

  
Liikevoitto palvelualueittain

% Liikevoitto, % liikevaihdosta
10–12/2014
Liikevoitto, % liikevaihdosta
10–12/2013
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta1)
10–12/2014
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta1)
10–12/2013
Jatkuvat palvelut 6,2 0,3 6,9 6,9
Konsultointi ja integraatiopalvelut 9,8 -1,6 9,5 7,6
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 16,3 25,5 18,3 25,7
Tuotekehityspalvelut -7,5 -2,0 20,5 4,2
Yhteensä 2,4 4,3 11,0 10,4
1) Ilman myyntivoittoja, liikearvon alentumisia ja uudelleenjärjestelykuluja  

  
Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa palvelualueittain

Milj. euroa Asiakasmyynti ml. yritysostojen ja valuuttojen vaikutus
10–12/2014
Asiakasmyynti ml. yritysmyyntien vaikutus
10–12/2013
Muutos, %
Jatkuvat palvelut 134 130 4
Konsultointi ja integraatiopalvelut 108 101 8
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 110 111 -1
IT-palvelut 353 341 4
Tuotekehityspalvelut 55 63 -13
Yhteensä 408 404 1
Neljännen neljänneksen liikevaihtoon vaikutti turvallisuusratkaisuliiketoiminnan myynti Tanskassa. Lisäksi Canvisa Consultingin ja osan Siemens Convergence Creatorsista osto on eliminoitu.

 
Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti
10–12/2014
Asiakasmyynti
10–12/2013
Muutos, %
Finanssipalvelut 90 89 2
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 82 81 1
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 115 105 9
Tietoliikenne, media ja energia 59 68 -14
IT-palvelut 345 342 1
Tuotekehityspalvelut 58 63 -8
Yhteensä 403 405 -1

  
Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti ml. yritysostojen ja valuuttojen vaikutus
10–12/2014
Asiakasmyynti ml. yritysmyyntien vaikutus
10–12/2013
Muutos, %
Finanssipalvelut 92 89 4
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 83 80 3
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 118 105 12
Tietoliikenne, media ja energia 60 68 -11
IT-palvelut 353 341 4
Tuotekehityspalvelut 55 63 -13
Yhteensä 408 404 1
Neljännen neljänneksen liikevaihtoon vaikutti turvallisuusratkaisuliiketoiminnan myynti Tanskassa. Lisäksi Canvisa Consultingin ja osan Siemens Convergence Creatorsista osto on eliminoitu.

 

Lisätietoja:

Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 02072 66329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com

Tanja Lounevirta, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. 02072 71725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille
järjestetään 5.2.2015 klo 11.00 paikallista aikaa Tiedon toimitiloissa Helsingissä, osoite Aku Korhosen tie 2–6. Tilaisuus on englanninkielinen. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Lasse Heinonen.

Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Tiedon internetsivuilla. Webcast-lähetystä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Tieto järjestää samassa yhteydessä puhelinkonferenssin, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 6937 9590
Ruotsi: +46 (0)8 5065 3937
Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1909
USA: +1212 444 0896
Osallistujakoodi: 8765732

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutaman minuutin ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.


TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet
 

  
Tieto
on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä.  Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä