noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sosiaalityö ja ICT - toisiaan täydentävä pari

Asiakastietojärjestelmän suunnittelussa on hyötyä niin sosiaali- alan kokemuksesta kuin teknisestä osaamisesta. Työni onkin usein tulkkina toimimista sosiaalityön ja tietotekniikan välillä.

12 marraskuuta 2020

Urapolkuni nykyisiin tehtäviini ei ole ollut suora, mutta jälkikäteen ajatellen kaikkine mutkineen looginen. Aloitin yliopisto-opintoni tietojenkäsittelytieteen parissa, kunnes päädyin vaihtamaan sekä yliopistoa että pääaineeni sosiaalityöhön. Olen ammentanut kenttätyökokemusta sosiaalialan perusarjessa. Nykyisessä työssäni sosiaalihuollon järjestelmäkehityksen tuotehallinnossa pääsen toimimaan kahden minua kiinnostavan alan leikkauspisteessä.

On erittäin antoisaa hyödyntää kokemusta kahdesta alasta, jotka eivät liene se perinteisin kombinaatio. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän suunnittelussa on alan koulutuksesta ja työkokemuksesta merkittävää hyötyä. Toisaalta kyky hahmottaa teknisiä mahdollisuuksia ja vaatimuksia auttaa: esimerkiksi kehitysehdotuksen muotoilu ohjelmistokehittäjille on helpompaa. Työni onkin usein tulkkina toimimista sosiaalityön ja tietotekniikan välillä.

Tietojärjestelmä tukee sosiaalialan ammattilaista

Asiakastietojärjestelmän tärkein tehtävä on helpottaa ammattilaisen arkea ja mahdollistaa keskittyminen ydintyöhön. Työnkulkujen tulee olla loogisia, palveluprosessien helposti navigoitavia ja joustavasti toteutettavia, sekä määrämuotoisen kirjaamisen luontevaa ja helppoa. Jos perusasiatkin tökkivät, työtyytyväisyys laskee, mikä taas heijastuu niin organisaation kuin sosiaalihuollon asiakkaidenkin arkeen. Arvokkaita resursseja ei pidä hukata työvälineiden kanssa taistelemiseen.

Tiivis asiakasyhteistyö  ja toimialaosaaminen ovat ensisijaisen tärkeitä, kun haasteita ratkotaan ja toiminnallisuuksia parannetaan. Tällä hetkellä testaamme uuden sukupolven Lifecare-asiakastietojärjestelmäämme asiakkaidemme, sosiaalialan ammattilaisten, kanssa. Suunnittelemme yhdessä käyttäjäystävällisempää kokonaisuutta, joka huomioi loppukäyttäjän tarpeet ja toiveet.

Uudistaminen vaatii toimintakulttuurin muutosta

Sosiaalihuoltoa koskevia laajoja hankkeita ja uudistuksia on ollut runsaasti viime vuosina: uudistunut sosiaalihuoltolaki, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, määrämuotoinen kirjaaminen ja palvelutehtäväuudistus. Muutosten onnistunut jalkauttaminen ei ole helppoa, varsinkaan alalla, jossa resurssitilanne on usein kiperä.

Olen saanut aitiopaikalta seurata lukuisia projekteja, joissa asiakkaamme ovat toteuttaneet suuriakin hankkeita tiukassa aikataulussa.  Osaamisemme järjestelmätoimittajana yleisesti sosiaalihuollosta, ja esimerkiksi tulevista kansallisesta uudistuksista sekä lakien ja ohjeistusten tulkinnoista, on näytellyt oleellista roolia.

Isot uudistukset ovat ensisijaisesti organisaation toimintakulttuurin muutoksia, joissa prosessit muokataan toimintaa tukeviksi. Työntekijöitä tulee tukea ja tarjota heille vaikuttamismahdollisuuksia, sekä tietoa ja koulutusta uusista toimintatavoista. Muutoksessa tietojärjestelmä on vain yksi osa laajaa kokonaisuutta, ei sen keskiössä.

Vaikuttavat palvelut keskiössä

Tietojärjestelmät sisältävät paljon dataa. Lähitulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä onkin, miten tätä tietoa voitaisiin hyödyntää paremmin. Kerätäänkö tunnuslukuja vain arkistoon tai kokouksissa tarkasteltavaksi, vai pyritäänkö niiden pohjalta kehittämään myös toimintaa? Pureudutaanko ymmärtämään nykyisten palveluiden vaikuttavuutta?

Paljon voidaan tehdä jo nyt. Raportointiratkaisumme Fakta tarjoaa monipuolisesti tietoa, ja  data-analytiikan hyödyntäminen voisi mahdollistaa  aiempaa tehokkaammin varhaisen tuen palveluiden kohdentamisen. Samalla parantuisi mahdollisten tulevien ongelmien ennaltaehkäisy.

Tietoa on jo runsaasti, se vaan pitäisi valjastaa tehokkaammin sosiaalihuollon palvelujen kehittämiseen. Hienoa, että on jo käynnistetty kansallisen tasonkin hankkeita, joihin mielellämme tuomme asiantuntemuksemme.

Kirjoittaja

Tatu työskentelee Welfare-yksikössä tuotehallinnan tiimissä Area Product Ownerina. Häntä kiinnostaa erityisesti sosiaalihuollon ammattilaisen työnkulut ja yleinen käyttökokemus, sekä tulevaisuuden analytiikkaratkaisut.

Lue lisää sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuista ja palveluista

 

 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä