noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sosiaalihuollon sähköisten palveluiden tarve korostuu epidemian aikana

Koronavirustilanne vaikuttaa monin tavoin myös sosiaalihuollon arkeen. Monissa kunnissa digitaaliset ratkaisut ovat keskeisiä pohdittaessa kuinka poikkeustilanteen haasteista selvitään.

06 toukokuuta 2020

Koronavirustilanne vaikuttaa monin tavoin myös sosiaalihuollon arkeen. Valmiuslakiin perustuvilla toimenpiteillä turvataan pandemian hoito sekä välttämättömät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Poikkeusoloissa on turvattava perustason palvelujen saatavuus ja kiinnitettävä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin ja erityistä tukea tarvitseviin asiakkaisiin.

Monissa kunnissa digitaaliset ratkaisut ovat keskeisiä pohdittaessa kuinka poikkeustilanteen haasteista selvitään. Miten asiakkaita palvellaan ilman fyysistä asiointia? Miten palveluprosesseja tehostetaan sähköisen asioinnin avulla? Erityisesti on pyritty varautumaan esimerkiksi toimeentulotuen ja lastensuojelun ennakoituihin paineisiin.

Sähköisiä palveluja jo käytössä

Fyysisten kontaktien välttäminen ohjaa asiointia sähköisiin palveluihin. Monissa kunnissa sosiaalihuollon kansalaispalveluja on jo käytössä. TietoEVRYn Omapalvelu-ratkaisun kehittämisen keskiössä on ollut suora integraatio sosiaalihuollon Lifecare-järjestelmään. Täten vältytään vaiheelta, jossa ammattilainen syöttäisi kansalaisen tiedot erikseen järjestelmään. Sosiaalihuollon työntekijä käsittelee toimeksiannon, mutta järjestelmäintegraatio nopeuttaa palveluketjua.

Sosiaalihuollon palvelujen kehittämisen ytimessä on koko palveluprosessin digitalisointi, mikä tehostaa asian käsittelyä. Palveluketju alkaa sähköisestä sosiaalihuollon palvelun hakemisesta tai tarpeen ilmoittamisesta, etenee käsittelyyn, jonka aikana asiakas voi seurata prosessin eri vaiheita, lopulta sähköisesti ilmoitettuun päätökseen ja toteutukseen asti.

Fyysisen asioinnin lisäksi sähköiset palvelut vähentävät puhelinkontaktien tarvetta ja resursointia. Toki on tarpeita ja tilanteita, joissa fyysisen palvelun tarve on välttämätön, tai asiakkaalla ei ole mahdollisuutta tai edellytyksiä sähköiseen asiointiin. Isossa kuvassa digitalisointi tehostaa sosiaalihuollon palveluja ja vapauttaa resursseja sinne, missä niitä erityisesti tarvitaan.

Pandemia edesauttaa digiloikkaa?

Sähköinen asiointi on lisäkanava sosiaalihuollon palveluille. Jokaisen organisaation tulee sopeuttaa digitaaliset palvelut omaan toimintaansa ja prosesseihinsa. Jopa saman sosiaalihuollon organisaation sisällä tarpeet ja käytännöt saattavat vaihdella eri sosiaalipalvelujen välillä. Hyviä malleja löytyy ympäri maata, yhtenä esimerkkinä Espoon kaupungin aikuissosiaalityö.

Koronaviruskriisin aikana joissakin kunnissa on jo havaittu, miten monia sosiaalihuollon palveluketjun vaiheita voidaan hoitaa etänä, esimerkiksi päätösten tiedoksi saattaminen Omapalvelun kautta välttyen postittamiselta. Voikin olla, että poikkeustilanteen johdosta sähköinen asiointi ottaa ison harppauksen myös sosiaalihuollossa. Meille järjestelmätoimittajille se asettaa puolestaan haasteita ratkaisujen ja toiminnallisuuksien edelleen kehittämisessä – yhdessä asiakkaittamme kanssa.

Lue lisää sosiaalihuollon Lifecare Omapalvelusta.

 

Tutustu muihin ajankohtaisiin sote-aiheisiin blogeihimme:

Covid-19 haastaa muutokseen - miten vastaamme?

Hoitotyön rutiineja kehittämällä vapautetaan aikaa potilastyöhön

Haluatko kuulla lisää?

Carita Hirvonen

Lead product manager, Tietoevry Care

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä