noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

05 maaliskuuta 2018

Olemme yksilöinä älykkäitä, mutta joukossa tyhmyys saattaa ajoittain tiivistyä. Tekoäly voidaan kuitenkin valjastaa lisäämään yhteistä tietoisuuttamme. Sorrumme välillä virheisiin: saastutamme maapalloa, syrjimme tiettyjä väestöryhmiä ja yhteisen hyvän sijaan keskitymme yksilöiden etuihin. Koulutus, ympäristökysymykset ja maahanmuutto ovat hyviä esimerkkejä asioista, joissa emme ole saaneet aikaan riittävästi. 

Tekoäly voi auttaa meitä hahmottamaan kokonaisuuksia. Sen tuella tarkastelemme maailman tapahtumia ja tekojemme mahdollisia seurauksia objektiivisesti. Voimme muuttua yhdeksi isoksi organismiksi, joka ymmärtää oman roolinsa ja sen vaikutukset ympäristöön. 

Valjastamassa virtuaalisen mielen voimaa 

Tiedon aikakaudella informaatiotulva on valtava ja valeuutisten määrä suuri. Tekoäly tunnistaa valheellisen tiedon ja ohjaa ihmisiä kuluttamaan uutisia vastuullisesti. 

Tiedämme, että tekoäly voi korvata ihmisen pitkästyttävissä päivittäisissä tehtävissä. Se voi kuitenkin myös tehdä asioita, jotka ovat täysin ihmisen suorituskyvyn ulottumattomissa. Tekoäly pystyy esimerkiksi ennustamaan lumivyöryjä ja maanjäristyksiä tai laskemaan, kuinka suuri riski ihmisellä on sairastua syöpään tai diabetekseen. 

Tekoälyn kapea-alainen älykkyys voi olla tehokas työkalu erityisesti yhdistettynä ihmisen kontekstuaaliseen älykkyyteen. Lääkäri osaa ottaa huomioon myös potilaan perhetaustan tai psykologisten ominaisuuksien kaltaiset sosiaaliset ja kulttuurilliset seikat. Tekoäly puolestaan pystyy hyödyntämään algoritmiin perustuvaa analyysia ja löytämään ongelmia tarkkuudella, johon yksikään ihminen ei kykene.

Tekoäly tarjoaa rajattomat mahdollisuudet päivittäisen elämän helpottamiseen aina liikenneruuhkien ennustamisesta tuotteiden ja palveluiden liikkuvuuden sujuvoittamiseen. Jakamistalouden ja palvelukeskeisten liiketoimintamallien yleistyessä voimme myös hyödyntää ajoneuvoja ja rakennuksia entistä tehokkaammin sekä tarkkailla käyttämiemme koneiden tilaa ja pidentää niiden käyttöikää. Jos tekoälyn luoma vauraus jaettaisiin tasaisesti, voisimme tehdä päivässä vähemmän töitä samalla palkalla. 

Tekoäly suorittaa, mutta ei johda 

Tekoäly on loistava renki, mutta toistaiseksi siitä ei ole isännäksi. Sitä käytetään monilla algoritmipohjaisilla aloilla, joilla ihmiset kuitenkin pitävät ohjat käsissään. Johtaja päättää suunnan sekä sen, miten resurssit jaetaan ja mihin työntekijät keskittyvät. Ihmisillä on visioita, intoa ja intohimoa. Yrityksen sisäisen ja yhteisen kulttuurin ja tietoisuuden rakentaminen on johdon vastuulla.  

Johtajuus perustuu ihmissuhteisiin ja viestintään, eikä se luonnistu tekoälyltä – ainakaan vielä. Siksi Tiedon kehittämä tekoäly Alicia T on johtoryhmän jäsen, mutta ei hallituksen puheenjohtaja. 

Tekoälyn epäilijät ovat usein huolissaan sen kyvystä tehdä moraalisia päätöksiä. Kuinka paljon painoarvoa tekoälyyn pohjautuvalle päätöksenteolle pitäisi antaa oikeusjärjestelmässä tai muilla moraalista pohdintaa vaativilla yhteiskunnan osa-alueilla? Kuka kantaa vastuun tekoälyn tekemistä valinnoista? Sitä ja monia muita asioita on syytä pohtia vakavasti teknologian kehittyessä harppauksin.  

Asioiden tekeminen oikein on yhtä tärkeää kuin se, että teemme juuri oikeita asioita. Kaikkien sidosryhmien on tehtävä yhteistyötä ja tasoitettava tietä, jotta voisimme vapauttaa tekoälyn koko potentiaalin ja elää älykkäämmässä yhteiskunnassa.

Katso video >>


Älykkäämmällä yhteiskunnalla on monenlaista arvoa. Tiedon tavoitteena on hyödyntää asiantuntemustaan jatkaakseen sellaisen älykkäämmän yhteiskunnan rakentamista, joka huomioi jäsentensä tarpeet näiden kaikissa elämänvaiheissa. Lisää näkemyksiämme ja esimerkkejä on sivustollamme. 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä