noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ilmarinen tukee asiakaskeskeistä ja tietoturvallista strategiaansa julkipilven avulla

Aika ottaa selvää, miten säädelty liiketoiminta kuten eläkevakuuttaminen hyödyntää julkipilven etuja.

01 heinäkuuta 2021

Suomen suurin yksityisten alojen työeläkevakuuttaja Ilmarinen on valinnut yhdeksi strategiseksi painopisteekseen asiakaskokemuksen ja haluaa olla siinä alansa ykkönen. Tämä vaatii kyvykkyyttä uudistaa palveluita nopeasti muuttuvan työelämän tarpeiseen ketterästi, tietoturvallisesti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Ilmarinen valitsi julkipilviratkaisut tukemaan ketterästi kehittyvää liiketoimintaa, missä päästiin nopeasti liikkeelle saumattomalla yhteistyöllä työntekijöiden, asiakkaiden, kumppaneiden sekä toimialan valvojien välillä.

”Kun lähdimme liikkeelle pilvitransformaatiossa, valitsimme tietoturvalähtöisen strategian,” Ilmarisen teknologia- ja kehitysjohtaja Mikko Lantto sanoo. ”Me haluamme olla vetovoimainen ja vastuullinen työelämän kumppani,” hän jatkaa. Tavoitteen ääneen sanominen vaatii rohkeutta ja sen toteutuminen eri toimijoiden yhteispeliä.

”Ollakseen relevantti, pitää olla vahvaa johtamista. Vuonna 2019 valitsimme asiakaskeskeisyyden ja tehokkuuden tavoitteiksemme. Uskomme, että parhaan asiakaskokemuksen voi saavuttaa parantamalla myös työntekijäkokemusta.”

Mikko Lantto vieraili keväällä TietoEVRYn livecastissa ’Time to draw the route to insight and innovation’. Katso, mitä hän kertoi Ilmarisen muutosmatkasta.

 

Asiakaslähtöiseksi pilvipalveluiden avulla

Asiakaslähtöisyydessä ei ole mitään uutta, kaikki haluavat toimia niin. Tullakseen vielä paremmaksi Ilmarisen piti tarkastella myös kustannustehokkuutta ja selvittää olivatko kaikki kustannukset relevantteja ja kohdistettu oikein. He tekivät päätöksen lähteä laajasti hyödyntämään julkipilven tarjoamia ominaisuuksia parantaakseen tehokkuutta ja vauhdittaakseen liiketoiminnan muutosta.

”Muutos julkipilveen tapahtui vauhdilla ja se oli meiltä iso loikka oikeaan suuntaan. Tämän muutoksen avulla saimme tarvittavan infrastruktuurin, joka tukee strategiaamme,” Mikko sanoo.

Pilvitransformaatiosta on tullut yksi keskeisistä organisaatioissa vaadittavista muutoksista, jonka tarvetta pandemia on entisestään vahvistanut. Ilmarinen on hyvä esimerkki tästä. ”Me olemme nyt paljon valmiimpia tulevaisuuden tarpeisiin, liittyivätpä ne sitten organisaatioon, työntekijöihimme tai asiakkaisiimme. Voimme vastata joskus ennakoimattomiinkin muutoksiin entistä nopeammin ja tehokkaammin.”

Lue lisää tietohallinnon roolista tulevaisuudessa

Askel kerrallaan julkipilveen

”Heti prosessin käynnistyessä aloitimme vahvan yhteistyömallin eri toimijoiden välillä ja tällä varmistimme, että ymmärrys kasvoi tasaisesti eikä varsinaista vastustusta muutoksesta koettu,” Mikko jatkaa. Joskus vahvasti säädeltyjen toimialojen toimijat kuten Ilmarinen, voivat ajatella, ettei laajamittainen julkipilvipalveluiden hyödyntäminen olisi mahdollista.

”Aloitimme muutosmatkan pilveen noin kaksi vuotta sitten ja samalla käynnistimme hyvin laajan ja avoimuuteen perustuvan keskustelun julkipilven mahdollisuuksista. Otimme alusta asti mukaan kaikki mahdolliset sidosryhmät: Ilmarisen hallituksen ja johdon, asiakkaat, kumppanit ja toimialan valvojat. Alusta alkaen oli myös täysin selvää, että tietoturvan pitää olla kaiken lähtökohtana. Meillä ei ole varaa virheisiin.”

Niille, jotka harkitsevat muutosta perinteisistä it-ympäristöistä pilvipalveluihin, kaikki lähtee keskeisten tavoitteiden kirkastamisesta. Koska tietoturva oli Ilmariselle tärkeää, siitä muodostui koko pilvitransformaation keskeinen tavoite.

”Kun valitsimme Google Cloudin teknologiaksi, tärkein valintakriteeri oli datan sijainti Suomessa. Lisäksi TietoEVRY takasi meille vahvan paikallisen osaamisen julkipilviteknologioihin ja tietoturvaan. Nyt meillä on tarvittaessa mahdollisuus skaalata palveluja joustavasti sekä ylös että alaspäin,” Mikko Lantto jatkaa.

Lue lisää miksi Ilmarinen valitsi Google Cloudin

Mitä mieltä Mikko Lantto on nyt pilvitransformaation kautta saavutetuista hyödyistä? ”Olemme onnistuneet saavuttamaan suunnilleen kaikki pilvipalveluille ensi vaiheessa asetetut tavoitteet. Ja näemme jo selkeää muutosta toiminnassa. Etätöihin siirtyminen on yksi hyvä esimerkki työelämän muutoksista, johon pystyimme vastaamaan nopeasti.”

Datalla johtaminen vahvistuu

Päätöksenteon perustuminen reaaliaikaiseen dataan sekä asiakaskeskeisten prosessien johtaminen yhdistämällä data ja ihmiset ovat olleet Ilmarisen menestymisen avaimet. Kun data yhdistetään johtamiseen, mitä tuloksia voidaan odottaa?

”Kun data valjastetaan johtamisen tueksi, voimme paljon helpommin löytää korjattavat asiat ja nähdä kokonaiskuvan kirkkaammin. Ymmärrämme esimerkiksi paremmin Ilmarisen liiketoimintaprosessien kustannuksia ja voimme jatkuvasti parantaen tehostaa toimintaamme. Kustannustehokkuus näkyy suoraan asiakkaillemme parempina asiakashyvityksinä eli edullisempina vakuutusmaksuina. Data auttaa meitä ennustamaan entistä paremmin tulevaisuuden tarpeita ja niiden aikataulua,” Mikko lisää.

Data vaikuttaa merkittävästi sekä työntekijä- että asiakaskokemukseen. ”Kun otamme datan avuksi asiakaspalveluun, se auttaa työntekijöitämme tekemään nopeampia ja oikeita päätöksiä. Liiketoimintaprosessikehittämisessä kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa asiakkaalta asiakkaalle prosesseja, jotta saamme kohdistettua palveluita mahdollisimman tarkasti ja oikea-aikaisesti asiakkaitamme varten,” Mikko Lantto sanoo.

Katso ’Time to draw the route to insight and innovation’ livecast

 

 

Haluatko kuulla lisää?

Petri Litmanen

Customer Executive

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä