noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ensimmäinen Trusted Digital Societies -kumppanitapahtuma synnyttää poikkitieteellistä yhteistyötä

Useat innovaatioaloitteet ovat jo alkaneet

30.8 - 8.9.2022, Finland
Katso tapahtuman nauhoitus

Puoli vuotta käynnissä olleeseen Trusted Digital Societies -hankkeeseen saatiin päivitys
30. elokuuta järjestetyssä verkkotapahtumassa, jossa Tietoevry kertoi hankkeen edistymisestä, meneillään olevista aloitteista ja vuoden 2022 jälkipuoliskon tapahtumista.

Tilaisuus alkoi hankkeen ja tutkimusfokusalueiden statuspäivityksellä. Christian Sundell antoi yleiskatsauksen Suomen kansallisista tavoitteista lisätä t&k-investointeja sekä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä uudessa teknologiassa. Hän korosti, että Tietoevry on Veturi-ohjelman ainoa immateriaalinen kumppani, jonka tarkoitus on edistää erilaisten osapuolten muodostamia alustataloutta kehittäviä ja edistäviä datavetoisia ekosysteemejä. Hankkeen eri fokusalueilla tulee olemaan useita ekosysteemejä, jotka linkittyvät toisiinsa ja tekevät yhteistyötä. Tavoitteena on löytää ketteriä tapoja soveltaa teknologiaa alustoihin ja modulaarisiin järjestelmiin sekä nopeuttaa tuotteiden markkinoille tuloa.

Yhteisiin teknologioihin liittyvässä katsauksessaan Iftikhar Ahmad korosti luotettavan analytiikan ja tekoälyn merkitystä digitaalisessa yhteiskunnassa. Kansallisten ja EU-säädösten noudattaminen tekee meistä luotettavampia. Mahdollistamalla suojatun viestinnän ja uudet turvallisuuskäytännöt haluamme tuoda liiketoimintaan uusia hallintamalleja ja uusia arvoja, kuten kestävyyttä ja osallistamista. Ekosysteemissä on tällä hetkellä noin 100 kumppania, jotka tekevät yhteistyötä paikallisissa, EU-tason ja kansainvälisissä projekteissa toteuttamalla tutkimuksia ja luomalla todisteita tuotteiden tuomasta lisäarvosta.

Sami Uski kertoi Banking-fokusalueen vetävän tällä hetkellä tutkimusyhteistyötä kahdessa ekosysteemiprojektissa: reaaliaikainen laskutus- ja maksamisprosessi ja koneoppiva talousdata päätöksenteon tukena. Laskunkäsittely-alaprojektissa ekosysteemi tutkii markkinakehitystä, tuottaa kokonaisuudesta prosessimäärityksiä, kuten päästä-päähän laskunmaksun prosessi, ja toteuttaa teknisiä alustakokeiluja sekä testaa ratkaisujen liiketoiminnallista markkinakelpoisuutta. Koneoppiva talousdata -alaprojekti keskittyy ensimmäisen vuoden aikana kulutusluottoihin ja ennustaviin riskimalleihin, minkä jälkeen tutkimusteemoina ovat ennakoiva yrityksen likviditeettiennustaminen ja pk-yritysten rahoitukseen liittyvät koneoppivat mallit. Yleisistä kyvykkyyksistä digitaaliset tunnisteet, tiedon hallinta, koneoppiminen ja ymmärrettävä tekoäly ovat näiden projektien tärkeimpiä yhteisiä tutkimusalueita.

Petteri Mussalo esitteli Care-fokusalueen etenemissuunnitelman: suunnitellaan ja kehitetään datapohjaisia palveluja digitaalista itsehoitoa, digitaalista hoitoa ja etähoitoa varten. Projektissa keskitytään datan, tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämiseen, ja toiminnan jatkuvan mittauksen tulosten avulla voidaan arvioida palvelujen ja niihin liittyvien hoitotulosten vaikutuksia sekä vaikuttavuutta, kustannuksia ja turvallisuutta. Projektin tiimoilta on pidetty useita kumppanuustyöpajoja, ja kuukausittaiset kuukausittaiset tilannekatsaukset, säännölliset tapaamiset sekä ja yksittäiset keskustelut jatkuvat koko projektin ajan.

Viimeisen päivityksen antoi Antti Seppälä Energy & Cities -fokusalueesta. Tavoitteena on saavuttaa hiilidioksidipäästötön yhteiskunta tarjoamalla energiateollisuudelle ja muille sidosryhmille digitaalisia työkaluja ja palveluita vihreän siirtymisen onnistumiseksi. Tietoevryn kyvykkyydet ja voimavarat ovat sen laajassa tuote- ja palveluvalikoimassa, joka kattaa markkinat tuotannosta kuluttajiin saakka Pohjoismaissa, ja joka voidaan avata kumppaneille ja uudentyyppisille osapuolille. Meneillään olevia hankkeita ovat kaupunkien vihreää siirtymää tukevan teknologian kehittäminen; tekoäly ja datan analysointi markkinaennusteita ja energiajärjestelmien kehittämistä varten; kuluttajien sähkön pientuotannon ja kulutuksen hallinta; sekä energian joustomarkkinat tuotantokapasiteetin ja jakelun pullonkaulojen tasapainottamiseksi.

Osallistujilla oli mahdollisuus syventäviin keskusteluihin esiintyjien kanssa erillisissä pienryhmissä.

Viimeisimpiä uutisia saa seuraamalla hashtageja #TrustedDigitalSocieties ja #TietoevryVeturi, sekä käymällä verkkosivuilla http://www.tietoevry.com/veturifi. Tervetuloa myös ensimmäiseen vuosittaiseen Showcase-tapahtumaamme 11. lokakuuta.

Katso nauhoitus

Täyttämällä yhteystietosi saat sähköpostin, jossa on linkki tapahtuman nauhoitukseen.

 

Ota yhteyttä

Christian Sundell

Programme Owner, Tietoevry Veturi

Aika ja paikka

30.8 - 8.9.2022
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä