noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lifecare Patient Monitoring - Tietoon perustuvaa etähoitoa

Etäseurantaratkaisu mahdollistaa oikea-aikaisen puuttumisen ja siten yksilöllisemmän ja laadukkaamman hoidon. Tarpeettomat vastaanottokäynnit vähenevät ja kustannukset pienenevät.

Pilvipohjainen etäseurantaratkaisu ammattilaisen ja asiakkaan käyttöliittymällä

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tehostaa olemassa olevia prosesseja ja vähentää vastaanotto- ja päivystyskäyntejä. Kliinisten hoitojaksojen välinen seuranta jää usein pistemäiseksi, jolloin hoidon tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointi tapahtuu viiveellä.

Etäseurantaratkaisun avulla saadaan kotimittaustiedot ja -havainnot järjestelmiin säännöllisesti, ja hoitoon reagointi reaaliaikaiseksi. Ammattilaiset voivat asettaa asiakaskohtaisia raja-arvoja, jolloin heille avautuu mahdollisuus seurata ja keskittyä ensisijaisesti niihin asiakkaisiin, joiden mittaustuloksissa havaitaan ongelmia tai muuten huomionarvoisia muutoksia.

Hoitopolku on aina kokonaisvaltainen kokonaisuus. Objektiivisen mittatiedon lisäksi tulee myös huomioida subjektiiviset tuntemukset, hyödyntäen esim. päivittäisiä itsearviokyselyitä, päiväkirjamerkintöjä ja hoidolle ominaisia PROM- ja PREM-kyselyitä.

Teemu Ekola

Head of Data-driven Applications

Lifecare-logo.png

Ennakoiva ja vaikuttava etäseuranta

Mitatun datan lisäksi koetut tuntemukset ovat tärkeitä hoidon seurannassa, ja niiden kirjaaminen ajallaan antaa kokonaisvaltaisen tietopohjan ammattilaiselle asiakkaan hoidon suunnittelussa.

Objektiivinen ja subjektiivinen tieto

Mitatun datan lisäksi koetut tuntemukset ovat tärkeitä hoidon seurannassa, ja niiden kirjaaminen ajallaan antaa kokonaisvaltaisen tietopohjan ammattilaiselle asiakkaan hoidon suunnittelussa.

Hoidon etäseurantaan valittujen mittareiden tarkastelu ja huomionarvoisten muutosten esiin nostaminen keventää ammattilaisten kuormaa, ja auttaa reagoimaan muutoksiin silloin kun niille on tarve.

Reaaliaikainen reagointi

Hoidon etäseurantaan valittujen mittareiden tarkastelu ja huomionarvoisten muutosten esiin nostaminen keventää ammattilaisten kuormaa, ja auttaa reagoimaan muutoksiin silloin kun niille on tarve.

Asiakkaiden etäseurannan tiedot (kotimittaukset, vastatut kyselyt) välittyvät suoraan Lifecare EHR:ään.

Etäseurannan tiedot Lifecare EHR:ään

Asiakkaiden etäseurannan tiedot (kotimittaukset, vastatut kyselyt) välittyvät suoraan Lifecare EHR:ään.

Etäseurantaa moneen tarpeeseen

Yksi ratkaisu useille erikoisaloille

Kerättävät mittaustiedot riippuvat täysin asiakkaan tai potilaan hoitopolusta. Sydämen vajaatoimintapotilaiden tilaa kuvaavat mittaustiedot eivät välttämättä palvele psykiatristen potilaiden hoitoa. Erikoisalakohtaisilla konfiguraatioilla voidaan järjestelmä sovittaa moniin eri tarpeisiin.

Virtuaaliset osastot

Erikoisalan sisällä potilaat voidaan jakaa potilasryhmiin. Potilasryhmille voi määritellä eri mittarit ja kyselyt. Potilasryhmillä on myös näkymät, joista nimetyt ammattilaiset pääsevät näkemään koko ryhmän tuoreimmat mittaukset yhdellä silmäyksellä. Potilasryhmistä muodostuu virtuaalisia osastoja, joiden tilannetta esimerkiksi vastuuhoitajat voivat seurata.

Integroidut laitteet

Mittaustietoa voi tuottaa myös integroiduilla laitteilla, jotka tuottavat automaattisesti dataa palveluun. Tieto saadaan suoraan järjestelmään, ilman että asiakkaan täytyy sitä käsin kirjata.

Lifecare EHR -integraatio

Palvelu integroituu saumattomaksi osaksi ammattilaisen Lifecare EHR asiakas- ja potilastietojärjestelmän työpöytää. Palvelun tuottamaa tietoa voidaan myös viedä Lifecare EHR:n hoidon seurantaan tarvittavilta osin.

Lue lisää Lifecare EHR:stä
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä