noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Älä puhu nörttiä – ja muita ajankohtaisia ajatuksia datasta

Data: Voimavara, joka vaatii koko organisaation sitoutumista!

Pirja Heiskanen / 19. joulukuuta, 2023

Data on pääomaa, joka tuottaa arvoa vain käytettynä. Jos datan avulla halutaan tehdä parempaa liiketoimintaa, on koko organisaation oivallettava, ettei data ole IT-osaston asia, vaan osa kaikkia toimintoja.

Tietoevry ja Microsoft toivat yhdessä EDM Councilin DataVision-tapahtuman ensimmäistä kertaa Suomeen lokakuussa 2023. Järjestäjätahojen lisäksi Kemira, Kesko, OP, Työllisyysrahasto, Valmet ja Wärtsilä lähettivät paikalle ilahduttavan suorasanaiset asiantuntijansa keskustelemaan siitä, miten data luo liiketoiminta-arvoa.

 

Älä puhu nörttiä

EDM Councilin presidentti John Bottega ei säästellyt sanojaan DataVision 2023 -tapahtuman aloituspuheenvuorossaan. Hänen keskeinen viestinsä on helppo kiteyttää. Data on väärinymmärretty ja syy siihen on selvä. Ylin johto ei puhu nörttiä.

Data-ihmisten on opittava markkinoimaan ja kertomaan tarinoita, jotta liiketoimintajohtajat oivaltavat datan roolin liiketoiminnan arvonluonnissa.


John Bottega.png

”Kun aloitin urani tiedonhallinnan parissa, kaikki luulivat, että Data Management on projekti, jolla on alku ja loppu”, Bottega muisteli. Hän kertoo avanneensa asiaa ihmisille näin:

”Kukaan ei oleta, että talousjohtaminen olisi kertaluonteinen hanke, jonka päätteeksi CFOlle voi huoletta antaa potkut. Sama pätee tiedonhallintaan. Ei sillä ole loppua. Se on jatkuva prosessi.”

Vaikka tiedonhallinnan välttämättömyys on Bottegan mukaan pikkuhiljaa sisäistetty, yhä edelleen johtajille täytyy myydä ajatus siitä, että siihen kannattaa investoida.

”Se, että parempi tiedonhallinta luo parempaa liiketoimintaa ei ole ihan vielä mennyt perille”, Bottega totesi.

Wärtsilän Chief Enterprise Architect & CDOiQ Ambassador for Finland Maija Nikula komppasi ajatusta päivän ensimmäisessä paneelikeskustelussa.

Maija Nikula.png

”Kukaan ei vastusta laadukasta dataa, se on ihan selvä. Mutta kaikki vastustavat vaivaa, joka sen eteen olisi nähtävä. Sehän on sama kuin haluaisi talon, muttei halua rahoittaa tai laittaa työtä rakentamiseen”, Nikula kiteytti.

Nikula arvioi nykytilanteen johtuvan kahdesta syystä: ensinnäkin data on abstrakti asia, jota ei pysty käsin koskemaan. Siksi monien on hankala hahmottaa, mistä on kyse. Toiseksi datasta puhutaan useimmiten teknologiakontekstissa. Tietokanta, dataintegraatio, data-alusta – tällaiset sanat tuovat ihmisten mieliin IT-osaston.

”Teknologiatermit saavat ihmiset ajattelemaan, että kyseessä on jotain teknologiaan liittyvää, joten annetaan IT-osaston hoitaa se. Unohdetaan, että teknologia on vain säiliö ja data on sisältö”, Nikula painotti.

Aloita keskustelu liiketoiminnan tarpeista

DataVision-tapahtumassa syvennyttiin dataan liiketoiminta-arvon luojana kolmessa keskustelussa.

Ensin pureuduttiin siihen, miten datan avulla voidaan kirittää liiketoiminnan menestystä. Seuraava keskustelu keskittyi laadukkaan vastuullisuusdatan tuomaan kilpailuetuun. Kolmannessa ajatustenvaihdossa pohdittiin uusia tuulia, jotka tekoäly ja pilvi tuovat tiedonhallintaan.

Yksi ohjenuora nousi paneelikeskusteluissa vahvasti esille: kun yrityksessä puhutaan datasta, tulisi huomio kiinnittää aivan ensimmäiseksi liiketoiminnan tarpeisiin.

Datan kehittämisen pitäisi juontaa suoraan liiketoimintahaasteista ja strategiasta. Mitä datalla halutaan saada aikaan? Uusia tuotteita? Tehokkaampaa tuotantoa? Parempaa laatua? Uskollisempia asiakkaita?

Tämän jälkeen voidaan määrittää mitä dataa tarvitaan, kuka sen omistaa, ja kuka sitä ymmärtää.

 

Pirja_Heiskanen_cropped2.jpg

”Teknologia tulee vasta viimeisenä. Suurimmat datan hyödyntämisen haasteet eivät koskaan ole teknisiä. Ne liittyvät kulttuuriin ja ihmisten väliseen yhteistyöhön”, Tietoevryn Head of Data & AI Pirja Heiskanen huomauttaa.

John Bottega tiivisti ajatuksen osuvasti siteeraamalla tietojenkäsittelytieteilijä Grady Boochin kuuluisaa sanontaa: ”A fool with a tool is still a fool” – eli vapaasti suomennettuna hölmö on yhä hölmö, vaikka hänelle löisi työkalun käteen.

Oleellista on myös ihmisten toimintatapojen muuttaminen, sillä teknologia ei ole pullonkaula datan tehokkaassa hyödyntämisessä.

Muutos vaatii aina kulttuurimuutosta

DataVision-tapahtuman järjestäjä EDM Council on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää parhaita käytäntöjä, standardeja ja koulutusta tiedonhallinnan ja analytiikan saralla.

Suuren suosion saaneita DataVision-tapahtumia on järjestetty muun muassa Singaporessa, Australiassa, Kanadassa, Iso-Britanniassa ja Intiassa.

Suomen lajissaan ensimmäinen DataVision-tapahtuma sai osallistujilta myönteistä palautetta. Erityisesti arvostettiin avointa keskustelua ja osallistujien intoa viedä Suomea datavetoisena yhteiskuntana eteenpäin.

Data-ammattilaisten keskuudessa vallitsi päivän aikana vahva yksimielisyys siitä, että data ei ole haastavaa, mutta ihmisten toimintatapojen muuttaminen on.

Datan avulla voi luoda parempaa liiketoimintaa vasta, kun laadukas data on koko organisaation yhteinen tavoite. Monen datajohtajan työ onkin tänä päivänä ennen kaikkea muutosjohtamista.

Juha Vesanto.png

Kuten OP Ryhmän Data Platform & AI Tribe Lead Juha Vesanto totesi:

”Yksittäisten työntekijöiden motivaatiolla on iso merkitys. Me haluamme luoda datavetoisen kulttuurin, jossa jokainen ymmärtää datan merkityksen. Kun ihmiset sitten saavat käsiinsä laadukasta dataa ja työkaluja sen käyttöön, se on kuin laittaisi voiteluainetta moottoriin. Kaikki on helpompaa ja sujuu paremmin.”

DSC01099.jpg

DataVision tapahtumaan osallistui yli 100 dataosaajaa visioimaan datan roolia liiketoiminta-arvon luojana.

DataVision 2023 -tapahtuma järjestettiin 18.10. Espoon Keilaniemessä. Voit katsoa tapahtuman parhaat palat tallenteena tapahtuman websivuilla.

Pirja Heiskanen
Head of Data Management, Tietoevry Tech Services

Haluatko kuulla lisää?

Pirja Heiskanen

Head of Data Management, Tietoevry Tech Services

Lisää samalta asiantuntijalta

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä