noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

SIAM + DevOps = skaalautuva IT-palveluekosysteemi

Aki Kupiainen / 2. helmikuuta, 2021
Lataa opas

Haluatko kustannustehokkaan, skaalautuvan ja nopeasti arvoa tuottavan IT-palveluekosysteemin? Se onnistuu rikastamalla SIAM-mallia DevOpsin käytännöillä.

Yhdistämällä SIAM:n ja DevOps, päästään tilanteeseen jossa koko palveluekosysteemiä pystytään optimoimaan samalla, kun sovelluksista vastaavat tiimit säilyttävät autonomisuutensa. Ekosysteemin jäsenet ja tiimit luovat yhteiset pelisäännöt itse, sitoutuvat niihin ja kehittävät niitä yhdessä.

Näin syntyy kustannustehokas, skaalautuva ja nopeasti arvoa tuottava ekosysteemi, jossa ihmiset luottavat toisiinsa.

Mikä muuttuu perinteiseen IT-palvelunhallintaan nähden?

Lähellä asiakasta tehtävä itseohjautuva palvelukehittäminen on vaikuttanut suoraan siihen, miten ekosysteemit rakentuvat ja miten niitä tulee hallinnoida. Nykyään vain kaikkein erikoistuneimmat tiimit, jos nekään, operoidaan yhden toimittajan voimin. Tiimien yhteistyön on oltava saumatonta, sillä kaikki liittyy kaikkeen.

Moni nykyisin kohdattu ongelma syntyy siitä, että yleisesti käytetty palvelunhallintamalli SIAM ja ketterään kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen perustuva heimokulttuuri DevOps ovat eläneet rinnakkain jo pidempään, mutta vaikuttamatta riittävästi toinen toisiinsa.

Palveluekosysteemin osallistava mahdollistaminen yhdistää SIAMin ja DevOpsin parhaat puolet. Se muuntaa perinteisen, prosessiorientoituneen palvelunhallinnan koko ekosysteemin optimaalista toimintaa kehittäväksi ja ylläpitäväksi hallintamalliksi, joka ottaa huomioon ekosysteemin jatkuvasti elävän luonteen.

Kun perinteinen palvelunhallinta keskittyy hallinnoimaan pääosin sitä, kuka tekee mitäkin, palveluekosysteemin osallistava mahdollistaminen keskittyy optimoimaan sitä, miksi ja miten ekosysteemi kokonaisuutena toimii sekä mitä siellä tehdään.

Näin varmistetaan koko ekosysteemin läpi:

  • yhteistyön sujuvuus tiimien sisällä ja niiden välillä (DevOps)
  • yhteiset käytännöt esimerkiksi sopimusten, viestinnän ja työkalujen suhteen (SIAM)
  • mittaamisen ja monitoroinnin läpinäkyvyys ja liiketoimintalähtöisyys (SIAM)
  • ylläpito- ja kehitysprosessien automatisointi (DevOps)

Haluatko oppia lisää uudenlaisen toimintatavan hyödyistä, ja miten pääset konkreettisesti alkuun?

Lataa SIAM + DevOps: Palvelutoimittajien hallinnasta palveluekosysteemin osallistavaan mahdollistamiseen -oppaamme tästä!

Aki Kupiainen
Senior Management Advisor

Haluatko kuulla lisää?

Aki Kupiainen

Senior Management Advisor

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä