noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Integraatioalusta jouhevoittaa Tampereen seudun toimintaa

Integraatiopalvelussa Tampereen seudun kumppanina toimii Tietoevry. Läheinen ja luotettava yhteistyö tuo toimintaan tehokkuutta turvallisuudesta tinkimättä.

Jarmo Karttunen

IPaaS-integraatiopalvelun palvelupäällikkö, Tietoevry Create

Verneri* on aloittanut työn opettajana Tampereen kaupungilla. Ensimmäinen päivä sujuu tutustuessa uusiin oppilaisiin ja oppilaitosten hallinto-ohjelmaan.

Kirjautuminen ohjelmaan onnistuu, sillä Vernerin tiedot käyttöoikeustietoineen ovat onnistuneesti siirtyneet HR-järjestelmästä oppilaitosten hallinto-ohjelmaan. Tämä on yksi niistä 300 integraatiosta, jotka on tehty Tampereen kaupungin ja seutukuntien käyttämälle modernille integraatioalustalle (iPaaS). Alusta siirtää ja yhteensovittaa dataa eri järjestelmien välillä. Monet järjestelmät tarvitsevat esimerkiksi talouden ja henkilöstöhallinnon SAP-toiminnanohjausjärjestelmien tietoja.

Integraatioalusta siis osaltaan tukee Tampereen seudun kuntien jokapäiväistä toimintaa. Vahvasti kasvavalla seudulla on reilut 30 000 työntekijää, jotka palvelevat jo lähes 410 000 kuntalaista.

Integraatiokumppanina Tietoevry

Integraatiopalvelussa Tampereen seudun kumppanina toimii Tietoevry. Palvelu sisältää integraatioalustan palveluna, ylläpidon, automaattivalvonnan ja päivitykset. Keväällä 2022 IBM-teknologiaan perustuva alusta ajantasaistettiin vastaamaan nykypäivän pilvi- ja API-maailman vaatimuksia.

Lisäksi Tietoevry suunnittelee ja toteuttaa integraatiot. Niiden suunnitteluun, kehitykseen, tukeen, dokumentointiin ja ylläpitoon on sovittu vastuut ja käytännöt huomioiden tietoturva ja yleiskäyttöisyys. Yleiskäyttöisyys tarkoittaa, että palvelua voidaan käyttää monen asiakasjärjestelmän tarpeisiin.

Integraatiopalvelu on osa Tietoevryn ja Tampereen laajaa vuonna 2016 alkanutta yhteistyötä, joka kattaa koko infran tukipalveluineen. Vuosien saatossa asiakastiimin koko on kasvanut kourallisesta ihmisiä useisiin kymmeniin. Eri osa-alueiden asiantuntijat tukevat asiakastiimin muutoshallintapäälliköitä.

 

 

Integraatioalusta tehostaa työntekoa

Tampereen seudulla ymmärretään, että integraatioalustan avulla voidaan sujuvoittaa ja tehostaa työntekoa.

”Meiltä löytyy viisautta ja ymmärrystä siitä, että johonkin järjestelmään kerran naputeltua tietoa voidaan käyttää uudestaan. Se on saanut aikaan uusia integraatiotarpeita”, Tampereen kaupungin ICT-päällikkö Kimmo Kouhi kertoo.

Integraatioalusta takaa, että data pysyy yhdenmukaisena.

"Integraatioalusta on yksi tärkeä komponentti tiedon yhtenäisyyden takaamiseksi eri käyttökohteissa. Kun tietoon voidaan luottaa, ylimääräinen varmistelu ja tietojen korjailu jää pois”, Paula Zacharov Tietoevry Createsta painottaa. Hän toimii iPaaS-integraatiopalvelun muutospäällikkönä.

Muitakin merkittäviä hyötyjä integraatioalustalla on. Kaupunki ostaa entistä enemmän järjestelmiä palveluina, jotka integroidaan alustan kautta. Se on mitä suurimmassa määrin turvallisuustekijä.

”Ei voi ajatellakaan, että avaisimme palomuuriin reiän jokaiselle palvelulle erikseen, kuten point-to-point-integraatioissa tehdään”, ICT-palveluvastaava Sami Kari Tampereen kaupungilta sanoo. Hän vastaa HR-, talous- ja tietojohtamisen ICT-palveluista, yhteisistä ohjelmistoista ja alustapalveluista.

Alusta on Tampereen seudun arkkitehtuurin mukaisesti ensisijainen tapa toteuttaa integraatiot. Point-to-point-integraatioissa tiedonsiirto tapahtuu kahden yksittäisen alustan välillä.

Lisäksi kun data järjestelmien välillä siirtyy keskitetysti yhden pisteen kautta, on helppoa todentaa, onko tiedonsiirto onnistunut.

”Integraatioalustan lokitiedoista nähdään, jos aineistoa ei jostakin syystä ole syntynyt ja tilanne saadaan ratkaistua pian”, Kouhi toteaa ja viittaa Tietoevryn hoitamaan tukipalveluun.

 

 

”Hyvin on yhteistyö toiminut”

Kun Tampereen kaupungin tai seudun sisäinen toimija tarvitsee järjestelmäintegraation integraatioalustalle, joku kaupungin ICT-palveluvastaavista tekee muutospyynnön Tietoevrylle.

Sen jälkeen Tietoevryn muutosvastaava Suomessa koordinoi integraation kehitystyön eri osapuolien kanssa, ja sitten integraatio siirretään ylläpitoon.

Sami Kari on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön tuttujen tietoevrylaisten kanssa.

”Hyvin on yhteistyö toiminut. Me tunnemme ne ihmiset, joiden kanssa teemme yhteistyötä käytännössä”, Kari painottaa.

IPaaS-integraatiopalvelun palvelupäällikkö Jarmo Karttunen Tietoevry Createsta on samoilla linjoilla.

”Meillä on läheinen, luonteva ja luottamuksellinen yhteistyösuhde Sami Karin ja muiden seudullamme integraatioiden parissa toimivien kanssa. Projektissa mukana olevat uskaltavat kysyä mistä vain ja tuoda näkemyksiään esille avoimesti ja rehellisesti”, Karttunen kokee.

Yhteistyökumppanit tapaavat toisiaan viikoittaisissa kokouksissa ja pohtivat lisäksi pidemmän tähtäimen kehitystarpeita useita kertoja vuodessa. Näissä keskusteluissa on noussut esiin, että digitalisaatiokehityksessä edistynyt Tampere kehittää ymmärrystään tulevaisuuden integraatiosuunnista. Kaupunki työstää tulevaa järjestelmästrategiaansa, mikä tuo uusia tarpeita integraatioalustalle. Hyvä kehitys ei siis tähän jää, vaan jatkuu.

*Verneri on kuvitteellinen työntekijä. Hänen kaltaisiaan osaajia työskentelee Tampereen seudun palveluksessa.

 

Tampereen seudun integraatioalusta

Integraatiopalvelussa Tampereen seutu tekee yhteistyötä Tietoevryn kanssa. Integraatioalustalla on lähes 300 integraatiota. Esimerkiksi SAP-toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmät on integroitu useiden eri toimialojen järjestelmien kanssa muun muassa tilausten ja laskutuksen hoitamiseksi. Tästä esimerkkejä ovat päivähoito-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden laskutus. Etäluettavien vesimittarien lukematiedot puolestaan siirtyvät laskutukseen vesilaitoksen keskenään integroitujen järjestelmien kautta.

HR-järjestelmässä ylläpidettyjen henkilöiden perustietoja käytetään integraatioiden kautta muun muassa sivistystoimen, viestinnän ja palkkapalveluiden järjestelmissä. Myös esimerkiksi työajanseuranta ja kulunvalvonta nojaavat näihin tietoihin. Kehityksessä on integraatio henkilöstöhallintojärjestelmästä DigiOneen, joka on uusi kansallinen oppimisen ekosysteemi.

Tampereen Seudun integraatiot kansalliseen Suomi.fi-palveluväylään toteutetaan integraatioalustan kautta. Sieltä haetaan esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston Väestötietojärjestelmästä henkilötietoja varhaiskasvatuksen järjestelmien käyttöön.

Jutellaanko lisää integraatioista ja integraatiopalvelustamme? Ota yhteyttä Jarmoon!

 

Lue bloggauksia datasta bisneksen vauhdittajana

Jenna Mattjus: Saako päättäjäsi luotettavaa, nopeaa ja kokonaisvaltaista tietoa?

Kirsi Linke Data as an Enabler -blogisarjan osassa 1: Finding the purpose for data (englanniksi)

Reija Nurmeksela Data as an enabler -blogisarjan osassa 2: Are you ignoring 80% of your data assets? (englanniksi)

Klaus-Peter Plog: Documentation - the blind spot of integration and API development (englanniksi)

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä