noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

AI möjliggör större fokus på kärnverksamheter när resurser frigörs

En ny undersökning visar på varierande attityder i de nordiska länderna om AI och dess påverkan på arbetsmarknaden.

07 september 2023

Med framstegen inom artificiell intelligens effektiviseras även utvecklingsprocesser och digitaliseringsprojekt. Vad innebär detta för framtidens arbetsmarknad? En ny undersökning som YouGov har utfört på uppdrag av Tietoevry visar varierande attityder i de nordiska länderna om AI och dess påverkan på arbetsmarknaden.

Det har länge diskuterats att artificiell intelligens kan förenkla rutinmässigt arbete. Detta är nu mycket aktuellt med GPT-program som kan generera kod, text och bilder. Undersökningen visar dock att AI-användning i arbetet fortfarande är relativt låg. I Sverige säger 74% att de inte använder AI i sitt nuvarande arbete. I Norge är siffran 74%, medan så många som 77% av de finska deltagarna uppger att de inte använder sig av AI i arbetet.

Ändå märks en viss oro över att AI i framtiden kommer att ta över jobben. 39% av svenskarna i undersökningen uppger sig vara bekymrade över detta och 44% av norrmännen och finnarna hyser samma oro över att förlora sina jobb till AI i framtiden.

Framtiden för IT-sektorn

– AI kommer definitivt att ha en inverkan på företag i alla sektorer. Det är viktigt att vi förstår vad detta betyder för våra affärsmodeller och vilken kompetens som kommer att krävas i framtiden, säger Benny Carlsson, Sverigechef för Tietoevry Create.

Artificiell intelligens kommer också att påverka programvaruutvecklingsindustrin. IT-sektorn står inför ett växande kompetensgap och det saknas 40 000 teknikexperter inför kommande år. Kan detta gap överbryggas med AI? Och hur många utvecklare kan en AI ersätta?

– Det kommer alltid att finnas ett behov av programvaruutvecklare. AI kan hjälpa oss att leverera snabbare, men det kommer alltid att vara nödvändigt att förstå sambanden.En omorientering av kompetens är nödvändig för att affärsmodeller ska kunna följa med de förändringar som sker. Med AI som ett verktyg kan vi påskynda leveransen och skapa nytt värde för våra kunder, fortsätter Benny Carlsson.

Carlsson betonar att AI erbjuder möjligheter för alla sektorer och uppmanar företag att investera i kompetensutveckling och förändring av affärsmodeller.

– Varje företag bör fundera på vilka resurser som kan frigöras med hjälp av AI för att kunna ägna mer tid åt kärnverksamheten, menar han.

Undersökningen genomfördes i juni 2023 och besvarades av 1 000 individer i varje land, med en representativ urvalsgrupp på personer över 18 år.

För mer information, kontakta:

Alexandra Kärnlund, Kommunikationschef, Tietoevry Sverige, Telefon: 070-835 7655, E-post: alexandra.karnlund@tietoevry.com

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information

Benny Carlsson

Head of Tietoevry Create Sweden

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn