noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry accelererar användningen av generativ AI – Tietoevry Care och Silo AI utvecklar en finskspråkig AI-assistent för vårdpersonal

29 juni 2023

Generativ AI i vården har möjlighet att ge vårdpersonal mer meningsfull tid med patienter, förbättra behandlingsresultat och spara kostnader för samhället. 

Det råder ingen brist på data inom hälso- och sjukvården. Men för att säkerställa kvalitativ behandling måste medicinsk personal idag hämta data manuellt från olika källor, vilket är långsamt och besvärligt. För att lösa resursutmaningarna inom vården är det viktigt att hitta sätt att frigöra personalens tid, vilket resulterar i mer tid med patienterna. 

Tietoevry Care, ledande leverantör av tjänster och integrerade lösningar för organisationer inom sjukvård och omsorg i Norden, och AI-företaget Silo AI utvecklar för närvarande lösningar för att tackla dessa utmaningar. Målet med samarbetet är att bygga ett första AI-assisterat sök- och diskussionsverktyg på finska i användargränssnittet för Tietoevrys patientinformationssystem Lifecare. Det kommer finnas på läkarens eller sjuksköterskans skrivbord för effektivt stöd för sökning och visualisering av patientdata. När en läkare eller sjuksköterska har frågor om en patients data kan AI-assistenten ge svar utan att behöva söka information från olika källor eller öppna flera applikationer. Detta frigör medicinsk personals tid för faktiskt patientarbete. 

Nya AI-lösningar tillsammans med partners 

Tietoevry Care har i flera år byggt en grund för användning av data och AI inom hälso- och sjukvården. AI-assisterade lösningar har skapats exempelvis för snabbare diagnos av sällsynta sjukdomar och mer effektiv behandling av akut leukemi tillsammans med partners som till exempel Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). 

"Vi tar nu betydande steg inom nästa generations generativa AI-tjänster. De introducerar en betydande mängd nya möjligheter för att lösa stora utmaningar inom hälso- och sjukvården. Pilotprojekt och konceptualisering tillsammans med partners för att effektivisera användningen av hälso- och sjukvårdsdata påskyndar utvecklingen av nya applikationer och lösningar. Trots att tider förändras och teknologier utvecklas förblir vi engagerade i att utveckla ansvarsfull och etiskt hållbar teknologi", säger Ari Järvelä, VD för Tietoevry Care. 

GPT-språkmodellen lär sig hälso- och sjukvårdsspråket 

AI-assistentens förmåga till dialog bygger på en öppen finsk GPT-språkmodell. I den första fasen av konceptualiseringen kommer språkmodellen att finjusteras för konversation och få ett ordförråd för finsk hälso- och sjukvård genom att utnyttja Silo AI:s dotterbolag SiloGens teknik, specialiserat på språkmodeller. Dessutom kommer lämpligheten av språkmodellen för patientinformationsystemet Lifecare att bekräftas. AI-assistenten arbetar utifrån de semantiska likheterna mellan användarens egna sökningar och data från språkmodellen. Test av AI-assistenten kommer att utföras på Tietoevrys egen plattform i stället för en publik molntjänst. Detta säkerställer en säker behandlingen och integriteten av data. 

"När det gäller värdeskapande och digital suveränitet är det särskilt viktigt att europeiska teknologiföretag utvecklar sina egna artificiell intelligens- och språkmodeller som är anpassade efter deras specifika behov. Samtidigt kan vi säkerställa att modellerna bygger på data och information som representerar medborgarna och organisationerna i regionen, och att privat data behandlas på ett säkert sätt. Tietoevry Care är ett utmärkt exempel på ett mjukvaruföretag med en bra grund för att använda data och artificiell intelligens och som föregångare anpassar öppna basmodeller efter sina behov", säger Peter Sarlin, VD och grundare, Silo.ai. 

Tietoevry har under årtionden aktivt drivit på införandet och spridningen av ny teknik genom flera teknikutvecklingscykler inom olika branscher och i samhället. Generativ AI har skapat nästa betydelsefulla evolutionscykel och Tietoevry arbetar aktivt med att upptäcka och konkretisera fördelarna med GenAI för att påskynda dess implementering genom att genomföra effektiva användningsfall inom olika branscher tillsammans med kunder och utöka sitt nätverk av partners – med etisk AI som en central designprincip. 

För mer information, vänligen kontakta:

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 5704072

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa. Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

För mer information

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Prenumerera på pressmeddelanden

Subscribe to releases

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn