noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevrys årsrapport 2022: fortsatta framsteg inom inkludering och hållbarhet

01 mars 2023

Tietoevrys hållbarhetsrapport för 2022 publiceras idag som en del av bolagets årsredovisning. Rapporten representerar bolagets hållbarhetsstrategi och relaterade mål och beskriver ambitionerna och åtgärderna för att utveckla hållbarhetsarbetet, etiskt uppförande samt att skapa en utvecklande och inkluderande arbetsplats.

En av de viktigaste ambitionerna i Tietoevrys långsiktiga hållbarhetsagenda är att öka den kvinnliga representationen i bolaget till 50 procent år 2030 och nå en representation på 40 procent år 2026. I slutet av 2022 var den totala andelen kvinnor i företaget 31 procent, en ökning med 2 procentenheter från föregående år. Andelen kvinnor i ledande befattningar låg kvar på 23 procent jämfört med 2021, men andelen nyanställda kvinnor ökade till 32 procent, en ökning med 5 procentenheter jämfört med föregående år.

– Att säkerställa en mångfald av perspektiv är ett affärskritiskt mål för oss när vi utvecklar framtidens digitala tjänster för olika användargrupper. Att uppnå en jämn andel män och kvinnor är ett ambitiöst mål och vi kan vara nöjda med de framsteg som gjorts under året som präglats av en aktiv förändringsagenda. Inkluderande rekryteringsprocesser, fokus på efterträdningsplaner för chefer och medvetenhetskampanjer var några av de konkreta åtgärderna som låg bakom våra framsteg, säger Kia Haring, global chef för kommunikation, varumärke och hållbarhet på Tietoevry.

Tietoevry samarbetar med andra företag och branschorganisationer för att öka attraktionskraften för kvinnor inom tech-branschen. Företaget är aktivt i nätverk som Tech Sverige, Women in Tech och Nordiska SHE-communityt. Dessutom lanserades en handbok med titeln "Being an IT girl" för att visa upp roller och karriärvägar för Tietoevrys kvinnliga anställda – för att uppmuntra fler kvinnor till att välja en karriär inom tech.

Tietoevry fortsätter att leverera på sin klimatambition

Under 2022 gjorde Tietoevry stadiga framsteg i att minska klimatutsläppen och företaget har uppmätt en 70 procent minskning av CO2-utsläpp jämfört med basåret 2020. Detta har möjliggjorts genom ökad användning av grön energi i datacenter och kontor globalt (95%). Dessutom har framsteg inom cirkulär ekonomi i hela företaget varit ett fokusområde under 2022, vilket har resulterat i att 93 procent av de interna och 95 procent av kundernas hårdvara återanvänds eller återvinns.

– Vi ligger väl i linje med våra ambitioner. Att öka transparensen genom hela värdekedjan är ett viktigt fokusområde för oss eftersom inköpta varor och tjänster utgör över 90 procent av våra totala utsläpp. Detta kräver aktivt samarbete mellan företag och inom våra värdekedjor. På Tietoevry erkänner vi också vår roll som möjliggörare och engagerar oss för att hjälpa våra kunder att fullt ut utnyttja hållbarhetsfördelarna som digitaliseringen medför, säger Kia Haring.

En viktig milstolpe mot netto noll-ambitionerna uppnåddes när Tietoevrys vetenskapligt baserade hållbarhetsmål verifierades av Science Based Targets-initiativet. Dessutom skapades en handavtrycksguidebok för att kunna påvisa klimatnyttan med bolagets produkter och tjänster. Dessa viktiga verktyg exemplifierar den positiva effekt en ökad användning av digitala lösningar och tjänster kan ha på kundernas klimatutsläpp.

Tietoevrys rapport är upprättad i enlighet med GRI Standards. Läs mer om hållbarhetsarbetet och ladda ner hela rapporten (engelska): https://www.tietoevry.com/en/investor-relations/financial-reports/

För mer information, vänligen kontakta:
Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +46 70 234 20 02

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa. Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

För mer information

Kia Haring

Tietoevry alumni

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn