noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Geopolitiska säkerhetsläget och låg molnmognad utmanar Sveriges digitala suveränitet enligt ny rapport

10 november 2022

Svenska verksamheters mognadsnivå kring molnlösningar ligger fortsatt på en låg nivå, det visar Radar Groups senaste molnrapport. Enligt rapporten är hög mognadsnivå en förutsättning för att utveckla säkra hybrida molnlösningar och förstärka den digitala suveräniteten, vilket inte minst förstärks av att fyra av fem organisationer uppger att de blivit utsatta för dataintrång de senaste tre åren.

Endast 20 procent av svenska verksamheter har en högre mognadsgrad kring sina molntjänster och hur dessa hanteras, det visar Radar Groups och Tietoevrys rapport ”Digital Suveränitet - vikten av suveräna moln för att skydda vår data”. Rapporten fastställer att en hög mognadsnivå är av största vikt för att klara av att hantera de digitala verksamhetsriskerna parallellt med att bygga en robust infrastruktur som ger oss ett digitalt suveränt Sverige. Enligt rapporten har 79 procent av företag och organisationer haft minst ett dataintrång de senaste tre åren, 43 procent av dessa har råkat ut för tio eller fler under denna tid.

– Aldrig tidigare har det geopolitiska säkerhetsläget påverkat det lokala, nordiska IT-ekosystemet lika tydligt som nu. Detta i kombination med svårtolkade internationella regelverk ställer högre krav än någonsin på att nordiska företag har en genomarbetad molnstrategi med rätt data på rätt plats, säger Johan Torstensson, Sverigechef på Tietoevry.

Hybrida moln med suveränitet är framtiden – fler lokala datacenter att vänta

Rapporten visar också att trenden mot så kallade hybrida moln är tydlig - framtidens digitala infrastruktur kommer bestå av olika typer av hybrida molnlösningar, såväl för privata företag som offentliga myndigheter och organisationer. Enligt rapporten har 76 procent av företag och organisationer redan idag molntjänster från två eller flera leverantörer.

– Hybrida molnlösningar är på väg att bli det nya normala samtidigt som cybersäkerhetshot och ökade regulatoriska krav driver på komplexiteten ytterligare. Rätt data och applikationer i rätt typ av molnlösning är idag ett måste för alla verksamheter, säger Hans Werner, VD Radar Group.

Vikten av att säkerställa och förstärka Sveriges digitala suveränitet på grund av det oroliga världsläget såväl politiskt som ekonomiskt driver också på behovet av mer regionala eller lokala datacenter i Sverige. Tillväxten för lokala datacenter fortsätter att öka enligt rapporten och beräknas ligga på 20 procent årlig tillväxt fram till 2025.

– Såväl komplexiteten som mängden data som används fortsätter att öka i snabb takt, vilket i sin tur ökar behovet av stabila hybrida molnlösningar med lokala datacenter. På så sätt skapar vi en stabil digital infrastruktur i Sverige som säkerställer kritiska samhällsfunktioner, säger Johan Torstensson, Sverigechef på Tietoevry.

Rapporten Digital suveränitet - vikten av moln för att skydda vår data finns att ladda ner här. Rapporten är framtagen av Radar med Tietoevry som uppdragsgivare

Läs mer om digital molnsuveränitet och varför den är viktig.

Ladda ner rapporten här.

För mer information, vänligen kontakta:

Tietoevry Newsdesk, +358 40 570 40 72

Om Tietoevry

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa.

Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

För mer information

Johan Torstensson

Tietoevry alumni

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn