noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ny undersökning visar: Sveriges IT-beredskap är låg

Bara tre av tio företag kan upprätthålla verksamheten vid krig - offentlig sektor sämst rusta

05 juli 2022

Svenska företag skyddar inte samhällskritisk data tillräckligt och många samhällskritiska företag uppger att de inte kan fortsätta sin verksamhet om deras IT går ner.  Det visar en ny undersökning med IT-chefer gjord av Novus på uppdrag av IT-konsultbolaget Tietoevry. Offentlig sektor är sämre rustad än privat sektor. 

Bara tre av tio av IT-cheferna uppger att deras organisation helt skulle kunna upprätthålla verksamheten om Sverige skulle bli avskuret från omvärlden vid till exempel krig. Nästan var tionde uppger att de inte skulle kunna upprätthålla verksamheten alls.  

– Sveriges IT-beredskap är farligt låg. Allt för många företag har helt enkelt för dålig koll på både sitt IT-skydd och sin samhällskritiska data, något som kommer få oerhörda konsekvenser för medborgarna när olyckan är framme, säger Johan Torstensson, Sverigechef på Tietoevry.  

Bara två av tio IT-chefer (19%) anser att organisationen är mycket väl förberedd om IT-systemet skulle sluta fungera som det ska. Nästan lika många, 17 procent, uppger att de inte är förberedda. Tre av fyra IT-chefer (74%) uppger också att deras organisation helt eller delvis har säkerhetsklassat sin data i olika kategorier med olika skyddsbehov, medan 22 procent inte har gjort det.  

– Det är väldigt oroande att nära vart fjärde företag inte har säkerhetsklassat sin data. Det innebär en enorm sårbarhet. Ett annat stort orostecken är att inte ens två av tio uppger att deras organisation har blivit utsatt för någon allvarligare IT- eller cyberattack det senaste året. Vi vet att attackerna är betydligt vanligare än så och ovissheten bland IT-cheferna visar att förövarna blivit väldigt skickliga, säger Johan Torstensson.  

Privat sektor bättre rustad än den offentliga

Generellt är den offentliga sektorn sämre rustad än den privata. Inom offentlig sektor anser exempelvis bara fyra procent av IT-cheferna att deras organisation är mycket väl förberedd jämfört med 24 inom privat sektor. 25 procent anser att de inte är förberedda jämfört med 14 procent inom privat sektor. I händelse av till exempel krig då Sverige blir avskuret från omvärlden uppger bara 23 procent av de tillfrågade inom offentlig sektor att de helt skulle kunna upprätthålla verksamheten. Motsvarande siffra inom privat sektor är 32 procent.  

Individberoende och kompetensbrist de största utmaningarna 

De topp tre största utmaningarna, både inom offentlig och privat sektor, är enligt IT-cheferna att man är beroende av vissa individer för att driva IT-lösningarna (57%), brist på kompetens (55%) och för låg IT-budget (31%). Samtliga utmaningar ses som större av IT-chefer i offentlig sektor.  

För mer information, vänligen kontakta:

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, tel. +358 40 570 4072 
Ulrika Andersson, Tietoevry Connect, ulrika.andersson@tietoevry.com, tel: +46729994748  

 
Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Tietoevry. Totalt har 283 IT-chefer inom privat och offentlig sektor intervjuats under perioden 11 maj – 09 juni 2022. Undersökningen är genomförd främst via telefonintervjuer. De som inte velat besvara via telefon har fått en länk till sin mail för att besvara undersökningen via webben. IT-cheferna arbetar på företag/organisationer med 50 eller fler anställda inom branscher varav majoriteten klassas som samhällskritiska av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:  

 • Vård och omsorg, sociala tjänster 

 • Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

 • Informations- och kommunikationsverksamhet 

 • Utbildning 

 • Finans och försäkring 

 • Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 

 • Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 

 • Försörjning av el, gas, värme och kyla 

Undersökningens resultat:  

Om Sverige skulle bli avskuret från omvärlden vid krig eller liknande, anser du då att ni i organisationen skulle kunna upprätthålla er verksamhet? 

 • Ja, till 100%: 30% (offentlig sektor 23%, privat sektor 32%) 

 • Ja, men endast delvis: 54% (offentlig sektor 58%, privat sektor 52% 

 • Nej: 8% (offentlig sektor 11%, privat sektor 8% 

 • Vet ej: 6% 

 • Vill inte svara: 2% 

Har din organisation en handlingsplan/krisberedskap om era IT-system slutar fungera som de ska? 

 • Ja: 90%  

 • Nej: 7%  

Hur väl förberedd är din organisation om era IT-system slutar fungera som de ska? 

 • Mycket väl förberedd: 19% (offentliga 4%, privata 24%) 

 • Ganska väl förberedd: 61% (offentliga 67%, privata 59%) 

 • Inte förberedd alls/Inte särskilt förberedd: 17% (offentliga 25%, privata 14%)  

Hur väl förberedd är din organisation för att hantera IT- och cyberattacker? 

 • Mycket väl förberedd: 26% (offentliga 12%, privata 31%) 

 • Ganska väl förberedd: 61% (offentliga 73%, privata 58%) 

 • Inte förberedd alls/Inte särskilt förberedd: 10% (offentliga 9%, privata 10%) 

Har din organisation säkerhetsklassat er data i olika kategorier med olika behov av skydd? 

 • Ja, helt: 24% (offentlig sektor 13%, privat sektor 27%) 

 • Ja, delvis: 50% (offentlig sektor 68%, privat sektor 45%) 

 • Nej: 22% (offentlig sektor 14%, privat sektor 24%) 

Vilka av följande är era största utmaningar utifrån ett IT-säkerhetsperspektiv? (Topp 6 utmaningar):  

 • Beroende av vissa individer för att driva IT/nätverkslösningarna: 57% (offentliga 69%, privata 53%) 

 • Brist på kompetens internt: 55% (offentliga 67%, privata 51%) 

 • För låg IT-budget: 31% (offentliga 55%, privata 24%) 

 • Störningar i nätåtkomsten: 28% (offentliga 28%, privata 27%) 

 • Att IT-lösningarna inte är framtidssäkrade: (27% offentliga 31%, privata 26%) 

 • Att affärskritisk data inte är säkrad: 11% (offentliga 16%, privata 9%) 

Har din organisation vad du känner till blivit utsatt för någon allvarligare IT/cyberattack de senaste 12 månaderna som har hotat affärskritisk/samhällskritisk data? 

 • Ja, men förövarna lyckades inte: 17% 

 • Ja, och förövarna lyckades: 2% 

 • Nej: 77% 

Om Tietoevry 

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa.  

Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com   

För mer information

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Prenumerera på pressmeddelanden

Subscribe to releases

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn