noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry vinner Inera-upphandling

13 maj 2022

Tietoevry är en av vinnarna i upphandlingen med Inera avseende applikationsförvaltning och applikationsutveckling. Tjänster som ingår i avtalet är bland annat 1177 e-tjänster, Intygstjänsten, Journalen och Nationell patientöversikt. Upphandlingen utgör en vital del i implementationen av Ineras försörjningsstrategi.

Efter genomförd upphandling avseende applikationsförvaltning och applikationsutveckling, utsåg Inera Tietoevry till ramavtalspartner tillsammans med sju andra leverantörer. Ineras uppdrag är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse Sveriges kommuner och regioner, med gemensam digital infrastruktur och arkitektur. Information om Ineras ägare, se längst ned i texten.  

Upphandlingen utgör en vital del i implementationen av Ineras försörjningsstrategi, som på ett kostnadseffektivt sätt ska säkerställa en robust och effektiv nationell infrastruktur samt gemensamma lösningar för kommuner och regioner.

Syftet med ramavtalet är att styra leveranserna mot kostnadseffektivitet, leveransstabilitet och med krav på servicenivåer. Tjänster som ingår iramavtalet är bland annat 1177 e-tjänster, Intygstjänsten, Journalen och Nationell patientöversikt. När Inera sätter ramarna för applikationsförvaltning, och tillsammans med leverantörerna ständigt arbetar med att optimera detta område, skapas en förutsägbarhet i kostnader och en trolig kostnadssänkning till förmån för mer utveckling.

Målet är också att hitta effektiva former för applikationsutveckling där utrymmet kan ge leverantörerna möjlighet att verka proaktivt och innovativt.

- Det känns väldigt inspirerande att vi får förnyat förtroende av Inera genom detta ramavtal då Tietoevry idag har uppdraget att förvalta tjänsterna Journalen och Nationell Patientöversikt (NPÖ), säger Ola Noreklint konsultansvarig för Tietoevry Care Sverige.

- Vi vill inleda strategiska samarbeten med ett antal utvalda leverantörer för att möjliggöra en stabil och effektiv förvaltning av våra applikationer, samtidigt som vi vill arbeta innovativt med vidareutvecklingen av applikationerna för att möta morgondagens behov, säger Sara Meunier, CTO och avdelningschef, Inera.

Ramavtalet omfattar större delen av Ineras tjänster inklusive viktiga nationella tjänster som 1177. Upphandlingen omfattar inte drift. Inera har satt ett takbelopp på 2,7 miljarder kronor för de kommande sju åren, där ramavtal med åtta leverantörer skrivs på högst 4 år.

För mer information, vänligen kontakta:
Tietoevry Newsdesk: +46 70 234 20 02, news@tietoevry.com

Om Inera AB

Inera är ett digitaliseringsbolag, som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag, och har i uppdrag att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden. Genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur samt ett stort antal tjänster bidrar Inera till en säker, jämlik och effektiv vård och omsorg. Inera utvecklar och förvaltar ett 40-tal tjänster inklusive 1177, Nationell patientöversikt, identifieringstjänsten SITHS samt kunskapsstöd genom Vårdhandboken med flera. De digitala lösningarna används av invånare, anställda inom regioner och kommuner samt beslutsfattare.

 Om Tietoevry

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa.

Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på Cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

För mer information

Ola Noreklint

Head of Consulting, Tietoevry Care

Prenumerera på pressmeddelanden

Subscribe to releases

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn