noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

7 av 10 svenskar anser att näringslivet spelar en central roll för att lösa klimatkrisen

04 maj 2022

Endast en av fyra svenskar litar på företags hållbarhetskommunikation, samtidigt som sju av tio anser att det är viktigt att företag aktivt bidrar till att lösa klimatkrisen. Det visar en ny undersökning genomförd av IT-konsultbolaget Tietoevry. Majoriteten tycker också att det är svårt att utvärdera hur hållbar en produkt eller ett företag är. Störst är misstron bland svenskar över 60 år medan yngre har en mer positiv syn på företags hållbarhetsarbete.

Sju av tio svenskar anser att det är viktigt att företag agerar för att bidra till att lösa klimatkrisen. Trots det svarar fyra av tio nej på frågan om de litar på företags hållbarhetskommunikation. Det är stor skillnad mellan åldersgrupper. Bland personer över 60 år svarar 13 procent ja på frågan om de litar på företags hållbarhetskommunikation, medan motsvarande siffra i åldersgruppen 18 till 29 är 46 procent. Det visar en undersökning genomförd av YouGov i Sverige, Norge och Finland på uppdrag av Tietoevry.

─ Vi ser att många företag söker kunskap och verktyg för att bli mer hållbara, något som konsumenter och andra viktiga målgrupper efterfrågar och som i och med EU:s nya taxonomi kommer att hamna ännu högre upp på agendan. Samtidigt finns det en utmaning i att lyckas berätta om de hållbara steg man tar som företag. Vi tror stenhårt på att data och digitalisering underlättar inhämtning, analys och sammanställning av fakta och att det i sin tur leder till ökat förtroende blandföretags intressenter, säger Ulrika Lagerqvist von Unge, hållbarhetsrådgivare på Tietoevry.

Hälften av de svenska respondenterna mellan 18 och 29 år svarar att företags hållbarhetsarbete påverkar deras köpbeslut. Bland de över 60 år är motsvarande siffra 30 procent. Dessutom svarar en av tre svenskar att det är viktigt att företag skapar produkter och tjänster som motverkar klimatförändringarna.

Strategiska och affärsmässiga insatser inom hållbarhet

Tydligare och strängare lagstiftning kring hållbarhet ställer högre krav på kontroll och transparens i värdekedjorna. EU:s gröna taxonomiförordning, det kommande uppdaterade EU-direktivet om hållbarhetsredovisning och EU-direktivet om Corporate Sustainability Due Diligence som är under utvecklingkommer att ha direkt inverkan på svenska verksamheter.

Att ha bra rutiner på plats som företag är A och O, men ibland saknas ett strukturerat tillvägagångssätt för att kunna vidta nödvändiga åtgärder på ett organiserat sätt, vilket gör det svårt att mäta och jämföra effekter. Tietoevry utvecklar lösningar för att hjälpa företag och verksamheter med detta.

– För näringslivet är insatser inom hållbarhet affärsmässigt strategiska, men det är också helt nödvändigt att företagen är med för att den stora gröna omställningen ska lyckas. Det kräver dock gedigen kunskap om vilken påverkan företagets aktiviteter och beslut faktiskt har på klimatet, säger Ulrika Lagerqvist von Unge.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av YouGov på uppdrag av Tietoevry under perioden 8 – 13 december 2021. Totalt deltog 4023 respondenter över 18 år i undersökningen, varav 1009 var från Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 570 4072 

Om Tietoevry
Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa.

Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

För mer information

Ulrika Lagerqvist von Unge

Senior Sustainability Manager

Prenumerera på pressmeddelanden

Subscribe to releases

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn