noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digital tvilling testas i nytt projekt mot mobbning

02 december 2021

Med hjälp av innovation, data och artificiell intelligens inleder nu Friends, Tietoevry och Örebro Universitet tillsammans ett helt unikt projekt för att stoppa mobbning. Projektet ”Mobbningens digitala tvilling” har beviljats stöd från Vinnova och just nu pågår rekrytering av skolklasser.

Varje år utsätts 60 000 barn för mobbning i svenska skolor och i takt med att alltmer tid tillbringas online har utsattheten ökat. De skolor som har ett systematiskt trygghetsarbete har det ofta för att skolans rektor är engagerad i trygghetsfrågor och prioriterar resurser inom området. Det är alltså till stor del ett lotteri om ett barn har turen att hamna på en skola där det finns ett aktivt systematiskt trygghetsarbete.

Nu går det nordiska IT-bolaget Tietoevry och Örebro Universitet ihop med Friends för att tillsammans skapa ett datadrivet och automatiserat sätt att ta upp kampen mot mobbning. Projektet ”Mobbningens digitala tvilling” har fått beviljat stöd från Vinnova fram till 2023 och kommer att drivas av de tre parterna som ett gemensamt projekt med senaste tekniken inom datainsamling, artificiell intelligens och modellering i form av en så kallad digital tvilling.

Tietoevry kommer att ansvara för att designa, utveckla och testa det digitala verktyget och Örebro Universitet bidrar med viktig kunskap som ett av Sveriges främsta universitet inom mobbningsforskning. Friends är ledande i Sverige vad gäller att ställa frågor till barn om mobbning och kränkningar i skolan. Efter snart 10 års kartläggningar och Friendsrapporter är det dags för nästa steg och en ny nationell standard för skolors trygghetsarbete.

Syftet med projektet är att minska mobbning och psykisk ohälsa för barn i skolor genom att kombinera moderna digitala lösningar, forskning om mobbning, systematiskt trygghetsarbete och på sikt skapa trygga, omsorgsfulla och likvärdiga skolmiljöer för en hel generation barn i hela Sverige. Målet är att kunna göra en prediktiv analys, i stället för en reaktiv. Resultat som sedan kan omvandlas till handlingsplan för samma årskurs som svarat och inte nästkommande, vilket ofta är fallet med nuvarande metoder.

─ Vi ser enormt stor potential med det här projektet och vi är övertygade om att vi nu lägger grunden för något väldigt viktigt. Vi har sett hur digitaliseringen förändrat samhället inom många områden, men i det förebyggande arbetet ute på skolorna står man och stampar, trots att det rent tekniskt går att jobba smartare, säger Niclas Hansson, chef för strategisk affärsutveckling på Tietoevry Create Sverige.

─ Det går idag inte att garantera att ett barn har turen att hamna på en skola med aktivt systematiskt trygghetsarbete. Med en mer datadriven prevention ökar möjligheten drastiskt för en likvärdig skolmiljö och trygghet för alla barn. Vårt mål är ett samhälle fritt från mobbning och nu tar vi hjälp av digitalisering och ny teknik för att komma dit, säger Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.

Utlysningen är en del av Vinnovas stöd inom Civilsamhällets innovativa lösningar för ett hållbart samhälle, 2021. Projektet kommer att pågår till 2023.

Örebro Universitet berättar mer om projektet.

Projektet ”Mobbningens digitala tvilling” bygger på tre delar:

  •  En mer digital insamling av data som ersätter enkäter. Det kan handla om en app, en avatar i ett spel eller ett konto i sociala medier som sköter insamlingen av information och data kring barnens hälsa och utvärderingar av olika slag.
     
  • Visualisering av verkligheten med hjälp av en digital tvilling som kommer att fungera som en sorts realtidsuppdaterad kopia av en situation, en plats eller en person. Digitala tvillingar är ett sätt att demonstrera data och påverkan i en verklighetstrogen modell. Exempel är digitala tvillingar av städer.
     
  • Sätta en nationell standard för hur den här typen av mätningar går till.

 

För ytterligare kontakt eller intervjuer, kontakta:

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, tel. +358 405704072 

Naod Abera, PR-och påverkansansvarig, Friends, naod.abera@friends.se, tel. 070- 725 54 33

 

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa. Tietoevry kommer att ansvara för att designa, utveckla och testa det digitala verktyget. 

Friends vision är en värld där inget barn utsätts för mobbning. Vi är en barnrättsorganisation utan vinstsyfte som vill skapa en värld utan mobbning. Där varje barn känner sig älskat och respekterat. Där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest och går hemifrån med en klump i magen. Friends gör skillnad genom att höja vuxnas kunskap om mobbning, genom att bedriva policy- och påverkansarbete gentemot makthavare samt genom att ge råd och stöd när barn utsatts för mobbning och kränkningar. Vi är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som har ett 90-konto tilldelat av Svensk Insamlingskontroll. Vårt arbete finansieras främst av stöd från företag och privatpersoner och vi finns representerade i hela landet via våra kontor i Umeå, Stockholm och Malmö. För mer information, vänligen besök: https://friends.se/

Örebro Universitet är ett av Sveriges viktigaste universitet vad gäller mobbningsforskning och var ledande i den stora effektutvärdering av anti-mobbningsarbetet Skolverket genomförde 2011 och har sedan dess fortsatt att arbeta med frågor om trygghet och elevers skolsituation. Friends har samarbetat med Björn Johansson och Erik Flygare sedan 2015, som en del i universitetets arbete med social innovation.

Vill du veta mer?

Niclas Hansson

Head of Strategy, Tietoevry Create Sweden

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn