noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY presenterar ny strategi som driver fokus, specialisering och expansion

13 oktober 2021

TietoEVRY lanserar idag en ny strategi som skapar ökat kundvärde och tillväxt genom specialisering. Techindustrin genomgår en stor förändring där cloud-tjänster utgör grunden, vilket möjliggör expansionsmöjligheter för företaget. Fokus för expansionen kommer att ligga på cloud native-lösningar, data och mjukvaruutveckling samt skalbara mjukvarulösningar. Inom applikations- och infrastrukturtjänster kommer företaget att söka partnerskap för att skala upp och investera. Bolaget bekräftar ambitionen om att nå målen om 5 procents tillväxt och 15 procent justerad EBITA till år 2023, samtidigt som strategin stöttar en potentiellt starkare utveckling.

Hyperuppkopplad data som möjliggörs av molnlösningar omdefinierar kundernas prioriteringar och förändrar hela techindustrin. Dessa trender ökar klyftan mellan cloud first-tjänster och mjukvara med hög tillväxt, och traditionella applikations- och infrastrukturtjänster där automation och skalbarhet är viktiga komponenter för konkurrenskraft.

TietoEVRY presenterar idag bolagets nya strategi för att driva specialisering och fokus. Investeringar kommer att fokuseras på områden där företaget ser konkurrensfördelar och hållbar tillväxt: cloud native-, data- och mjukvaruerbjudanden och skalbar mjukvaruutveckling, inklusive deras globala expansionsmöjligheter. Inom området för traditionella applikations- och infrastrukturtjänster kommer partnerskap att vara ett alternativ för att skala upp och driva gemensamma investeringar.

För att ta tillvara på det positiva momentum inom cloud first- och mjukvarumarknaden kommer TietoEVRY att etablera sex specialiserade affärsenheter med helhetsansvar. Detta innebär fullt operationellt ansvar, inklusive marknadsstrategier, serviceportfölj, investeringar och partnerskap. Anpassat till marknadsdynamiken inom respektive område, kommer affärsenheterna att kunna skala upp verksamheten och prioritera investeringar. De nya verksamheterna, som bygger på den solida grunden från tidigare affärsområden inom TietoEVRY, är enligt följande: Business Design & Engineering, Health & Care Software, Financial Services Solutions, Industry Software, Enterprise Modernization och Cloud Platform Services.

Följande investeringsprioriteringar kommer att driva konkurrenskraft och värdeskapande inom respektive affärsenhet:

 • Investera för att expandera inom Business Design & Engineering, Health & Care Software and Financial Services Solutions – investeringar för att accelerera produkter, tjänster och kompetenser. Prioriterade områden för sammanslagningar och förvärv.
 • Partnerskap för att skala upp inom Enterprise Modernization and Cloud Platform Services. Investera i kapacitet för att driva och skala upp inom automatiserade applikations- och infrastrukturtjänster, samt söka partnerskap.
 • Fokus på mervärde inom Industry Software, utveckling av mjukvaruportföljen för ökat fokus och optimering av investeringar för utvald mjukvara.

TietoEVRY Group fortsätter att stödja affärsenheterna genom gemensamma funktioner, bland annat inom finans, strategi, operativt stöd och HR, som ska bidra till utveckling och effektivitet inom hela bolaget.

 “Den globala techbranschen genomgår en omfattande transformation som möjliggörs av cloud-tjänster och nya teknologier som utgör kärnan för affärsförnyelse. Det är rätt tidpunkt att förnya vår strategi just nu, också när man tänker på framsteg i vår integration. Nu är det dags att tillvarata de möjligheter som finns inom tillväxtmarknaderna cloud och mjukvara. Förändringarna på marknaden ger möjligheter för TietoEVRY att, genom specialisering, erbjuda värdeskapande, flexibilitet och innovation för våra kunder. Vi tror att denna specialiseringsfokuserade strategi, med sex verksamheter som har ett helhetsansvar, kommer att vara mycket konkurrenskraftig på marknaden. Våra affärsenheter kommer att kunna utforska alternativa sätt att accelerera tillväxt och expansion genom affärsspecifika investeringar, partnerskap och potentiella förvärv. Med strategin kommer vi också att kunna möjliggöra ökat värdeskapandet för våra aktieägare.

Den färdriktning vi pekar ut idag är den största förändringen i företagets historia och innebär att vi tar ett gigantiskt kliv framåt i att uppnå hela vår potential. Dessa förändringar kommer också skapa mervärde för våra medarbetare eftersom det innebär förbättrade möjligheter till lärande, samt ökade möjligheter att se och känna stolthet över hur var och en bidrar till våra kunders framgång. Det ska bli spännande att inleda denna nya fas för att frigöra hela potentialen hos vårt globala team med 24 000 experter att skapa lösningar som gör skillnad för hela samhället”, säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef TietoEVRY.

Nya affärsenheter och ny ledning

Den nya strukturen, som ersätter nuvarande matris, och de nya ledarrollerna kommer att träda i kraft den 1 januari 2022. De olika affärsenheterna kommer att utgöra rapporteringssegment från och med första kvartalet 2022 och beskrivs enligt följande:

 • Business Design & Engineering: Utveckling av cloud native-tjänster, data- och mjukvarulösningar som expanderar globalt. Kommer att ledas av Christian Pedersen, som också antar rollen som Norgechef.
 • Health & Care Software: Öppen modulär mjukvara inom hälsa och välfärd som expanderar den nordiska kundbasen och marknaden. Kommer att ledas av Ari Järvelä.
 • Financial Services Solutions: Modulär och integrerad mjukvaruportfölj för nordiska och globala finansiella institutioner. Kommer att ledas av Christian Segersven.
 • Industry Software: Mjukvara utvecklad för kärnprocesser inom offentlig sektor, energi- och industrisektorn. Kommer att ledas av Ari Järvelä.
 • Enterprise Modernization: Automatiserade tjänster och transformation för att bidra till effektivitet och agil utveckling av affärsprocesser, applikationer och infrastruktur för utvalda nordiska kunder. Kommer att ledas av Satu Kiiskinen som också antar rollen som Finlandschef.
 • Cloud Platform Services: Säker Multi-cloud-kapacitet som möjliggör skalbarhet och plattformar för kunders cloud-användning. Kommer att ledas av Johan Torstensson som också antar rollen som Sverigechef.

Utöver affärsenhetsansvariga består ledningen också av:
Tomi Hyryläinen, CFO
Kishore Ghadiyaram, Head of Strategy
Trond Vinje, Head of Human Resources
Malin Fors-Skjæveland, Head of Operations
Ledning för TietoEVRY leds av Kimmo Alkio, vd och koncernchef.

Finansiella mål
De finansiella målen som företaget tillkännagav i december 2020 består och företaget ser samtidigt att strategin stöttar en potentiellt starkare utveckling. Dessa mål inkluderar:

 • Ökad tillväxt för att nå 5% 2023
 • Justerad EBITA 15% 2023
 • Engångskostnader ~1% av intäkterna, till 2022
 • Net debt / EBITDA under 2% under 2022 (uppnått 2021)
 • Årlig ökning av utdelningen

Uppdaterade långsiktiga finansiella mål för koncernen och affärsenheterna kommer att presenteras under kapitalmarknadsdagarna, i ett senare skede.

Inbjudan till digital presskonferens
En digital presskonferens för analytiker och media kommer att hållas den 13 oktober kl 12:00 CET. Presskonferensen sker på engelska och finns tillgänglig här: www.tietoevry.com/Investors

För mer information, vänligen kontakta:
Kia Haring, Head of Communications and Sustainability, tel. +358 40 765 3700, kia.haring (at) tietoevry.com

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn