noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Endast 12 procent av kommuncheferna är nöjda med sin digitalisering

Undersökningen ”Kommunen, digitaliseringen och samhället” visar ett utbrett missnöje hos kommunchefer med hur digitala lösningar används i verksamheten.

Ladda ned undersökningen

27 oktober 2021

Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering, ändå anser bara 12 procent av kommunerna att de är tillräckligt digitaliserade. Flera kommunchefer har inte ens tid att göra förarbetet för att komma igång med digitaliseringen, visar en ny undersökning som presenteras av TietoEVRY.

Undersökningen ”Kommunen, digitaliseringen och samhället” visar ett utbrett missnöje hos kommunchefer med hur digitala lösningar används i verksamheten för att långsiktigt kunna möta samhällsutvecklingen. 3 av 4 är inte nöjda med de digitala lösningar de har i dag. När kommuncheferna får uppskatta sin egen kommuns grad av digitalisering är det endast 12 procent som hamnar på den högre skalan (4 eller 5 av 5). Bland mindre kommuner är andelen ännu lägre, 8 procent.

Totalt har 76 kommundirektörer intervjuats av Demoskop i den omfattande undersökningen som gjordes under september 2021, på uppdrag av det nordiska IT-bolaget TietoEVRY.

Ladda ned undersökningen


Saknar nationell samsyn

Resultatet visar att det finns överlag god driftskapacitet hos kommunerna för att klara det dagliga arbetet. Men för att lyckas med den digitala omställningen efterlyser kommunerna en rad åtgärder som bättre nationell infrastruktur, större samverkan mellan kommuner och en tydligare nationell samsyn.

─ Vi vill få svar på hur driftskapaciteten och utvecklingskapaciten förhåller sig till kommunernas digitalisering, dess status och dess möjligheter. Digitaliseringen kommer inte kunna lösa allt, men det kan vara ett viktigt medel i den stora lösningen för att kommunerna ska kunna möte samhällsutvecklingen, säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor, TietoEVRY.

Här kan du ladda ned undersökningen


Sveriges politiska mål är att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Syftet är att skapa en enklare vardag för medborgare genom mer öppenhet, innovation och delaktighet. Det slutgiltiga målet är en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Långsiktiga utvecklingsfrågor prioriteras bort

Undersökningen ”Kommunen, digitaliseringen och samhället” visar att många kommuner vill kunna möta framtida utmaningar med hjälp av digitala tjänster på ett bättre sätt än man har möjlighet att göra i dagsläget. Det handlar till stor del om att kunna göra lösningarna mer skräddarsydda för medborgarna, samt att kunna arbeta effektivare.

”Välfärdstjänsterna behöver både automatiseras och digitaliseras och där är vi inte idag”, svarar en kommunchef.

Fler resultat från ”Kommunen, digitaliseringen och samhället”:

  • 3 av 4 kommunchefer är inte nöjda med de digitala lösningar som de har i dag kopplat till kapacitet. Missnöjet är störst (83%) hos de större kommunerna.

  • Majoriteten (63%) upplever att de endast är digitaliserade i viss utsträckning (betyg 3 på en 5-gradig skala). Det är en tydligt större andel som anser att de är digitaliserade i liten utsträckning (1 av 4) än som anser att de är det i stor utsträckning (1 av 10).

  • 95% av de som anser att de kan uppskatta sin dagliga driftskapacitet upplever att den är 80% eller högre.

  • Skolan (75%) är den tydligt mest prioriterade frågan. Kommunens ekonomi är efter skolan det som har störst fokus (46%). Äldreomsorgen är också tydligt prioriterad (38%). Längre ner i prioriteringslistan finns frågor som jämställdhet, integration och trafik.

  • Det finns genomgående en önskan om att det från centralt/nationellt håll tas initiativ till digitala lösningar som kan främja utvecklingskapaciteten.

Ladda ner hela rapporten här:

"Kommunen, digitaliseringen och samhället"

 

Kontakt

För frågor eller intervjuer, kontakta TietoEVRY Newsdesk på news@tietoevry.com eller +358 40 5704072 

www.tietoevry.com/se/

 

Om TietoEVRY

TietoEVRY är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. 

 

Ladda hem undersökningen

Få tillgång till alla resultat

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn