noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Så kommer TietoEVRY att arbeta när restriktionerna har släppts – lanserar modellen ”Hybrid Work”

29 september 2021

När restriktionerna nu släppts vill drygt 25 procent jobba hemifrån på heltid eller vara inne på kontoret mindre än en dag per vecka. Endast 10 procent vill vara på kontoret varje dag. Det visar TietoEVRYs senaste medarbetarundersökning med över 8 000 svarande. Resultaten ligger till grund för bolagets nya arbetssätt ”Hybrid Work” där medarbetarna får stor frihet att arbeta på distans även i framtiden.

Drygt 25 procent av TietoEVRYs 24 000 medarbetare vill jobba hemifrån på heltid eller vara inne på kontoret mindre än en dag per vecka. 65 procent vill jobba hemifrån minst tre dagar i veckan och endast 10 procent vill vara på kontoret varje dag. Det visar en färsk undersökning där nära 8 000 av bolagets anställda har svarat på frågor kring hur de upplevt att jobba hemifrån och hur de önskar jobba när restriktionerna släpps. Utifrån undersökningen och interna forum för medskapande har TietoEVRY utformat en ny policy kring kontors- och hemma-arbete, kallad ”Hybrid Work”.

– Distansarbete har under pandemin blivit en naturlig del av våra medarbetares vardag och har för många inneburit mer flexibilitet i vardagen, ökad effektivitet och mindre resande. Samtidigt fortsätter våra kontor att vara en viktig samlingsplats för samarbete, innovation och inspiration. När vi nu tillsammans definierar det nya normala har vi försökt hitta en sund och attraktiv balans mellan arbete på våra kontor och co-workingytor, samt distans- och hemmajobb, säger Patrik Wåhlin, HR-chef TietoEVRY Sverige.

Bolagets nya globala riktlinjer bygger på en flexibel hybrid-modell som erbjuder de anställda en ökad valfrihet. Den exakta omfattningen av distansarbetet bestäms i samråd med varje medarbetares närmsta chef, team och kund. Omställningen innebär bland annat en utökad satsning på digitala verktyg, hemmakontor och en omstrukturering på kontoren som kommer att utformas för att framför allt fokusera på social interaktion, innovation och kulturbyggande mellan kollegor.

– Vi vet att social interaktion är viktigt för kulturen och våra kontor ska inspirera och uppmuntra till det. Men att ta fram en universal-lösning som ska gälla för alla våra 24 000 medarbetare är i princip omöjligt. Vi har därför valt att anpassa arbetssättet så långt det är möjligt efter våra olika medarbetares individuella behov och önskemål. Så länge det inte påverkar våra kundrelationer, leveranser, säkerhetsföreskrifter eller går emot myndigheternas riktlinjer kan man fortsätta jobba hemifrån, säger Patrik Wåhlin.

Minskat resande fortsätter – en hållbarhetsframgång

TietoEVRY håller även på att utforma en ny policy för resande, där resor endast ska göras i undantagsfall. Mellan 2019 och 2020 minskade bolagets koldioxidutsläpp enbart från resande med hela 14 000 ton.

– Minskat resande innebär att vi nyttjar mindre av naturens resurser och vi kommer att vara fortsatt restriktiva med resande framöver. När vi mäter vår koldioxidbesparing så ser vi detta som en stor framgång inom vårt hållbarhetsarbete. Det fysiska mötet är fortsatt viktigt, men många interaktioner kan ersättas med digitala alternativ som också möjliggör för fler att delta, säger Patrik Wåhlin.

TietoEVRY ser också det nya hybrida arbetssättet som en viktig komponent i kampen om kompetens och medarbetare på jobbmarknaden. TietoEVRY är en av Nordens största arbetsgivare inom IT och tech, och rekryteringen är en nyckelfaktor för att fortsätta bygga ett starkt bolag.

Läs mer om hur TietoEVRY utformar sitt nya huvudkontor i Arenastaden – med flexibla arbetssätt, innovation och samarbete i fokus

 

För ytterligare information eller förfrågningar, vänligen kontakta:
TietoEVRY Newsdesk: +46 70 234 20 02, news@tietoevry.com

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

För mer information

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn