noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRYs andra kvartal: Vänder till tillväxt med solid lönsamhet

20 juli 2021

TietoEVRY tillkännager idag rapporten för det andra kvartalet som visar på en organisk tillväxt på koncernnivå om 2 procent, en justerad rörelsemarginal om 12,2 procent och justerat rörelseresultat på 88,3 MEUR. Resultaten var starkast inom företagets verksamheter för mjukvarulösningar. TietoEVRY tecknade flera viktiga avtal under kvartalet där de fem främsta kontrakten är värda 300 MEUR.

TietoEVRY rapporterar en omsättning på 721,7 MEUR i andra kvartalet 2021. Affärsområdena Industry Software och Financial Services Solutions visade stark tillväxt med intäkter på upp till 13 respektive 9 procent. Intäkterna ökade med 19 procent inom företagets internationella verksamhet.

Det justerade rörelseresultatet förbättrades från föregående års nivå till 88,3 (80,4) MEUR. Den justerade rörelsemarginalen på koncernnivå under andra kvartalet landade på 12,2 procent, särskilt stärkt av Industry Software med 23,1 procent och Financial Services Solutions på 13,7 procent. Omställningar inom Cloud & Infra sker enligt tidplan och marginalen förbättrades från 4 procent under första kvartalet till 6 procent.

– Vi är nöjda över att vår fokuserade tillväxtagenda förverkligades under andra kvartalet, samtidigt som vi levererade en solid lönsamhet. Betydande kontraktsvinster bevisar vår konkurrenskraft och stöder vår intäktsambition. Aktiviteten på marknaden fortsatte att utvecklas mot mer normala nivåer i och med att pandemins affärspåverkan minskade. Sammantaget stödjer resultatet för andra kvartalet våra tillväxtambitioner för andra halvåret, säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef för TietoEVRY.

Flera betydande kontrakt tecknade i Sverige under kvartalet

Den organiska tillväxten för Sverige var 3 procent under kvartalet. Betydande vinster under kvartalet i Sverige inkluderade ett treårigt avtal värt 60 MEUR med Region Skåne som förlängde samarbetet med TietoEVRY gällande slutanvändartjänster inom Cloud & Infra. TietoEVRY kommer att leverera alla tjänster som krävs för en modern arbetsplats, inklusive servicedesk och slutanvändarsupport.

Under andra kvartalet tillkännagavs också ett samarbete med Riksbanken för att delta i utvecklingen av e-kronan, för att simulera hur banker kan interagera med pilotinfrastrukturen som skapats för e-kronan.

Dessutom förlängde TietoEVRY sitt partnerskapsavtal med Lowell, ett internationellt kredithanteringsföretag, som övergick från sin insamlingsplattform till en SaaS-lösning (Software-as-a-Service) från TietoEVRY. Avtalet sträcker sig initialt över tre år och omfattar tjänster för Lowell i Sverige och Norge.

Nordea valde TietoEVRY som leverantör av en komplett uppsättning betalkortsproduktions- och personaliseringstjänster i Sverige, Finland och Norge. Det långsiktiga avtalet gynnar bankens kunder som får snabbare tillgång till nya kortfunktioner från TietoEVRY.

– Vi är glada över att de senaste kundvinsterna som stärker vår viktiga roll inom den allt snabbare digitaliseringen. Vi ser goda möjligheter att ytterligare bidra med våra tjänster och breda expertis inom flera viktiga områden och sektorer. Nu rekryterar vi flera nya talanger som kan stötta våra tillväxtambitioner och som får möjlighet att ta del av spännande karriärmöjligheter, intressanta projekt, flexibla arbetssätt och en företagskultur som främjar öppenhet, tillit och mångfald, säger Karin Schreil, Sverigechef TietoEVRY.

För ytterligare information eller förfrågningar, vänligen kontakta:
TietoEVRY Newsdesk: +46 70 234 20 02, news@tietoevry.com

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn