noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Mer än var fjärde svensk saknar digitala verktyg för att bli mer hållbara

TietoEVRY på Almedalen Play: Så använder vi digitaliseringens fulla potential för att nå klimatmålen

02 juli 2021

Den gröna omställningen av samhället kräver engagemang från företag, politiker men även från enskilda medborgare. TietoEVRY har inför Almedalsveckan tagit temperaturen på medborgarnas syn på sitt eget ansvar för klimatet. Det visar sig att kunskap, klimatpremier och ännu fler digitala verktyg står högt på önskelistan, enligt en undersökning från YouGov.

I åratal har vi talat om digitaliseringen som en förutsättning för att uppnå en hållbar värld. Men hur kan vi se till att teknik och innovation kommer till största möjliga nytta för samhället och medborgarna? Och vem har det yttersta ansvaret? 

─ Tekniken för att möjliggöra resurseffektiva livsstilar och konsumtionsmönster finns i dag. Trots det används inte digitaliseringens fulla potential för att nå våra gemensamt uppsatta mål. Vi ser att det finns en allt större efterfrågan på innovation, samarbete och tekniska lösningar hos företag. Men framförallt saknas kunskap, säger Ida Bohman Steenberg, hållbarhetschef på TietoEVRY.

TietoEVRY har låtit undersökningsföretaget YouGov titta på medborgarnas syn på sin egen roll i den hållbara omställningen. Vad motiverar oss att tänka och agera ännu mer hållbart? Undersökningen visar en del tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper men också mellan män och kvinnor.

Färre män beredda att förändra konsumtionsvanor

När det gäller viljan att ändra den egna konsumtionen för att minska det personliga klimatavtrycket svarar totalt 60 procent “ja” på frågan om de är beredda att göra en förändring. 23 procent svarar “nej” och 17 procent “Vet ej”. Åldersgruppen 18-29 år sticker ut där 72 procent är beredda att minska sin egen konsumtion. Familj med yngre barn har högsta andelen som svarar “ja”, 75 procent. Totalt sett svarar 68 procent kvinnor “ja” på frågan om att göra en förändring men bland män svarar endast 53 procent att de är beredda att förändra sin konsumtion.  

Kompensation viktig sporre för hållbarhet

På frågan om vad som skulle motivera medborgarna till att minska det personliga klimatavtrycket syns en tydlig trend; kvinnor vill gärna ha mer kunskap (kvinnor 39 procent, män 23 procent), medan män hellre ser en personlig vinst i form av kompensation, premie eller liknande (kvinnor 21 procent, män 36 procent).

Digitala verktyg efterfrågas mest av studenter

Det finns redan många digitala hjälpmedel, produkter och tjänster som stöttar en hållbar livsstil; delningstjänster av bilar, klimatberäkningar och självskattningar, energiberäkning av elförbrukning, datainsamling för effektivisering på samhällsnivå och mycket mer. Men räcker det? I undersökningen ställdes frågan; Saknar du digitala verktyg för att kunna bli ännu mer miljömedveten, och minska ditt eget klimatavtryck? Bland männen svarade 27 procent “ja” på den frågan och bland kvinnor var motsvarande siffra 31 procent. Utmärker sig som grupp gör studenter och elever där 40 procent saknar digitala verktyg för att kunna minska det egna klimatavtrycket.

─ Vi är i startgroparna med flera spännande projekt där vi tar tillvara på teknisk innovation och data. Just när det gäller hållbarhetsarbete med klimatfokus är mätningen central; hur mycket koldioxid släpper vi ut och hur syns de ansträngningar vi gör rent konkret? En hållbar omställning börjar hos var och en - vilka krav ställer vi som konsumenter och hur agerar vi i vår vardag? Tekniken kan hjälpa oss och sporra oss att bli ännu mer effektiva, säger Ida Bohman Steenberg.

Vill du veta mer? Klicka in på vårt webinarium i Almedalen Play, tisdagen den 6 juli kl 12:00 - 12:45 för att höra samtalet om hur vi kan påskynda den gröna övergången med hjälp av teknik och hur användningen av IT kan accelereras. Vilken roll har IT-bolagen, deras kunder, och vad krävs av politikerna?

Deltagare i panelen:

Ingemar Jansson, Ordförande, Digitaliseringskonsulterna

Per Grankvist, Hållbarhetsjournalist, Viable Cities

Therese Treutiger, Innovationschef, Microsoft

John Karnblad, Skandinavienchef, CGI

Cecilia de Leeuw, Kundansvarig Telia och Telekom, TietoEVRY

Beata Wickbom, Moderator

Kontakt för intervjuer eller frågor om undersökningen;

TietoEVRY Newsdesk,
+358 40 5704072
news@tietoevry.com

 

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. 

www.tietoevry.com/se
 

FÖR MER INFORMATION

Ida Bohman Steenberg

Chief Sustainability Officer

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn