noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY värnar mångfald – samarbetar med Pride på nordisk nivå

För att främja mångfald, inkludering och lika möjligheter i arbetslivet och i samhället i stort samarbetar TietoEVRY med Pride-organisationerna i Sverige, Norge och Finland.

04 juni 2021

TietoEVRY arbetar hårt för att skapa en företagskultur som bygger på kontinuerligt lärande, mångfald och inkludering. Genom att värdesätta och ta vara på skillnader möjliggör vi lika möjligheter för alla. De viktigaste faktorerna för att uppnå detta är mångfald och inkludering.

Verklig mångfald på arbetsplatsen är vägen framåt för oss – vi vill se bortom kön, könsidentitet, nationalitet, religion, trossystem, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, politisk åsikt, fackligt medlemskap och socialt eller etniskt ursprung. Inkludering och mångfald är inte utbytbara begrepp utan är beroende av varandra. En inkluderande arbetsplats innebär en arbetsmiljö där alla individer behandlas rättvist och respektfullt, har samma tillgång till möjligheter och resurser, och kan bidra fullt ut till organisationens framgång.

─ Vi är väldigt glada över att kunna fortsätta det utmärkta lokala samarbetet vi haft tidigare år med Pride-organisationerna när vi nu lyfter vårt stöd till nordisk nivå. Årets tema för Pride i Stockholm handlar om nycklar till dörrar och strukturer som begränsar. Där har vi en jätteviktig roll som arbetsgivare att ta ställning och driva på en förändring, säger Karin Schreil, Sverigechef, TietoEVRY.

Årets tema för Stockholm Pride är ”Nyckeln till frihet”. Med årets tema vill Stockholm Pride uppmana till att hitta nycklarna, och reflektera över hur vi låser upp begränsande dörrar och tillsammans skapar förändring. Vilken är nyckeln på din arbetsplats? I din idrottsförening? Vad är nyckeln bort från begränsande normer till frihet inom vårt eget community? 

─ IT-branschen har länge lyst med sin frånvaro när det gäller hbtq-frågor jämfört med många andra branscher, så vi är glada att välkomna TietoEVRY som partner till Stockholm Pride. De visar på ett tydligt engagemang och en hög ambition rörande internt arbete för mångfald och inkludering som ska bli spännande att följa, säger Vix Herjeryd, ordförande Stockholm Pride.

I sommar återvänder Stockholm Pride till Södermalm med en alternativ festival utefter restriktioner och förutsättningar. Pride i Stockholm äger rum 2-8 augusti.

Läs mer: https://www.stockholmpride.org/sommar/

 

TietoEVRY stödjer lika möjligheter för alla med globala och lokala aktiviteter

På gräsrotsnivå har TietoEVRY inkluderat mångfald och inkludering som en del av företagets hållbarhetsplan för 2023, ”Upgrading tomorrow”. Mångfald och inkludering är nyckelvärderingar som formar vår företagskultur och möjliggör bättre beslutsfattande. Innovation bygger ofta på en mängd olika perspektiv från olika människor med olika bakgrund. Vårt nordiska arv och våra nordiska värderingar är baserade på transparens och öppenhet gentemot alla typer av skillnader.

Läs hela dokumentet om mångfald och inkludering här

Teknik kan användas till många saker, bland annat till att öka jämlikhet och inkludering. Under 2020 lanserade TietoEVRY Polite Type, ett initiativ som syftar till att initiera samtal om mobbning. Verktyget finns nu tillgängligt i alla nordiska länder genom våra samarbeten med Children & Youth Foundation i Finland, Friends i Sverige och Press i Norge. Läs mer om vad som händer framöver med Polite Type här.

 

Kontakta oss:

News@tietoevry.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn