noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY inleder året med solid lönsamhet efter goda resultat inom Digital Consulting och Industry Software

29 april 2021

TietoEVRY rapporterar solid lönsamhet och starkt kassaflöde för första kvartalet 2021. Lönsamheten stöds bland annat av starka prestationer inom framförallt affärsområdena Industry Software och Digital Consulting och av synergieffekter från samgåendet.  

Det justerade rörelseresultatet för koncernen blev 82,1 MEUR (78,2 samma period föregående år) med en vinstmarginal på 11,5 procent (10,5) för kvartalet. Nettokassaflödet uppgick till 94,8 MEUR (30,7) och omsättningen hamnade på 711,5 MEUR (744,2). TietoEVRY håller kvar vid ambitionen om att nå positiv intäktstillväxt under andra halvåret. 

– Vi är glada över att kunna inleda året med stark lönsamhet och starkt kassaflöde. Intäktsutvecklingen var fortsatt negativ, vilket var enligt förväntan mot bakgrund av pandemin. Vi räknar med att affärsklimatet ska normaliseras under andra halvåret. Flera av våra affärsenheter avslutade kvartalet med stark orderingång vilket främjar vår tillväxtambition, säger Kimmo Alkio, vd TietoEVRY. 

Affärsområdena Industry Software och Financial Services Solutions levererade organisk tillväxt på 3 procent. Den övergripande lönsamheten drivs till stor del av stark marginal inom Industry Software (20 procent) och Digital Consulting (15 procent). Affärsområdet Cloud & Infra har fortsatt att genomgå betydande operationell och teknologipartnerrelaterad transformation. Effektivitetsåtgärder har vidtagits för att ytterligare stärka verksamheten. 

– Jag är stolt över att se det höga engagemanget i våra team. Utvecklingen av vår företagskultur fortsätter och vi har börjat förbereda för livet efter pandemin. Vi ska tillsammans utveckla våra framtida arbetssätt där vi kombinerar distans- och kontorsarbete på ett flexibelt och hållbart sätt. Under det gångna kvartalet har vi haft ett stort fokus på våra medarbetares utveckling och vi har etablera nya forum och vägar för kompetensutveckling, vilket också kommer alla våra kunder till fördel, säger Kimmo Alkio. 

Nya och utökade samarbeten i Sverige och ökat fokus på inkluderande digitalisering  

Tidigare under kvartalet tillkännagav TietoEVRY nya mål för inkludering och mångfald, vars betydelse ökat under pandemin och i takt med den allt snabbare digitaliseringen och innovationstakten. 

– Den snabba strukturomvandling som pandemin medför har påskyndat digitaliseringen avsevärt. Det är därför extra viktigt att digitaliseringen inkluderar och möjliggör för alla att ta del av samma service. Här vill vi göra skillnad som en av de största arbetsgivarna inom IT och digital innovation i Sverige. Förändringen börjar också i vår egen organisation där vi siktar högt och vill nå en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland våra anställda senast år 2030, säger Karin Schreil, Sverigechef, TietoEVRY. 

Under kvartalet slöts en rad nya avtal med framstående aktörer på den svenska marknaden. I februari valde Systembolaget TietoEVRY som partner för implementering av hållbara och säkra betallösningar för cirka 2 000 betalningsställen i 450 butiker. Samma månad tecknade Uddevalla kommun ett avtal med TietoEVRY för eCompanion, ett digitalt HR- och lönesystem för kommuner. Lösningen levereras som en molntjänst och inkluderar konsultation och systemstöd. I mars fördjupade IF försäkring och TietoEVRY sitt samarbete. TietoEVRY valdes till partner för att tillhandahålla experter för utveckling av affärskritiska applikationer inom ett teknikområde med knapp marknadstillgänglighet. 

För ytterligare information eller förfrågningar, vänligen kontakta: 

TietoEVRY Newsdesk: +46 70 234 20 02, news@tietoevry.com 

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång. 

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn