noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Råd med unga talanger ska påverka beslut i högsta ledningsgruppen på TietoEVRY i Sverige

31 mars 2021

Yngre medarbetare med den senaste kompetensen kan i många storbolag ha svårt att nå fram till ledningen och bidra i viktiga affärsbeslut. TietoEVRY har infört ett Youth Advisory Council som ska ändra på detta. Initiativet är en del av det långsiktiga arbetet att främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

Den svenska ledningsgruppen på TietoEVRY ville hitta ett sätt att knyta närmare kontakter med nyutexaminerade, yngre medarbetare på företaget för att skapa en dialog om innovation och för att lyfta den viktiga kunskapen och insikterna som den här gruppen tar med sig in på arbetsmarknaden. Detta blev starten på YAC, Youth Advisory Council, som ska stötta ledarna med specifik input, feedback, problemlösning och benchmarking.

─ Jag ser fram emot att samarbeta med våra nya YAC-medlemmar och höra deras idéer. Olika perspektiv behövs för att lyckas med innovation, hantera utmaningar men också för att jag och mina kollegor ska kunna växa som ledare. Vi behöver hitta fler konkreta verktyg och arbetssätt för att öka mångfald och inflytande, säger Karin Schreil, Sverigechef på TietoEVRY.

TietoEVRY lanserade i början på 2021 sin nya hållbarhetsstrategi där ett av målen är att nå jämn könsbalans mellan män och kvinnor bland anställda senast år 2030.

─ Vi strävar efter att öka mångfalden i organisationn, med målet att ha en god mix av män/kvinnor, unga/seniora och olika nationaliteter i ledande positioner. Vi jobbar för att vara en inkluderande arbetsplats där skillnader välkomnas och respekteras, där olika idéer och perspektiv kommer fram och där varje anställd känner tillhörighet, säger Karin Schreil.

Eugenia Spano, Data Engineer på TietoEVRY, är en av medlemmarna i rådet.

─  Möjligheten att få min röst hörd är inte alltid en självklarhet, särskilt inte i större organisationer. Genom YAC blir detta möjligt. Kombinera det med möjligheten att diskutera idéer med inspirerande personer med olika bakgrund, så har du ett riktigt vinnande koncept, säger Eugenia Spano.

 

Detta är YAC:

Dilan Kaya, Business Developer, Banking Experience

Eugenia Spano, Solution Consultant, Data Engineer

Lukas Bard, Cyber Security Graduate, Cyber Security Services

Malin Thorslund, Head Of Business Improvement and Project Manager, Application Delivery

Niklas Andersson, Data Scientist Business and Intelligence consultant, Analytics EPM and Data

 

Kontakt för ytterligare frågor:

TietoEVRY Newsdesk

+358 40 5704072, news@tietoevry.com

 

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. 

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs.

www.tietoevry.se

Bilagor

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn