noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY ska sälja sin mjukvaruverksamhet inom Oil & Gas

15 februari 2021

TietoEVRY har kommit överens med Aucerna, ett dotterbolag till Quorum Software, att sälja sin mjukvaruverksamhet inom olje- och gasindustrin. Denna avyttring är en del av företagets strategi för att öka fokus och möjligheter att växa. Genom denna transaktion kan verksamheten inom Oil & Gas nå en större och mer global marknad med fler tillväxtmöjligheter.  

TietoEVRYs mjukvara för olja och gas har haft en framgångsrik expandering från starten som en nyckelleverantör till Norwegian Continental Shelf (NCS). Idag har denna enhet mer än 30 års erfarenhet av att leverera helhetslösningar för kolvätehantering, programvara för personal- och materiallogistik och relaterade tjänster, med installationer i mer än 50 länder. Intäkterna för de verksamheter som ska avyttras uppgår till cirka 50 miljoner euro år 2020 och antalet anställda är drygt 400. Verksamheten har begränsad operativ koppling till resten av TietoEVRY. 

Quorum är en ledande mjukvaruleverantör för digital transformation inom energibranschen. Efter transaktionen kommer företaget att bli ledande inom energimjukvara, med en bred portfölj med lösningar som fokuserar helt på att stötta energibolag över hela världen.  

─ TietoEVRYs mjukvara för olje- och gasindustrin har framgångsrikt utvecklats till att bli ledande för kolvätehantering globalt. Med stort fokus och engagemang kommer de nya ägarna att kunna driva digital transformation i energibranschen över hela världen. Jag är övertygad om att detta kommer att öppna spännande karriär- och utvecklingsmöjligheter för anställda som en del av ett större nätverk inom olje- och gasindustrin och bland mjukvaruexperter, säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef för TietoEVRY. 

─ Quorum och TietoEVRY har byggt upp långvariga relationer med kunder och partners inom energisektorn, under flera decennier. Genom att sammanföra våra marknadsledande mjukvaruportföljer kan vi ge våra kunder tillgång till branschens mest omfattande digitala ekosystem inom energi. Vårt sammanslagna, kompetenta team kommer ytterligare öka det unika värdet vi tillför en global kundbas. Jag ser fram emot att välkomna TietoEVRYs anställda inom Oil & Gas mjukvaruverksamhet till Quorum när vi nu tar nästa steg i vårt uppdrag att sammanföra människor och data inom den moderna energibranschen, säger Gene Austin, VD, Quorum Software. 

─ Vi är väldigt tacksamma för att ha varit en del av TietoEVRY och den möjlighet vi har fått att utöka vår verksamhet globalt. Nu när olje- och gasindustrin går in i en ny fas ser vi fram emot ett nytt kapitel i vår historia. Genom att gå ihop med Quorum kommer vi att vara väl positionerade för att fortsätta skapa stort värde genom digitala lösningar för våra kunder och erbjuda spännande möjligheter för våra anställda, säger Kaare Lunde, Head of Oil & Gas mjukvaruverksamhet för TietoEVRY. 

TietoEVRY räknar med att transaktionen, med förbehåll för godkännande av konkurrensmyndigheter, kommer att slutföras före sommaren 2021. Finansiella och juridiska rådgivare till TietoEVRY inför transaktionen har varit Evercore and Schjødt.  

För mer information kontakta: 

Kia Haring, Global kommunikationschef 

kia.haring@tietoevry.com, +358 40 765 3700 

TietoEVRY Newsdesk 

news@tietoevry.com, +358 40 570407 

 

Om Quorum Software 

Quorum Software är världens största mjukvaruleverantör med fokus enbart på affärsflöden för företag och möjliggör nästa steg i utvecklingen av energi. Våra branschledande lösningar transformerar energibolag över hela värdekedjan. Från nya företag till stora koncerner, överallt i världen, litar kunder på Quorums dokumenterade innovation och unika globala expertis för att effektivisera affärsverksamheten och fatta datadrivna beslut som optimerar lönsamhet och tillväxt. Vi hjälper visionära ledare att förvandla sina företag till moderna energiföretag. Läs mer på quorumsoftware.com.  

Om TietoEVRY 

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång. 
 
TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn