noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY rapporterar stark lönsamhet för fjärde kvartalet

17 februari 2021

TietoEVRY tillkännager idag rapporten för fjärde kvartalet 2020 som medförde en justerad rörelsemarginal på 15 procent. Detta till följd av synergieffekter och goda resultat inom framförallt affärsområdena “Industry software” och ”Digital consulting” som nådde en rörelsemarginal om 26 respektive 17 procent. TietoEVRY slöt också en rad viktiga kundavtal under kvartalet som stärker bolagets position i den pågående digitaliseringen.

– Vi är stolta över fortsatt gynnsamma framsteg i vårt integrationsarbete och det positiva momentum som kännetecknar fjärde kvartalet. Vi uppvisar också positiv utveckling både när det gäller kund- och medarbetarupplevelser, trots pandemins inverkan på verksamheten. Tack vare engagemanget från våra 24 000 digitala experter kunde 96 procent av oss snabbt ställa om till distansarbete, samtidigt som vi bedrev en storskalig integration och säkerställde kontinuitet i vår egen och våra kunders verksamhet under hela 2020, säger Kimmo Alkio, vd TietoEVRY.

Omsättningen under fjärde kvartalet var 712 miljoner EUR, vilket motsvarar en negativ organisk tillväxt på 6 procent och som är kraftigt påverkad av pandemin. Företagets uppvisar ett starkt operativt kassaflöde som uppgick till 125 miljoner EUR under kvartalet. TietoEVRY kliver in i 2021 med tydligt tillväxtfokus och för närvarande prognostiserar företaget att den totala verksamheten kommer att återgå till positiv tillväxt under andra halvåret 2021.

– Vår agenda för 2021 präglas av energi och stort fokus på tillväxt inom våra kärnverksamheter, med goda möjligheter inom områden som moln, data och analytics, next generation automation, finansiella tjänster och hälso- och sjukvårdslösningar. Vi är laddade inför möjligheten att vägleda och stödja våra kunder i deras digitala och datarika resor och bidra till en hållbar utveckling av samhället. Vår väg framåt stöds också av vår “Sustainability Game Plan 2023” som nyligen lanserades och täcker våra åtgärder för klimatet och ambitionen för könsbalansen i vår verksamhet, säger Kimmo Alkio.

Som meddelades på bolagets kapitalmarknadsdag den i december, inkluderar de finansiella målen fram till 2023 att uppnå en tillväxt på 5 procent, en lönsamhet (justerad EBITA) på 15 procent, samt mål om att den årliga utdelningen ska öka.

TietoEVRY avslutade året men nya kunder och utmärkelser i Sverige

– Under det gångna året har vi arbetat hårt för att stärka hela organisationen och säkerställa att våra kunder får ut det fulla värdet av sammanslagningen. Vi har tagit stora steg framåt i vårt integrationsarbete och det syns inte minst i nya och utökade samarbeten inom en rad branscher och sektorer. Våra medarbetares utveckling och kundupplevelsen kommer att fortsätta stå i centrum i allt vi gör när vi stöttar såväl stora som mindre organisationer på deras digitala resa, säger Karin Schreil, Sverigechef TietoERY.

Företaget slöt under kvartalet en rad viktiga affärer med kunder inom privat och offentlig sektor. I november ingick Region Stockholm och TietoEVRY ett avtal för att implementera det digitala verktyget “Lifecare Samordnad Planering” som är utvecklat för samverkan inom sluten hälso- och sjukvård och kommunal hälso- och sjukvård.

I december tecknade OKQ8 ett treårigt avtal som bland annat täcker internetbanktjänster, betalnings- och kreditlösningar, samt e-ID och arkivtjänster.

Företaget har även tecknat ett långsiktigt avtal med Nordea om att leverera korttjänster, inklusive utgivande av kort, i Norge och Sverige. Samarbetet tog fart under sista kvartalet och ska underlätta administrationen åt Nordea som också kommer att kunna standardisera leveranser över länder, samtidigt som kunderna får tillgång till en snabbare och ny framtidsinriktad kortfunktionalitet.

HSB Living Lab och TietoEVRYs gemensamma ”Beelab”-initiativ för att skapa ett nätverk av uppkopplade bikupor utsågs till Årets hållbarhetsprojekt i CIO Awards 2020. Beelab bidrar till forskningen och bevarandet av den biologiska mångfalden genom att använda IoT och digitala lösningar för att öka förståelsen för binas livsmiljö.

Under samma kvartal tilldelade Unit4 TietoEVRY det prestigefyllda priset som Årets globala försäljningspartner 2020. Priset är ett erkännande av TietoEVRYs experter som spelar en viktig roll i den digitalisering som sker inom både privat och offentlig sektor. I december utnämndes TietoEVRY till en ledande nordisk leverantör inom banksektorns ekosystem, enligt en ny rapport från den erkända internationella analysfirman ISG Provider (ISG).

För ytterligare information eller förfrågningar, vänligen kontakta:
TietoEVRY Newsdesk: +46 70 234 20 02, news@tietoevry.com

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

För mer information

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn