noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Svensk konsumentstudie visar stort intresse för biometriska kort som ett säkrare och mer hygieniskt sätt att betala i butik

17 november 2020

Nästan 70 procent av respondenterna i en ny konsumentstudie är intresserade av biometriska betalkort som innebär att konsumenter inte behöver röra vid kortterminalen. Studien visar att det finns ett stort intresse för mer hygieniska och säkra betalningsmetoder i butiker. Studien genomfördes i oktober 2020 av TietoEVRY tillsammans med det biometriska fintech-företaget Zwipe.

Undersökningen visar att även om smartphones ökar som det primära betalningsmedlet (24 procent) så är kontaktlösa bankkort fortfarande den dominerande formen av butiksbetalning i Sverige (72 procent). När det gäller Covid-19 är mer än 80 procent av de tillfrågade oroliga över att röra vid kortterminalerna när de handlar i butik. 80 procent av respondenterna är också oroliga för infektionsrisken när de använder sitt betalkort och PIN-kod i butik.

För att öka säkerheten i samband med betalningstransaktioner uttrycker nästan 70 procent av respondenterna intresse för ett betalkort som kan eliminera behovet av att röra vid betalterminalen och / eller använda PIN-koder.

Stort intresse för biometriska betalningskort

Ny teknik gör det möjligt att utveckla nya typer av betalkort som bland annat använder biometri. Enligt undersökningen ökar medvetenheten om biometriska kort hos svenska konsumenter. 27 procent av deltagarna hade hört talas om biometriska betalkort innan de deltog i studien, medan majoriteten inte hade någon kännedom (73 procent).

– För närvarande ser vi ett stort intresse på marknaden inte bara för säkrare och enklare betalningsmedel utan också för mer hygieniska alternativ. Vi tror att biometriska betalkort tillgodoser dessa krav på ett unikt sätt, säger Jarmo Rouhiainen Head of Card Production and Personalisation på TietoEVRY.

Biometriska betalkort använder ett fingeravtryck för att verifiera köpet genom en fingeravtryckssensor. Med hjälp av den här tekniken går det att göra säkra kontaktlösa betalningar, även för höga summor, utan att behöva ange PIN-kod. Fingeravtrycket registreras på kortet av konsumenten och fingeravtrycksmallen som används för verifiering finns bara på kortet och delas aldrig med någon annan. Programvaran som gör verifieringen finns på själva kortet.

– Konsumenternas feedback visar att biometriska betalkort kan vara ett sätt för banker att differentiera och förbättra lojaliteten hos sina kunder. Undersökningen bekräftar att det finns ett stort intresse från svenska konsumenter och vi hoppas att vi tillsammans med TietoEVRY kan adressera dessa behov, säger André Løvestam, VD för Zwipe.

Studien visar också att när medvetenheten om biometriska kort växer så ökar också efterfrågan på den här typen av kort. 75 procent av respondenterna vill att deras nästa betalkort ska vara ett biometriskt aktiverat kort. Svaren baserades på en kort video som presenterade och förklarade biometriska betalkort för respondenterna.

Konsumenter är villiga att betala extra för biometriska betalkort

  • 59 procent av de tillfrågade skulle vara villiga att betala en extra månadsavgift om deras nuvarande bank erbjöd biometriskt betalkort. 41 procent förväntar sig att ett biometriskt kort alternativ bör inkluderas som en del av deras befintliga årliga bankavgifter.
     
  • 47 procent skulle vara intresserade av att betala en månadsavgift på 10-50 SEK för att ha tillgång till ett biometriskt betalningskort
     
  • 12 procent skulle kunna tänka sig att betala en månadsavgift mellan 51-99 SEK, tillsammans med andra förmåner för ett biometriskt betalkort

Dessutom skulle nästan hälften av respondenterna (48 procent) kunna tänka sig att byta bank om de erbjöds ett biometriskt betalkort av en annan bank än deras nuvarande.

 

Om undersökningen:

  • Undersökningen genomfördes i Sverige i oktober 2020 av Zwipe och TietoEVRY.

  • Totalt svarade 202 personer mellan 18 och 60+ på undersökningen.

  • Respondenterna är representativt fördelade efter ålder, kön och socioekonomi och respondenterna hade en hushållsinkomst över 300 000 SEK.
 

Contact:

TietoEVRY Newsdesk 
+358 40 5704072
news@tietoevry.com

André Løvestam, VD för Zwipe
info@zwipe.com

 

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Zwipe is pioneering the next generation contactless payments experience, providing biometric payment cards and wearables that enable consumers to authorize transactions with their fingerprints without compromising their privacy. Together with an ecosystem of partners including global brands within digital security and financial services, Zwipe is "Making Convenience Safe & Secure" for banks, merchants and consumers. Zwipe's solutions address the hygiene and data theft pitfalls inherent in traditional authentication methods. Headquartered in Oslo, Norway, with a global presence, Zwipe is leading the next great shift in payments from contactless to contact free. To learn more visit www.zwipe.com

Kontakt

Jarmo Rouhiainen

Head of Card Production and Personalisation

Swedes want safer & more secure payments

Läs mer om resultaten i konsumentstudien här

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn