noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY rapporterar solida resultat under tredje kvartalet – återställer den finansiella guidningen för helåret

27 oktober 2020

TietoEVRY rapporterar solida resultat för tredje kvartalet med en justerad rörelsemarginal på 14 procent. Affärsområdet Industry Software var den bäst presterade enheten och nådde en lönsamhet på över 20 procent. Integrationen fortskrider som planerat och synergieffekternas inverkan på resultatet uppgår till 11 miljoner euro, vilket är i enlighet med tidigare beräkningar.

”Jag glad över att kunna berätta om goda framsteg vad gäller vårt övergripande resultat och integrationen av TietoEVRY. Covid-19 medför fortsatt en osäkerhet för samhället, våra marknader och vårt företag, men vi har trots det kunnat säkerställa en kontinuitet inom våra kundleveranser och vi har visat på stark resiliens. Vår integration fortsätter i snabb takt och synergieffekterna bidrar till våra finansiella prestationer. Vi är på god väg att realisera den värdeskapande potentialen av den pågående sammanslagningen, vilket ger stora fördelar för våra kunder, anställda och aktieägare, säger Kimmo Alkio, vd TietoEVRY.

Den positiva utvecklingen fortsätter inom affärsenheten ”Industry software” som nådde över 20 procents justerad rörelseresultat till följd av systematisk och långsiktig transformation. ”Financial Services Solutions” visar också på positivt momentum med flera nya nordiska och globala kontrakt.

Under kvartalet vann TietoEVRY flera nya uppdrag inom offentlig sektor. Företaget vann fyra av fem områden i Västerås stads it-driftsupphandling och ska nu bidra till stadens digitala utveckling genom att leverera ett heltäckande IT-stöd. TietoEVRY och Hyland Healthcare inledde också ett partnerskap för att leverera digitala patologilösningar i världsklass, och Västra Götalandsregionen blev den första regionen i Sverige att koordinera en satsning för att digitalisera sin patalogiverksamhet. Cambio Healthcare Systems valde TietoEVRY som driftpartner av framtidens vårdinformationsstöd som kommer att användas av nio regioner som totalt täcker en fjärdedel av Sveriges befolkning.

– Under tredje kvartalet har vi utökat med flera nya uppdrag och kunder inom framförallt hälso- och välfärdssektorn. Våra experter och lösningar inom moln & infrastruktur, digitala konsulttjänster och branschspecifik mjukvara har alla spelat en oerhört viktig roll för att möjliggöra effektivitet och kontinuitet för svenska kommuner, regioner och myndigheter, säger Karin Schreil, Sverigechef TietoEVRY.

Den svenska IT-marknaden fortsätter att förändras till följd av pandemin som driver på nya digitala konsumentbeteenden och en mer kontaktlös ekonomi.

– Digitalt engagemang har blivit den nya normen och vi ser en ökad efterfrågan på molntjänster och automatisering samt datadrivna lösningar för att kunna erbjuda mer skalbara tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Vi är därför glada över att framgångsrikt kunnat stötta våra kunder i deras accelererande digitala transformation, under en tid av snabbt förändrade kundkrav, säger Karin Schreil.

Tredje kvartalets redovisade rörelseresultat påverkades av engångsposter, vilka är i linje med tidigare rapporter. Den 20 oktober återställde TietoEVRY bolagets finansiella guidning för 2020 och förväntar nu att det jämförbara helårsjusterade rörelseresultatet (EBIT) kommer att öka från föregående års nivå (dåvarande Tieto och EVRYs kombinerade justerade rörelseresultat uppgick totalt till 341,7 miljoner euro 2019).

För ytterligare information eller förfrågningar, vänligen kontakta TietoEVRY Newsdesk: +358 40 5704072 news@tietoevry.com

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Kontakt

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn