noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Integrationen av TietoEVRY fortsätter enligt plan – fackliga förhandlingar inleds som följd av konsolidering av verksamheten

03 september 2020

Integrationen av TietoEVRY fortlöper enligt plan och företaget har fortsatt med konsolideringen av verksamheten. Företaget tillkännager idag nya åtgärder, som en följd av samgåendet, för att bidra till en konkurrenskraftig kostnadsstruktur.

TietoEVRY siktar på att säkra positionen som det ledande tjänste- och mjukvaruföretaget i Norden och fortsätter att stärka sin konkurrenskraft genom att investera i ny teknik, tjänster och kompetenser in områden som moln, design och dataanalys.

TietoEVRY har idag inlett fackliga förhandlingar. De meddelade åtgärderna beräknas beröra upp till 550 tjänster globalt. I Sverige beräknas upp till 160 tjänster beröras, i Norge 150, i Finland 90 och 150 tjänster i övriga länder. Förhandlingarna kommer att genomföras i enlighet med respektive lands regelverk och förväntas slutföras innan årsskiftet.

– Integrationsarbetet efter samgåendet av TietoEVRY har fortsatt väl de senaste månaderna och vi har kunnat lägga en stark operativ grund för framtiden. De åtgärder som meddelas idag strävar efter att säkerställa att vårt företag kommer fram starkt på en global och konkurrensutsatt marknad. Den här typen av åtgärder är alltid tuffa att genomföra och vi är fast beslutna att göra vårt bästa för att stötta de berörda medarbetarna. Parallellt strävar vi efter att upprätthålla en positivt momentum under en period som präglas av stora förändringar och den inverkan som pandemin medför, säger Kimmo Alkio, vd TietoEVRY.

För mer information, vänligen kontakta:

TietoEVRY Newsdesk:
news@tietoevry.com, +358 40 570 4072

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn