noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Cambio Healthcare Systems väljer TietoEVRY som driftpartner av framtidens vårdinformationsstöd för nio regioner

18 september 2020

Nio regioner har gått samman inom initiativet Sussa samverkan och tecknade 2019 avtal med Cambio Healthcare Systems för att införa ett nytt, modernt och heltäckande digitalt vårdinformationsstöd för hälso- och sjukvården. Den nya lösningen, Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS), innebär ett förbättrat stöd för vårdpersonalen, ökad patientsäkerhet och moderna verktyg för patientdelaktighet. Cambio väljer TietoEVRY till sin driftspartner, för att säkerställa en trygg och säker drift av vårdinformationsstödet.

Ursprungligen tecknades kontrakt med de fem upphandlande regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro län och Blekinge. Ytterligare fyra regioner (Halland, Norrbotten, Dalarna och Gävleborg) har under 2020 valt att avropa det nya vårdinformationsstödet vilket innebär att en fjärdedel av landets befolkning nu berörs av den nya lösningen.

– Det är viktigt för oss att vi har en driftspartner som kan leverera säkra, flexibla och moderna driftstjänster. I TietoEVRY har vi en partner med stor erfarenhet från att leverera driftstjänster av samhällskritisk art och som dessutom har djup kunskap om nordisk hälso- och sjukvård säger Peter Gille, VD för Cambio Healthcare Systems.

TietoEVRY har mer än 50 års erfarenhet av att arbeta med kunder inom vård och omsorg och med det nya avtalet breddar företaget sitt engagemang hos Sveriges regioner. Avtalet omfattar drift av nio regioners vårdinformationsstöd och löper över tio år med möjlighet till förlängning.

– Vi strävar efter att skapa en enklare vardag för våra kunder och användare med hjälp av digitala lösningar. Vi är därför mycket glada över att kunna bidra till att vårdpersonalen får tillgång till moderna och patientsäkra verktyg i sitt dagliga arbete, säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor på TietoEVRY i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
TietoEVRY Newsdesk: news@tietoevry.com, +46 70 234 20 02

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn