noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY får innovationspris för inkluderande mobillösning för privatekonomi

10 juli 2020

I nära samarbete med målgruppen, har UX-designer Linnéa Källgård, och hennes team på TietoEVRY skapat en prototyp för en app som hjälper personer med lindrig utvecklingsstörning att själva hantera sin ekonomi. Appen har nu vunnit Post- och telestyrelsens innovationstävling som gör det möjligt att driva projektet vidare.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning ska enligt lagen kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. När allt fler tjänster digitaliseras är det viktigt att skapa inkluderande alternativ som inte förstärker utanförskap.

Innovationstävlingen “Från utanför till internet” pågick under hösten 2019 och Post- och telestyrelsen fick in 116 förslag. TietoEVRYs bidrag var ett av åtta projekt att beviljas finansiering, en summa på drygt 15 miljoner kronor som vinnarna får dela på för att göra verklighet av sina projekt. Alla vinnare har idéer som bidrar till att människor får vara en del av det digitala samhället.

– Vår ambition är att detta ska ses som en etablerad ekonomiapp och inte ett hjälpmedel. Det har varit väldigt lärorikt att jobba så tätt tillsammans med representanter från vår målgrupp. Det är då det kan bli riktigt bra, säger Linnéa Källgård, Lead User Experience Designer, TietoEVRY.

Appens arbetsnamn är “Din ekonom” och hjälper personer med lindrig utvecklingsstörning att få en bättre överblick över den egna ekonomin och kunna hantera dagliga inköp och utgifter. Det finns även en funktion som gör att anhöriga kan bli “köpkompis”, och få möjlighet att kommentera och ge råd. Målet är att användarna ska få bättre ekonomiskt självförtroende och ökad självständighet.

– Idag är digitala pengar abstrakta och svårare att greppa, om man jämför med kontanter. Det vill vi ändra på. Digitala pengar har ju en mängd fördelar som fysiska pengar saknar, men de flesta av dagens ekonomilösningar är inte gjorda för att vara tillgängliga för alla, säger Linnéa Källgård. 

Under arbetet har teamet från TietoEVRY tillämpat design thinking och kunnat identifiera problemområden och behov genom workshops tillsammans med 12 studenter på Fellingsbro folkhögskola, som alla har någon form av lindrig utvecklingsstörning.

Att skapa värdefulla samarbeten och ekosystem har varit avgörande för att lyckas så här långt. 

– Det hela började med en förfrågan från Länsstyrelsen Örebro om betaltjänster med fokus på tillgänglighet till kollegor inom TietoEVRY som jobbar med våra bankkunder. De bollade vidare till oss och genom Länsstyrelsen Örebro fick vi kontakt med Fellingsbro folkhögskola. Samarbetet stärkte vår trovärdighet gentemot skolan samtidigt som vi kunde erbjuda den tekniska domänkunskapen som de saknade. Det här är vad vi menar med ekosystem, och i bästa fall fungerar det både internt och externt, säger Linnéa Källgård. 

Läs mer på: https://customer-experience.tietoevry.com/sv/blogg/begriplig-ekonomi/

 

För mer information, kontakta:
 

Linnea Källgård, Design Thinking & User Experience

+46 (0)730 27 27 28, linnea.kallgard(at)tietoevry.com

TietoEVRY Newsdesk, +358 40 570 4072, news(at)tietoevry.com

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn