noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EU:s AI-regleringar får inte hindra innovation och konkurrenskraft

17 juni 2020

Tidigare i år publicerade EU-kommissionen en indikation på kommande EU-reglering om artificiell intelligens (AI). Avsikten är att skapa ett övergripande regelverk som möjliggör en enhetlig europeisk AI-marknad som täcker alla medlemsländer. Som ett svar på detta tillkännager TietoEVRY idag sin ståndpunkt för att främja industrialiseringen av AI och möjliggöra ett innovativt och entreprenöriellt tankesätt för ökade AI-investeringar.

EU-kommissionen föreslår ett riskbaserat tillvägagångssätt, där ny reglering endast skulle gälla för AI-applikationer som anses utgöra hög risk. Kommissionen föreslår att viss användning utesluts, till exempel biometrisk identifiering, men föreslår ännu inga konkreta regleringslösningar.

Som ett ledande nordiskt bolag inom detta område har TietoEVRY varit delaktig i diskussionerna på EU-nivå och publicerar idag sin ståndpunkt när det gäller denna viktiga process.

– Medan marknaden för AI växer snabbt över hela världen kan vi se att flera hinder stoppar upp utvecklingen i Europa. EU måste nu säkerställa förutsägbarhet och tydlig kommunikation, så att privata och offentliga aktörer vågar öka investeringarna i AI-teknik. Det är fortfarande möjligt för Europa att bli ledande inom branschspecifika applikationer och ny tillväxtteknologi. Detta kan uppnås genom att använda och förstå värdet av data samt skapa incitament för att förnya och dela AI-metoder och data, säger Christian Guttmann, globalt ansvarig för AI och Data på TietoEVRY.

TietoEVRY:s ståndpunkt när det gäller reglering av Artificiell Intelligens på EU-nivå är att:

  • Varje föreskrift om AI bör informeras kraftigt av applikationer och användningsfall. Ett försök att skapa ett uppifrån-och-ner-inledande regelverk skulle sannolikt äventyra innovativa möjligheter.
  • EU:s regelverk bör underlätta en kultur för att utnyttja och förstå värdet av AI och data, samt skapa incitament för företag att förnya och effektivt dela AI och data.
  • Rätt balans bör uppnås mellan att värna personlig integritet och möjliggöra innovation i sektorer där användningen av anonymiserade uppgifter innebär betydande möjligheter för det europeiska samhället.
  • EU bör väga de stora riskerna för varje tillämpning mot de stora möjligheter och fördelar som det kan erbjuda samhället.
  • Den främsta fallgropen i den föreslagna riskbaserade strategin är osäkerheten (ur investerarnas synvinkel) om vilka AI-applikationer som så småningom kommer att falla in i den kraftigt reglerade högriskkategorin.
  • Kommissionens beslut att utesluta biometrisk identifiering och att inte föreslå några regleringslösningar i detta avseende ökar osäkerheten och riskerna ur investerarnas synvinkel. TietoEVRY uppmuntrar EU att anta en tydlig ståndpunkt.
  • TietoEVRY uppmuntrar kommissionen att integrera användningen av lagstadgade ”sanboxes” i det kommande regelverket i vilka företag kan testa innovativa AI-lösningar.

TietoEVRY välkomnar och uppmuntrar en bredare diskussion om hur man kan främja utvecklingen av specifika AI-applikationer och vi har flera erfarenheter från konkreta projekt i vår dagliga verksamhet.

Ladda ner och läs rapporten från TietoEVRY. Dela dina tankar och åsikter under #TietoEVRYAI.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Presskontakt: TietoEVRY Newsdesk, +358 40 570 4072, news@tietoevry.com

 

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Kontakt

Christian Guttmann

Head of Global AI & Data

Ladda ner rapport

Ladda ner TietoEVRY:s rapport

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn