noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRYs integration fortskrider enligt plan – nu inleds fackliga samtal i syfte att driva igenom synergieffekter av sammanslagningen

16 april 2020

16 april 2020

TietoEVRY genomför nu nästa åtgärd i samgåendet för att säkerställa positionen som det ledande digitala mjukvaru- och tjänsteföretaget i Norden. En enhetlig organisation är nu etablerad och företagets nästa steg är att driva igenom effektiviseringsåtgärder relaterade till sammanslagningen och säkra en konkurrenkraftig kostnadsstruktur för framtiden.

Med målsättningen att optimera funktioner och roller har företaget nu inlett fackliga samtal. Uppskattningsvis kommer åtgärderna att påverka upp till 570 totalt, varav upp till 260 i Sverige, 160 i Norge, 80 i Finland, samt 70 i övriga länder. De fackliga processerna kommer att genomföras i enlighet med respektive lands arbetsrätt och planeras i nuläget att slutföras före utgången av det andra kvartalet.

”Vi är nu ett integrerat företag med en enhetlig organisation och ledning på plats. Nu tar vi nästa steg för att säkra vår konkurenskraft på marknaden. Åtgärderna som nu offentliggörs är tråkiga med tanke på dess påverkan på våra medarbetare, men helt nödvändiga givet den hårda globala konkurrens som kännetecknar vår bransch. Vi kommer att göra vårt yttersta för att stötta våra medarbetare och att säkerställa en sund utveckling av vår verksamhet i tider av stora förändringar till följd av Coronapandemin”, säger Kimmo Alkio, koncernchef på TietoEVRY.

För mer information, vänligen kontakta:
TietoEVRY Newsdesk, +46 70-234 20 02, news@tietoevry.com

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

                         

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn