noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY publicerar sin årsredovisning för 2019 – redovisar halverade koldioxidutsläpp

04 mars 2020

TietoEVRY:s årsredovisning för 2019 har publicerats och finns tillgänglig på tietoevry.com. Redovisningen belyser även företagets treåriga hållbarhetsplan och relaterade mål som redovisas i enlighet med GRI Standards Core.

Tietos hållbarhetsredovisning 2019 är integrerad i TietoEVRY:s årsredovisning. Redovisningen belyser Tietos arbete inom hållbarhet under 2019 som är en del av den långsiktiga hållbarhetsplan som sattes för tre år sedan. Planen innefattade långsiktiga hållbarhetsmål för att minimera miljöpåverkan, skapa värde för alla intressenter och vara en etisk föregångare.

De främsta framstegen inom hållbarhet inkluderar en sammanlagd minskning av koldioxidutsläpp med 53 procent från indirekt energiförbrukning (mellan 2017–2019), vilket överskred det uppsatta målet om en halvering. Under året förbättrade Tieto också sina kunders "handavtryck”; genom att använda digitala transaktionstjänster kunde koldioxidutsläpp med upp till 78 kton (76 kton 2018) undvikas.

Tieto fortsatte även att tillämpa ny teknik och utveckla lösningar för att förbättra medborgarnas vardag. Att förbättra trafiksäkerheten med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) och Internet of Things (IoT), och sätt att påskynda diagnostik av hjärnsjukdomar med hjälp av data och avancerad teknik är exempel på sådana initiativ.

– På TietoEVRY vill vi aktivt bidra till samhället och vi tycker att klimatutmaningen är allas ansvar. Vi vill stödja en hållbar utveckling i samhället och i vår egen verksamhet. För oss innebär det att vi aktivt främjar etisk användning av teknik, minimerar vår egen miljöpåverkan, men också genom att utveckla lösningar som har en positiv inverkan på samhället i stort. Vi utvecklar nya sätt för att kompensera för koldioxidutsläpp och för att främja hållbart företagande tillsammans med vårt ekosystem av partners och kunder. Vi drar viktiga lärdomar från de framsteg som gjorts under de tre år vi arbetat med vår hållbarhetsplan, då vi nu skapar en ny hållbarhetsstrategi för det kombinerade TietoEVRY, säger Kia Haring, kommunikations- och hållbarhetschef på TietoEVRY.

Hela årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig på https://ar2019.tietoevry.com/en/.

För mer information, vänligen kontakta:

Kia Haring, Head of Communications and Sustainability, tel. +358 40 765 3700, kia.haring (at) tietoevry.com

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn