noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Starkt fjärde kvartal – integrationen av TietoEVRY fortsätter enligt plan

14 februari 2020

I december 2019 slutfördes det legala samgåendet mellan Tieto och EVRY för att skapa TietoEVRY – det ledande digitala mjukvaru- och tjänsteföretaget i Norden. TietoEVRY presenterade idag sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2019. Båda företagen levererade stark tillväxt och solida underliggande marginaler för 2019 och i synnerhet det fjärde kvartalet.

– Jag är stolt över det goda resultat som TietoEVRY levererade under det fjärde kvartalet. Det var ett kvartal som satte punkt för ett år med stora transformationer. Årets största händelse var samgåendet mellan EVRY och Tieto, som avslutades den 5 december 2019. Samgåendet ger fantastiska fördelar för våra kunder och integrationsarbetet fortsätter som planerat, säger Kimmo Alkio, vd TietoEVRY.

För Tieto ökade intäkterna i lokala valutor med 2 procent under det fjärde kvartalet. Tietos justerade rörelsemarginal förbättrades jämfört med föregående år och landade på drygt 13 procent. Affärsenheten Hybrid Infra och bolagets erbjudande inom molntjänster gick särskilt starkt under kvartalet.

– Tietos resultat ökade under andra halvåret 2019 med ett särskilt starkt fjärde kvartal. Tietos strategiska och operativa förnyelse under andra kvartalet 2019 genomfördes framgångsrikt, vilket möjliggjorde goda resultat på koncernnivå och särskilt inom Hybrid Infra. Vi är också nöjda med förbättrad tillväxt inom Industry Software, säger Kimmo Alkio.

EVRYs organiska tillväxt ökade under fjärde kvartalet med 4 procent till följd av stark utveckling i Norge, särskilt inom enheten för digital konsultation. Den fortsatta omvandlingen av EVRYs konsultverksamhet i Sverige gav resultat och bolagets marginal fortsatte att förbättras. EVRYs affärsområde Financial Services har tagit in flera nya kunduppdrag under kvartalet och var starkt bidragande till bolagets tillväxt.

– EVRY levererade starkt resultat med tillväxt inom strategiska områden. Under året genomförde EVRY ett antal initiativ för att förbättra lönsam organisk tillväxt och det gläder mig att se att det arbetet har varit framgångsrikt. Året avslutades med en stark orderstock, särskilt inom Financial Services, fortsätter Kimmo Alkio.

Integrationsarbetet fortsätter och bygger vidare på bolagens gemensamma värderingar som främjar öppenhet, transparens, mångfald och ständigt lärande. Under fjärde kvartalet rankades Tieto som ett av de tre bästa tech-företagen i Equileaps globala jämställdhetsrankning, Tieto Sverige certifierades i EDGE och EVRY listades som Norges bästa tech-bolaget för kvinnor, av SHE-indexet.

– TietoEVRY i Sverige avslutade 2019 med ett starkt fjärde kvartal där stort fokus har legat på att leverera goda resultat och planera för en lyckad integration. Tillsammans står vi nu väl positionerade för att skapa digitala fördelar för våra kunder, och genom detta vara en attraktiv arbetsgivare där kundnytta, innovation, inkludering och hållbarhet står högt på dagordningen, säger Karin Schreil, Sverigechef TietoEVRY.

Nyligen inleddes också ett strategiskt partnerskap mellan TietoEVRY och Microsoft för att hjälpa nordiska organisationer att nyttja publika molntjänster i den digitala transformationen. Samarbetet omfattar dessutom ett kompetensprogram för att certifiera 3 000 av TietoEVRYs anställda inom Azure, vilket skapar Nordens största nätverk av Azure-specialister.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Nordin, kommunikationsansvarig TietoEVRY Sverige, 070-234 20 02, per.nordin@tieto.com

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn