noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ahlstrom-Munksjö väljer TietoEVRY som partner för digital affärsförnyelse

21 februari 2020

Ahlstrom-Munksjö utvidgar samarbetet med TietoEVRY. Bolagets affärsförnyelse, som ska driva digitalt baserad omläggning av verksamheten på över 40 bruk och förädlingsanläggningar globalt, bygger på Tieto Integrated Paper Solution (TIPS) inklusive applikations- och plattformtjänster.

Ahlstrom-Munksjö är ett globalt ledande företag inom fiberbaserade material, som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder i hela världen. Avtalet med TietoEVRY omfattar uppbyggnad, införande och underhåll av Ahlstrom-Munksjös verksamhetskritiska MES-system (Manufacturing Execution System), inklusive tillhörande applikations- och plattformtjänster.

Nya TietoEVRYs TIPS-lösning digitaliserar och automatiserar Ahlstrom-Munksjös viktigaste företagsprocesser och förbättrar dess interna processer. TietoEVRY TIPS levererar data i realtid och med full insyn i alla verksamheter på anläggningarna, vilket stärker både effektiviteten och lönsamheten. Digitalisering höjer också kvaliteten på kundupplevelsen och möjliggör nya affärsmodeller och digital affärsverksamhet.

”Ahlstrom-Munksjö inför förnyade affärsprocesser och moderna system för att kunna skapa en stark grund för effektiv hantering av bolagets globala verksamhet och ökad kundupplevelse. Den nya och kraftfulla plattformen kommer att ha stor positiv effekt på hur Ahlstrom-Munksjö arbetar genom att dra nytta av data och möjligheterna för fortsatt digitalisering", säger Kristiina Lammila, CIO på Ahlstrom-Munksjö. ”Etablering av en stark affärsplattform spelar en nyckelroll i genomförandet av vår tillväxtstrategi. Det är en lång process och Ahlstrom-Munksjö behöver starka partner under transformationen. Vi har nu valt TietoEVRY som teknikleverantör och implementeringspartner för vårt MES. Beslutet innebär att Ahlstrom-Munksjö litar på att TietoEVRY är den bästa partnern för oss inom MES och vi ser fram emot att inleda samarbetet.”

”Ahlstrom-Munksjö öppnar upp för nya affärsmodeller och digitalisering genomgående, hela vägen från kundkontakter till bruken, genom smidigare planering, fiber- och råvaruspårning och ökad drifteffektivitet samtidigt som det finns manöverutrymme för bolagets framtida utveckling. Vi är stolta över att vara med och stödja vår strategisk viktiga kund på vägen mot global affärsomvandling och tillväxt. Vår affärsplattform garanterar full insyn i hela värdekedjan och stödjer innovationsförmågan för att skapa nya affärsmöjligheter”, säger Carsten Henke, Head of Production Excellence, Forest på TietoEVRY. 

TietoEVRYs TIPS-lösning är optimerad för massa-, pappers-, kartong-, icke-vävt-, mjukpappers- och tryckpappersindustri med användning av branschbeprövad bästa praxis. Det är det ledande MES-systemet (Manufacturing Execution System) och har redan installerats på över 250 pappersbruk i hela världen.

För mer information, kontakta:

Carsten Henke, Head of Production Excellence, Forest på TietoEVRY
Tfn + 49 1605 3176 39, carsten.henke@tietoevry.com

Kristiina Lammila, CIO, Ahlstrom-Munksjö
Tfn + 358 10 888 4290, kristiina.lammila@ahlstrom-munksjo.com

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn