noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Uppkopplad bikupa flyttar in i HSB Living Lab – ska bidra till forskning och bevarande av biologisk mångfald

26 september 2019

Bin och andra pollinerade insekter minskar drastiskt i antal över hela världen, något som kan få svåra konsekvenser då de spelar en viktig roll i att pollinera grödor och vidmakthålla den biologiska mångfalden. För att möta utmaningarna och bidra till forskning har TietoEVRY skapat en digitaliserad bikupa, utrustad med uppkopplade sensorer, som ska installeras vid HSB Living Lab.

Den 1 oktober flyttar den digitala bikupan in vid HSB Living Lab i Göteborg. Projekt ska med hjälp av bland annat artificiell intelligens (AI) och uppkopplade sensorer (IoT) underlätta hanteringen av bikupan, skapa starka bisamhällen och verka för bevarande av den biologiska mångfalden i närområdet. Ytterligare ett mål är att bidra till ökad förståelse och intresse för biodling bland de som bor i "forskningshuset”.

– Den digitala lösningen gör att vi lär känna bi-samhällena ännu bättre. Vi kan exempelvis estimera hur många bin som befinner sig i kupan, mäta hur livskraftigt samhället är och hur mycket honung som dras in. Det här är också ett fint sätt att illustrera fördelarna med ett digitaliserat samhälle, och i det här fallet hur digitala lösningar kan skapa ett bättre samhälle för både människor och bin, säger Mikael Ekström, biodlare och digitaliseringsrådgivare på TietoEVRY.

– Vi ser fram emot att välkomna upp till 80 000 nya, surrande hyresgäster i HSB Living Lab. Det ska bli spännande att se hur vi kan lära från det här projektet på längre sikt. På kort sikt vet vi att det kommer att bidra till den lokala biologiska mångfalden samt hjälpa till med pollineringen, och vi märker redan av ett stort intresse från de som bor i HSB Living Lab, säger Madelaine Doufrix, projektkoordinator på HSB Living Lab.

ab4eef984ed1ca74_org.jpeg

Mikael och kollegorna på Tieto förbereder just nu bikupan som ska levereras till HSB Living Lab den 1 oktober. En första prototyp finns på plats utanför TietoEVRYs kontor i Kalmar och har sensorer som kan mäta bibeståndet, mängden honung, luftfuktighet, lufttryck och temperatur i kupan. Alla mätvärden samlas på TietoEVRYs onlineplattform och kan avläsas i realtid på mobil eller dator. I framtiden hoppas Mikael att man med hjälp av tekniken även i tidiga stadier ska kunna detektera utbrott av sjukdomar som drabbar bin.

För mer information om projektet eller vid intresse för att medverka vid installationen av den digitala bikupan, vänligen kontakta:

Per Nordin, Kommunikationsansvarig TietoEVRY Sverige
per.nordin@tieto.com, +4670 290 97 02

Mikael Ekström, digitaliseringsexpert på TietoEVRY och biodlare
mikael.ekstrom@tieto.com, 070-370 02 89

Jens Holmberg, PR- och kommunikationsansvarig HSB
jens.holmberg@hsb.se, 010-442 21 40 

Fakta om bin och biodling

  • Biodlingen är viktig både för honungsproduktionen och för pollinering av fruktträd, bär, buskar och olika jordbruksgrödor. I Sverige bedrivs biodling i alla län. Enligt uppgifterna som rapporterats in till länsstyrelserna finns det drygt 81 000 bisamhällen i landet. De flesta biodlare bedriver småskalig biodling. Det finns ett hundratal personer som bedriver yrkesmässig biodling. (Källa: Jordbruksverket)
  • Intresset för biodling i Sverige växer snabbt. Den snabbt växande nationella medlemsorganisationen Biodlarna är uppe i över 15 000 medlemmar.
  • Fler och fler företag och organisationer hakar på trenden för att på ett eller annat sätt bidra till bisamhällenas fortlevnad. Digitaliserade bikupor är ett nytt fenomen och förutom den som ska placeras i HSB Living Lab-projektet finns en första prototyp uppsatt utanför TietoEVRYs kontor i Kalmar.
  • Frågan om bin och pollinering har också blivit politisk viktig. I regeringsförklaringen den 10 september 2019 uttalades att: ”Genom att pollinera växter fyller bin en viktig roll. Nu hotas den. Det krävs åtgärder för att förbättra binas livsmiljö.”

Prototyp av uppkopplad bikupa

Om HSB Living Lab 
HSB Living Lab är en flyttbar bostads- och forskningsarena. Projektet är världsunikt och samlar 30-tal studenter och gästforskare i alla åldrar och nationaliteter under samma tak. Här pågår forskning på innovativ teknik, hållbarhet, arkitektur och sociala samband, dygnet runt. Byggnaden är placerad på Chalmers campusområde i Göteborg och invigdes hösten 2016. Tieto är IT-partner i projektet för att utveckla smarta och innovativa lösningar för morgondagens boende. 

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn