noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto sparade in 11 000 flygresor med hjälp av virtuella möten

10 juni 2019

Tieto beslutade förra året att skära ned på antalet flygningar, i samband med att kostnaderna sågs över. Istället uppmanades alla anställda att välja virtuella möten. Det nya klimatsmarta resandet sparade inte bara in på koldioxidutsläpp motsvarande 11 000 flygresor, tur och retur mellan Stockholm och Helsingfors. Det satte även igång flera positiva hållbarhetsinitativ internt.

Som globalt bolag har Tieto anställda i Norden och över hela världen. Det blir därför mycket resande, och flyget har ofta varit förstahandsvalet.

Men tack vare nya digitala alternativ är detta nu på väg att förändras. Tieto lyckades under andra halvan av 2018 minska sina flygresor globalt med vad som motsvarar 11 000 returflygningar mellan Helsingfors och Stockholm, jämfört med motsvarande period året innan, vilket är en minskning av koldioxidutsläpp på ungefär 15 000 ton.

– Det är verkligen roligt att se att den här förändringen redan har haft en så positiv inverkan när det gäller vårt koldioxidavtryck som företag. Eftersom vi har stora resevolymer har vi chans att verkligen göra skillnad om vi arbetar tillsammans för att införa ett nytt förhållningssätt. Nu vill vi inspirera andra företag att följa vårt exempel, säger Ida Bohman Steenberg, hållbarhetschef på Tieto.

Många av Tietos möten är nu virtuella. Skype, Teams, dokumentdelning och webbsändningar används i företagsintern kommunikation.

Det nya sättet att ha möten har lett till en ändring i Tietos resepolicy som säkerställer att företaget kommer att fortsätta ett mer ansvarsfullt resande. Riktlinjer kommer att hjälpa de anställda att så långt det är möjligt alltid välja det mer miljövänliga alternativet. Intresset växer och på Tieto har anställda tagit frågan vidare och nu startat en grupp där ämnet diskuteras.

– Hållbara fördelar kan komma från alla slags initiativ. Det som är viktigt är att identifiera vinsterna och fortsätta arbetet. Detta har gett oss självförtroende att vara ännu mer aggressiva i vår målsättning för att bekämpa klimatförändringar, säger Ida Bohman Steenberg.

För mer information, kontakta:

Ida Bohman Steenberg, Hållbarhetschef, Tieto

ida.bohman.steenberg@tieto.com, +46 722 03 72 48


Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn