noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto lyfter hållbar digitalisering i Almedalen

19 juni 2019

Vart tar kunderna vägen när missnöjet för bankerna växer? Finns det något som heter ”patientsäker data”? Och hur säkerställer vi att digitaliseringen skapar ett mer hållbart samhälle? Det är några av frågorna Tieto kommer att diskutera i Almedalen i år. Varmt välkomna att lyssna, delta och nätverka, vi finns på Strandgatan 7, vid Donners plats.

Temat hållbar digitalisering handlar om hur näringsliv, beslutsfattare, offentlig sektor och medborgare kan bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle genom innovation och samverkan. AI och datadrivna tjänster skapar ett paradigmskifte inom svensk sjukvård, ritar om kartan för banker och öppnar helt nya möjligheter att kommunicera. 

Den här snabba utvecklingen kräver ett tydligt ledarskap och en klar vision; Hur kan vi säkerställa att digitaliseringen bidrar till en hållbar samhällsutveckling? Vi ser fram emot att diskutera de här frågorna med er, på plats i Almedalen eller i våra sociala kanaler.

Läs mer om vårt program, se uppdaterad lista med paneldeltagare och lär känna våra experter: https://www.tieto.com/se/events/2019/almedalen/

Vid frågor, kontakta Jessica Nannini, kommunikationsansvarig, Tieto, jessica.nannini@tieto.com, 076 10 55 090

Måndag 1 juli, kl 17.00 ordnar vi ett mingel med My Dream Now, Tietos partner för samverkan med skolor – i syfte att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad. Personlig inbjudan, kontakta jessica.nannini@tieto.com för information och anmälan.

Tietos program i Almedalen 2019:

Plats: Strandgatan 7, Visby

Dag 1, måndag 1 juli 

Moderator: Antoni Lacinai 

8.00 - 8.45 Tieto Talks frukostseminarium, AI- fakta bakom hypen 

Artificiell Intelligens, AI, är ett hett ämne som väcker många frågor och en del oro;  Hur kommer det att påverka våra verksamheter och etiska ställningstaganden, vilken potential kan det medföra och vad kan min organisation göra för få ut det mesta av den data-drivna era som råder? Vi presenterar också insikter från vår nordiska AI-undersökning som tagit tempen svenskarnas inställningen till utvecklingen av AI inom olika branscher och användningsområden. 

9.30-10.15 Varför är svenskarna fortfarande skeptiska till AI inom sjukvården? 

Artificiell intelligens (AI) har potential att på allvar revolutionera sjukvården, men ännu har vi bara skrapat på ytan till de möjligheter som väntar. Ändå är svenskarna mer skeptiska till att använda AI inom sjukvården än många andra områden och branscher, hur kommer det sig? Kommer AI att möjliggöra snabbare diagnoser och mer tid för patienterna? Ta del av såväl praktiska tillämpningar som etiska frågeställningar när vi tar oss an frågan om AI i sjukvården. 

11.00-12.00 Finns det något som heter ”patientsäker data”? 

Svensk välfärd upplever ett utmanande paradigmskifte drivet av digitalisering. Ett paradigmskifte och en förändring som är nödvändig om Sverige ska kunna bibehålla en jämlik välfärd över tid. Digitaliseringen innebär möjligheter, men också risker. Medborgaren måste kunna lita på att vårdinformationen delas och hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Dessvärre har ett flertal incidenter, som tex 1177-läckan under våren, påvisat att så inte alltid är fallet. Vilka åtgärder har gjorts för att liknande incidenter som denna inte ska ske igen?  Och vad har vi lärt oss?  

14.00-14.45 Hur löser digitaliseringen offentlig sektors stora utmaningar och vilken typ av ledarskap krävs?  

OECD föreslår att Sverige tillsätter en Chief Transformation Officer för att kunna stötta myndigheterna i sitt digitala transformationsarbete. Det finns ett stort tryck från medborgarna att möta lättanvända tjänster och digital service även hos myndigheterna. De tekniska förutsättningarna finns men transformationen ställer krav på en ny typ av ledarskap och kompetens eftersom omställningen innebär ändrat beteende och nya arbetssätt. Vad krävs för att lyckas? 

15.00-15.45 Vart tar kunderna vägen när missnöjet för de finansiella aktörerna växer?  

Förtroendet för de stora bankerna har varit på nedgång under flera års tid och i dag vänsterprasslar mer än hälften av kunderna och har relationer med flera olika bankaktörer.  

Vad gör de finansiella aktörerna för att behålla sina kunder? Och hur påverkas kundernas förtroende av de yttre händelserna som penningtvätt och skatteparadis?   

En stor fråga inom den finansiella sektorn just nu: Vart tar kunderna vägen?   

   

17.00-18.30 Mingel med My Dream Now

My Dream Now är Tietos partner för samverkan med skolor – i syfte att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad.

Personlig inbjudan. Kontakta jessica.nannini@tieto.com för mer information.

Dag 2, tisdag 2 juli 

Moderator: Åsa Lindell 

8.00-8.45 Tieto Talks frukostseminarium: På vilken plats kommer cybersäkerhet i din organisation?  

Få tvekar på att digitaliseringen och digitala tjänster skapar stora möjligheter och fördelar både för samhälle, företag och medborgare. Men vi vet också att digitaliseringen introducerar nya utmaningar. En av dessa är säkerhet. Hur skall man kunna balansera datasäkerhet samtidigt som kraven på snabbare leveranser av digitala tjänster ökar? Och hur tar man hand om sin cyberhälsa på bästa sätt? 

9.30-10.15 Hur säkerställer vi att digitaliseringen skapar ett mer hållbart samhälle? 

Ett mer digitaliserat samhälle påverkar hur vi jobbar, reser, konsumerar och tar till oss information. Ofta beskrivs dessa förändringar som självklart positiva för miljö och klimat, men kan digitaliseringen även möjliggöra ohållbara lösningar? Hur kan vi skapa digitala tjänster som faktiskt bidrar till en hållbar samhällsutveckling på riktigt? 

11.00-11.45 Vad betyder 5G-intåget för det datadrivna samhället? 

År 2020 gör 5G intåg på den svenska marknaden, vilket kommer leda till ökade möjligheter att hantera stora mängder data. Data beskrivs som vår tids viktigaste råvara och med ökad kapacitet kommer både möjligheter och utmaningar. Vilka krav behöver vi ställa på säkerheten? Och hur bör offentlig sektor och företag förbereda sig inför 5G-revolutionen? Vilka nya typer av datarika tjänster kan vi vänta oss? 

13.00-13.45 Finns svenska butiker kvar när internationella e-handeln tar över? 

Digitaliseringen och den nya globala spelplanen skapar stenhård konkurrens och har lett till att allt fler butiker tvingas stänga, i takt med att e-handeln ökar. Vad händer med svenska företag och jobben här, när utländska plattformar som Amazon, Alibaba och Wish kliver in på den svenska marknaden? Hur står sig svenska företag i den internationella konkurrensen. Kan vi göra svensk e-handel till ett exportunder? 

14.00-14.45 Slaget om betalningarna: Cash is king – men hur länge till?  

Vi rör oss allt närmare ett kontantlöst samhälle och enligt forskning från KTH kan Sverige vara helt kontantlöst år 2023. Vilka betalalternativ föredrar egentligen konsumenterna, handlarna och bankerna? Vad innebär det när Riksbanken säger sig vilja införa en e-krona och Facebook investerar i en egen kryptovaluta? Var med när vi siar om vilka som går vinnande ur slaget om betalningarna.  

15.00-15.45 Hur kan vi göra Sverige till världens globala utvecklingsavdelning? 

Sverige har de senaste åren tappat i internationella rankningar av forskning och innovationskraft, trots miljardsatsningar. Behövs det mer pengar, eller är det andra problem som står i vägen för svensk innovationskraft? Och krävs det att näringsliv, offentlig sektor och högre utbildning enas bakom ett spänstigare mål för att vi ska klättra i de internationella rakningarna? 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn