noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ny studie bland svenska och finska EU-kandidater visar: Majoriteten vill reglera utvecklingen av artificiell intelligens

21 maj 2019

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) är mycket viktigt för EU:s konkurrenskraft – samtidigt som den bör regleras, det anser flera finska och svenska EU-parlamentskandidater. Många är också oroliga för att USA och Kina kommer att definiera vilken etisk standard som ska gälla i AI-världen. Det framgår i en studie som Tieto genomfört bland toppkandidaterna till EU-parlamentet i Sverige och Finland.

Studien genomfördes i början av maj och den visar att 70 procent av kandidaterna är oroliga för att AI-system kan vara oetiska och partiska, samtidigt som 76 procent av de tillfrågade är tveksamma till att systemen är tillräckligt transparenta och etiska när det kommer att till att redogöra för fattade beslut. Nästan hälften (49 procent) av kandidaterna anser att IT-branschen tar för lite ansvar för att informera medborgarna om de möjligheter och utmaningar som kommer med utvecklingen av AI.

– Artificiell intelligens kommer att få en allt mer avgörande inverkan på delar som påverkar samhället och våra liv. Användningen och utvecklingen av tekniken sker snabbare än regleringarna och det är därför nödvändigt att företag som utvecklar AI är pådrivande och aktiva i de etiska frågorna. Det är anledningen till att vi på Tieto har tagit fram principer för etisk användning och utveckling av AI, och aktivt deltar i arbetet som redan görs inom EU, säger Kia Haring, ansvarig för samhällsfrågor på Tieto.

Nio av tio (91 procent) kandidater är positivt inställda till att införa regleringar för hur transparenta AI-besult måste vara. Samtliga tillfrågade finska kandidater säger att AI är väldigt viktig för EU:s konkurrenskraft medan bara 50 procent av de svenska kandidaterna håller med.

78 procent av kandidaterna anser att de har tillräckligt med kunskap för att ta beslut om reglering av AI. Samtidigt anser endast 9 procent att allmänhetens kunskap inom området är tillräcklig. 35 procent av de tillfrågade anser att allmänheten är omedvetna om utvecklingen av AI och vilken inverkan den kan få på deras liv.

Undersökningen visar att finska kandidater är mer oroade över Kina och USAs dominans inom AI och den inverkan det kan få på utvecklingen av etiska standarder. 90 procent av de finska kandidaterna är oroliga, medan 57 procent av de svenska kandidaterna uppger samma sak. Sammanrknat svarar 78 procent att de är oroliga för att AI-supermakterna Kina och USA ska sätta standarden för transparent och etisk användning av AI. 

Läs mer om Tietos etiska riktlinjer här: https://www.tieto.com/se/nyhetsrum/alla-nyheter-och-pressmeddelande/corporate-news/2018/10/tieto-lanserar-etiska-riktlinjer-for-ai/

Tietos deltagande i Europeiska AI-alliansen: https://www.tieto.com/se/nyhetsrum/alla-nyheter-och-pressmeddelande/corporate-news/2018/10/tieto-ansluter-sig-till-den-europeiska-ai-alliansen-european-ai-alliance-for-att-forma-framtidens-ai/

Om studien
Studien skickades ut i början av maj 2019 till alla partiers toppkandidater (60 per land) till EU-parlamentet samt deras centrala partikanslier. Av dessa svarade 30 finska och 16 svenska kandidater innan studien avslutades.

För mer information, vänligen kontakta:
Tieto Newsdesk, news(at)tieto.com, +46 70 234 20 20

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn