noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Uusi tutkimus osoittaa: suuri enemmistö eurovaaliehdokkaista sääntelisi tekoälyn käyttöä

21 toukokuuta 2019

Tekoälyn kehityksellä on suuri vaikutus jokapäiväiseen elämäämme ja eurovaaliehdokkaat uskovat sen olevan erittäin tärkeää EU:n kilpailukyvyn kannalta, mutta ovat samalla sitä mieltä, että teknologian käyttöä pitäisi rajoittaa sääntelyllä.

Kysyttäessä tekoälyn läpinäkyvyydestä ja etiikasta 70 % eurovaaliehdokkaista on huolissaan siitä, että tekoälyratkaisut ovat epäeettisiä ja puolueellisia ja 76 % on huolissaan tekoälyalgoritmeihin perustuvien päätösten läpinäkyvyydestä. 91 % ehdokkaista kannattaakin sääntelyä tekoälyn läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Lisäksi 78 % ehdokkaista on huolissaan siitä, että Kiinan ja Yhdysvaltojen kaltaiset suurvallat ottaisivat hallitsevan aseman tekoälyn läpinäkyvyyden ja eettisten kysymysten määrittämisessä.

- Tekoälyn kehityksellä on mullistava vaikutus yhteiskuntaan, yrityksiin ja talouteen ja sen avulla voidaan saavuttaa kansalaisten kannalta merkittäviä uudistuksia. Tekoälysovellukset kehittyvät nopeasti ja onkin tärkeää antaa markkinan ja innovaatioiden kehittyä ilman liian tiukkoja suuntaviivoja. Koska sääntely ottaa aikansa on yritysten aktiivisuudella ja avoimuudella tekoälyn kehittämiseen liittyvissä arvovalinnoissa merkittävä rooli. Olemme Tiedolla julkaisseet tekoälyn kehitykselle eettiset ohjeet ja olemme myös mukana EU:ssa tehtävässä sääntelytyössä ottaaksemme kaikki tekoälyn eettisen käytön näkökohdat huomioon, sanoo yhteiskuntavastuujohtaja Kia Haring Tiedolta.

Kysyttäessä omasta ja kansalaisten tietotasosta tekoälyyn liittyen 78 % ehdokkaista uskoo, että heillä on riittävästi tietoa tehdä päätöksiä tekoälyn sääntelystä. Kuitenkin vain 9 % uskoo, että kansalaiset ymmärtävät, miten tekoäly tulee vaikuttamaan heidän elämäänsä. 35 % ehdokkaista jopa ajattelee, että kansalaiset ovat täysin tietämättömiä tekoälyn vaikutuksista. Noin puolet ehdokkaista (49 %) ajattelee, että IT-yritykset eivät ota tarpeeksi vastuuta siitä, että ihmisille kerrotaan tekoälyn mahdollisuuksista ja haasteista.

Tutkimus osoittaa lisäksi, että vaikka ehdokkailla on ideoita ja ajatuksia tekoälyn sääntelystä, siihen liittyen on käynnissä vain vähän konkreettisia toimia tai poliittisia aloitteita.

Suomalaisten ja ruotsalaisten vastaajien eroja:

  • Kaikki suomalaiset ehdokkaat uskovat, että tekoälyn kehittäminen on erittäin tärkeää EU:n kilpailukyvyn kannalta, kun taas vain 50 % ruotsalaisista ehdokkaista on samaa mieltä.
  • Suomalaiset eurovaaliehdokkaat ovat ruotsalaisia ehdokkaita enemmän huolissaan Kiinan ja Yhdysvaltojen liian hallitsevasta asemasta tekoälyn läpinäkyvyyden ja eettisten kysymysten määrittämisessä. Jopa 90 % suomalaisista vastaajista on jonkin verran tai erittäin huolissaan tästä, kun ruotsalaisista vastaajista noin 57 % ajattelee näin.

Lisämateriaalia:

Tietoja tutkimuksesta:

Kysely lähetettiin kaikkien puolueiden eurovaaliehdokkaille sekä puoluetoimistoille (60 maata kohden) toukokuussa 2019. Suomalaisilta ehdokkailta saatiin 30 vastausta ja ruotsalaisilta 16 vastausta.

Lisätietoja:

Tieto Newsdesk, news@tieto.com, 040 570 40 72

Tieto
Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä