noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto rapporterar en bra början på 2019

25 april 2019

Tietos lönsamhet under första kvartalet var stark, med stöd av god utveckling inom industrispecifika lösningar. Tietos tillväxt stärktes bland annat av företagets investeringsområden så som säkerhetstjänster som växte med 69 procent, datadrivna affärer som växte med 154 procent och digitala kundupplevelser som växte med 33 procent. Under kvartalet har Tieto också fördjupat samarbetet med kunder som Getswish, Stockholms Stad och Folksam.

Tieto växte med över 2 procent i lokala valutor under det första kvartalet 2019. Justerat rörelseresultat för koncernen blev 40,9 (37,9) miljoner euro med en vinstmarginal på 10,0 (9,3) procent för kvartalet.

– Vi är glada över att kunna inleda 2019 med ett starkt kvartal och vi upplever en positiv utveckling inom samtliga affärsenheter som bidrar till att vi når över 10 procent justerad rörelsemarginal för hela företaget. Marknaden är fortsatt dynamisk och våra kunder fortsätter att prioritera investeringar för att stärka konkurrenskraften i sina egna produkter och tjänster. Kundernas behov av digital transformation skapar fortsatta tillväxtmöjligheter för alla våra enheter, kommenterar Kimmo Alkio, vd och koncernchef, Tieto.

I februari tog Tieto ett viktigt steg i företagets förnyelse och presenterade en ny strategi med ökat fokus på design- och data-ledd innovation och affärsförnyelse. Tieto meddelade då att man förnyar sin ledarskapsmodell och gör om organisationen till en mer effektiv, nätverksbaserad modell.

– Med vår nya strategi och omställning till en mer agil organisation ligger fokus på att hjälpa våra kunder i deras digitala transformation. Vår Open Source-kultur står sig stark och utgör en stabil grund när vi nu ska förstärka våra satsningar på innovation och förnyelse, samtidigt som vi ska stödja våra medarbetare i förändringarna som sker. Vi tror att det livslånga lärandet blir fortsatt viktigt för vår gemensamma utveckling och framgång, säger Håkan Dahlström, Managing Partner, Tieto Sverige.

I januari tecknade Tieto nytt avtal med Getswish, bolaget bakom Swish, för leverans av SIAM-tjänster, utveckling, underhåll och drift av Swish ekosystem. Affären, som är en fortsättning på samarbetet som startade 2017, är värd 170 miljoner koronor och sträcker sig ytterligare fem år framåt. Under första kvartalet utökade Tieto även sina samarbeten med bland annat Stockholms stad och Folksam.

Läs mer om Tietos kvartalsrapport här: https://www.tieto.com/en/investor-relations/ 

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Håkan Dahlström, Managing Partner, Tieto Sverige
tel: +46 70 633 4000, e-post: hakan.dahlstrom@tieto.com 

Per Nordin, kommunikationsansvarig, Tieto Sverige
tel: +46 70 290 97 02, e-post: per.nordin@tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn