noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto och Skellefteå kommun testar ansiktsigenkänning i klassrummet

15 januari 2019

Hur kan man med hjälp av AI och ny teknik minska lärarnas administrativa uppgifter i klassrummet? I ett unikt pilotprojekt med Tieto har Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå testat automatisk elevregistrering genom taggar, telefonappar och ansiktsigenkänning. Reaktionerna har varit positiva från både elever och lärare.

Lärarna på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå lägger varje år 17 280 timmar, motsvarande tio heltidstjänster, på att registrera elever på lektionerna. Registreringen ingår i lagstiftningen som säger att skolor varje dag måste rapportera hem till vårdnadshavarna hur närvaron ser ut på varje enskild lektion.

– Med automatisk registrering behöver inte eleverna oroa sig för att läraren tar fel på person eller glömmer bort att ge dem närvaro, och läraren kan komma igång med sina lektioner direkt, utan att bli störd av eftersläntrare.Vi ville hitta sätt att höja kvaliteten på skolan genom att lösa de här problemen, berättar Tommy Lindmark, IT-strateg, Skellefteå kommun.

I samarbete med Tieto beslutade ledningen på Anderstorpsgymnasiet att skolan skulle ingå i ett pilotprojekt där man undersökte möjligheterna att införa automatisk registrering. En klass valdes ut som testgrupp och under 8 veckor genomfördes försöket ”Future classroom”.

I ett första steg utfördes fältstudier, enkäter och intervjuer, och man bestämde sig därefter att testa plasttaggar, appar på elevernas mobiltelefoner, samt ansiktsigenkänning. Kameror och sensorer placerades i ingången till klassrummet. Ansiktsigenkänning klassas som machine learning, och i det här fallet identifierar systemet punkter i ansiktet. Punkterna bildar ett unikt mönster som kameran sedan känner igen.

Elever och föräldrar fick ge sitt samtycke till projektet och Tieto har i nära samarbete med skolan säkerställt att projekt följer gällande lagar och riktlinjer för datahantering, men även utifrån etiska frågeställningar. Användarupplevelsen stod hela tiden i fokus. Försöket med ansiktsigenkänning visade bland annat hur viktigt det var för eleverna att få någon typ av visuell återkoppling, i det här fallet att en lampa tändes när de passerade.

– Att man vet när och hur man blir ”registrerad” visade sig väldigt viktigt för känslan av trygghet i projektet. Vi testade även att använda en liten figur som eleverna kunde interagera med, som kameran satt i, det var också framgångsrikt, säger Fredrika Ling, Head of Design inom Healthcare, Welfare and Education på Tieto.

Skolan och kommunen kommer nu att utvärdera resultatet för att se om man vill gå vidare med automatisk registrering som en permanent lösning.

– Det har varit ett spännande projekt att tillsammans med skolan och eleverna undersöka hur vi skulle kunna använda ny teknik för att förbättra och effektivisera deras vardag. Vi på Tieto är glada att kunna bidra med vår expertis och den teknik som krävs för att ta samhället in i nästa digitala fas, även inom utbildningssektorn, säger Fredrika Ling, Head of Design, på Tieto.

Läs rapporten och beskrivningen av projektet här.

 

Kontakt

Fredrika Ling, Head of Design, Tieto

+46 70 225 98 07, fredrika.ling@tieto.com

Tommy Lindmark, IT-strateg, Skellefteå kommun.

+46 70 547 62 05, tommy.lindmark@skelleftea.se

Tieto Newsdesk

+358 40 5704072, news@tieto.com

 

AI inom Tieto

Tieto utvecklar företagsplattformar och produkter inom AI för många industrier och har ett stort engagemang i utvecklingen av en ansvarsfull och etisk användning av AI. I oktober 2018 lanserade Tieto nya etiska riktlinjer för AI som kommer att vara en grund för alla anställda som arbetar med AI inom Tieto. Principerna, som följer Tietos Code of Conduct, kommer sannolikt att utvecklas i takt med att tekniken blir mer avancerad. Läs mer om de AI-etiska riktlinjerna här.

Tidigare AI-projekt inom Tieto är bland annat teknik som används i trafiken och i vägtunnlar för att med hjälp av kameror kunna analysera trafiksituationer och förutse störningar. I Espo i Finland har Tieto med hjälp av AI kombinerat uppgifter från socialtjänst och hälsovård med användaruppgifter från barnomsorgen för att kunna förutse vilka riktade insatser som behövs för att minska social utslagning och utanförskap. Läs mer här.

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn