noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Unga svenskar är sämst på att skydda sig online – löper större risk att utsättas för intrång

18 december 2018

Hälften av svenskarna byter aldrig lösenord och sju av tio använder samma lösenord till flera internettjänster, visar en ny Sifo-undersökning från mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto. Det gör dem till enkla mål för hackare som vill komma åt deras konton och kortuppgifter. Unga är sämst på nätsäkerhet – framför allt personer under 30 år använder samma lösenord både i jobbet och privat och byter sällan lösenord.

– Lösenord är ofta den svagaste länken när det kommer till nätsäkerhet och ett enkelt lösenord öppnar i värsta fall upp dörrarna till flera olika konton och känslig information. Det är digitalt guld för kriminella som försörjer sig på att hacka sajter och tjänster för att sälja uppgifterna vidare, säger Oskar Ehrnström, säkerhetsexpert på Tieto Sverige.

Få lösenord gör de flesta till enkla måltavlor för hackare
Närmare hälften av svenskarna, 46 procent, byter aldrig lösenord till sina mest använda internettjänster. Det visar Tietos Säkerhetsbarometer, en återkommande undersökning som samlar kunskap från allmänheten kopplat till digitala säkerhets- och integritetsfrågor. Majoriteten av svenskarna, 52 procent, har färre än fem lösenord och hela sju av tio, 70 procent, använder just nu samma lösenord till fler än en tjänst. Det gör de flesta till enkla måltavlor för hackare.

– Vi har ytterst begränsad förmåga att komma ihåg många komplexa lösenord, vilket får konsekvensen att vi är dåligt på att variera lösenord – många använder dessutom samma lösenord både privat och på jobbet. Hackas du på ett ställe kan det få konsekvenser både för dig som privatperson och för IT-säkerheten på ditt jobb, säger Oskar Ehrnström.

Unga är sämst på lösenord
Unga under 30 år utmärker sig i undersökningen. Nästan sex av tio unga, 57 procent, byter aldrig lösenord till internettjänster de använder ofta. 84 procent av de unga använder samma lösenord till mer än en tjänst, medan motsvarande siffra för personer över 65 år endast är 51 procent.

– Det är anmärkningsvärt att generationen som vuxit upp med nätet inte är bättre på att skydda sina användaruppgifter. Särskilt unga måste bli mer medvetna om riskerna med att använda samma lösenord för flera olika tjänster. Varför inte göra det till ett nyårslöfte att se över dina konton och lösenord, föreslår Oskar Ehrnström.

Fyra vanliga metoder för att komma åt dina konton – så skyddar du dig:

1. Hackare stjäl lösenord från tjänster och sajter med sämre säkerhet och testar inloggningsuppgifterna på andra ställen.
Återanvänd inte samma inloggningsuppgifter till olika tjänster. Skapa unika och komplexa lösenord för varje tjänst, som består av flera olika tecken, bokstäver och siffror.

2. Hackare testar ”enkla” och vanliga lösenord, för att komma åt konton med svaga lösenord.
Undvik namn, ord och födelsedatum och använd istället en lösenordsgenerator. Håll rätt på lösenorden genom att spara dem i ett lösenordsvalv, alltså en programvara eller app som lagrar dem på ett säkert sätt och hjälper dig minnas vilket lösenord som används vart.

3. Hackare köper och säljer vidare stulna kontouppgifter på en illegal marknad.
Aktivera multifaktorautentisering, som innebär att du måste presentera flera separata bevis för att du är du. De flesta tjänsterna kan skicka en engångskod till din mobil, som måste matas in om du loggar in från en ny dator, telefon eller surfplatta.

4. Hackare testar dina privata lösenord på tjänster du använder i jobbet.
Hackas du på ett ställe kan det få konsekvenser både för dig som privatperson och för IT-säkerheten på ditt jobb, så använd alltid olika lösenord privat och på jobbet. Undvik också att installera och använda privata tjänster på jobbdatorn.

För mer information vänligen kontakta:
Oskar Ehrnström, säkerhetsexpert Tieto Sverige, oskar.ehrnstrom@tieto.com, +46 738 537 935
Per Nordin, kommunikationsansvarig Tieto Sverige, per.nordin@tieto.com, +46 70 290 97 02


Om Tietos säkerhetsbarometer:

Tietos säkerhetsbarometer är en återkommande undersökning som regelbundet samlar kunskap från medborgare i Sverige och Finland kopplat till digitala säkerhets- och integritetsfrågor. Den senaste undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Tieto under 19–29 oktober till ett representativt urval av befolkningen från 18 år och uppåt. Totalt 2 107 har svarat på undersökningen, varav 1 002 I Sverige och 1 105 i Finland. Frågorna som ställdes var:

1. Har du just nu samma lösenord till mer än en tjänst på internet?
70 procent svarade ”Ja”, 26 procent svarade ”Nej” och 4 procent svarade ”Tveksam, vet ej”.

2. Hur ofta byter du i genomsnitt lösenord till en tjänst på internet som du använder ofta?
4 procent svarade ”Varje månad”, 15 procent svarade ”Varje halvår”, 22 procent svarade ”Varje år”, 46 procent svarade ”Aldrig” och 13 procent svarade ”Tveksam, vet ej”.

3. Hur sparar du dina lösenord? (respondenter kunde välja fler än ett svarsalternativ)
68 procent svarade ”Jag minns dem utantill”, 23 procent svarade ”På en fysisk lapp”, 21 procent svarade ”Med hjälp av en automatisk funktion eller ett program i min telefon/dator”, 15 procent svarade ”I en digital lista/fil” och 2 procent svarade ”Tveksam, vet ej”.

4. Hur många olika lösenord använder du på internet?
1 procent svarade ”1”, 51 procent svarade ”2–4”, 29 procent svarade ”5–10”, 14 procent svarade ”Fler än 10” och 4 procent svarade ”Tveksam, vet ej”.

5. Använder du samma lösenord på jobbet och privat? (endast 774 svaranden på denna fråga, justerad för att endast inkludera yrkesverksamma respondenter)
20 procent svarade ”Ja”, 78 procent svarade ”Nej” och 2 procent svarade ”Tveksam, vet ej”.

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn