noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Information med anledning av incident hos Stockholms stad

31 december 2018

En incident i en meddelandetjänst kopplad till Tietos leverans till Stockholms stad har lett till att personuppgifter som rör strax under 400 personer har skickats till fel mottagare. Stockholms stad har gjort en anmälan till Datainspektionen i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Tieto har arbetat med staden för att kartlägga händelseförloppet samt att lösa de problem som detta medfört.

Problemet i meddelandetjänsten har åtgärdats och förekommer inte längre, och detta var en isolerad händelse som inte har haft någon påverkan på Tietos övriga kunder. Tieto har avsatt extra resurser och har ett nära samarbete med Stockholms stad. 

– Kvaliteten på våra tjänster är oerhört viktig för oss på Tieto och vi tar alla incidenter på mycket stort allvar. Vi har tydliga processer för hur denna typ av händelser ska hanteras och rapporteras. I detta fall har det dock skett en miss, vilket lett till en fördröjning i återrapporteringen till Stockholms Stad. Vi beklagar det inträffade och vår högsta prioritet just nu är att hjälpa staden att lösa de problem som detta medfört. Samtidigt har vi säkerställt att något liknande inte ska kunna upprepas, säger Håkan Dahlström, Sverigechef Tieto.

Information från Stockholms stad (2018-12-28): http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Familj--Omsorg/Stockholms-stad-har-anmalt-personuppgiftsincident-till-Datainspektionen/

För frågor, vänligen kontakta:
Per Nordin, kommunikationsansvarig Tieto Sverige
per.nordin@tieto.com tel: 070-290 97 02

Kia Haring, global kommunikationschef Tieto
kia.haring@tieto.com tel: +358 40 765 3700

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn